Apel do rodaków o monitorowanie przypadków wandalizmu

Redakcja nasza przyłącza się do apelu monitorowania przypadków wandalizmu podejrzenia padają tu na fanatycznych wyznawców zbrodniczego Kościół katolickiego, który jest odpowiedzialny za wymordowanie Słowian i nie toleruje konkurencji.
Otwieramy nowy dział na „Czarnym Pasku” ; „Dokumentacja działań przeciw Wierze Przyrodzonej Słowian”

PomnikTen dział będzie pokazywał systematycznie, rozproszone dotychczas informacje na temat bezprawnych działań wymierzonych w obiekty kultu Wiary Przyrodzonej Słowian w Polsce i na Słowiańszczyźnie w ostatnich latach.
Znajdą tutaj swój opis udokumentowany zarówno ataki tzw. „Nieznanych Sprawców”, jak i wszelkie wypowiedzi i działania publiczne, których intencją było i jest wzbudzenie nienawiści bądź poniżenie samej Wiary Przyrodzonej Słowian jak i  Rodzimowierców.
Na początek umieścimy w tym dziale  tylko te wydarzenia z ostatnich lat, które już zostały kiedyś wskazane i opisane na tym blogu.
Wydawało mi się do niedawna, że nie ma potrzeby gromadzenia zapisu aktów wrogości, aktów poniżania symboli religijnych Wiary Przyrodzonej Słowian czy napastliwych wypowiedzi, poniżających Wiarę Przyrody, czy też słownych ataków ze strony przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Polsce, prawosławnego na Ukrainie i w Rosji. Wydawało mi się też zbędne ilustrowanie wrogości i ksenofobicznych działań lokalnych samorządów,  wymierzonych w naszą religię, która jest równoprawną i zarejestrowaną religią istniejącą w Polsce. Wydawało mi się, że nie jest niezbędne zajmowanie się podobnymi przypadkami w  innych krajach Słowian.
Działania te jednak z roku na rok się nasilają i są jak dotąd zupełnie bezkarne. Następuje eskalacja przemocy i jawnej wrogości. Prawo gwarantuje nam teoretycznie wolność wyznania. Praktyka życia codziennego skazuje nas jednak na ciągłą konfrontację z mniej czy bardziej zorganizowanymi napaściami, czasami napaściami instytucji, z siejącymi wrogość do Rodzimowierstwa w Polsce programami telewizyjnymi i artykułami  prasowymi oraz ambony.
Czas zebrać tę dokumentację w jednym miejscu i rozpocząć energiczne działania wyrażające sprzeciw wobec tych wrogich aktów oraz ich sprawców. Przez Rodzimowierców w Polsce, którzy stanowią tutaj niewątpliwie mniejszość, są one bowiem odczuwane szczególnie boleśnie w świetle dziejowych doświadczeń, jakie w przeszłości dotknęły Wiarę Przyrodzoną Słowian (Rodzimowierstwo) w naszym kraju.
Musielibyśmy uruchomić cały olbrzymi Portal Internetowy, żeby zebrać i udokumentować tego rodzaju działania przeciw naszej religii i jej wyznawcom na różnych oficjalnych stronach Internetowych, na przykład mediów, czy forach społecznościowych i napiętnować sprawców. My dysponujemy odpowiednimi środkami żeby tego dokonać. Siłą rzeczy dokumentacja tutaj gromadzona nie może być wybiórcza i ograniczona do szczególnie głośnych przypadków.
Nie będziemy dłużej przymykać oczu na tego rodzaju wandalizm, bo eskalacja tych wrogich działań i wypowiedzi wpisuje się w ogólny scenariusz postępującej faszyzacji życia w Polsce.
Prosimy wszystkich o nadsyłanie informacji na adres redakcji: ryszard.racjapl@wp.pl

Drzewo
Źródło: http://bialczynski.pl/dokumentacja-dzialan-przeciw-wierze-przyrodzonej-slowian-w-polsce-i-na-slowianszczyznie/