Kontrolizm, katolizm i pierdolizm ich wspólne pochodzenie.

Ostrzegamy wszystkich niepełnoletnich i głęboko wierzących przed czytaniem tego artykułu. Kościół rzymski jest globalną siecią satanistyczną działającą za zasłoną dymną powszechnego chrześcijaństwa a ślady ich brudnych palców można znaleźć w prawie każdym kęsie tortu.

Szczęść Boże katoliccy ignoranci wyznawcy żydłackiej dżumy mamy dla was niepokojącą wiadomość, że wasi pasterze są sługusami i zarazem gorliwymi wyznawcami Demiurga Lucyfera, posłuchajcie, kim są skąd przychodzą, czego możecie się spodziewać kiedy będą was werbować do sekty żeby wam i waszym dzieciom spenetrować odbyt. Razem możecie przeżyć niesamowite przygody jak orgie pedofilskie, ludożercze praktyki, nekrofilię, mordowanie niewinnych ofiar, konsumowanie na wpół żywych jeszcze dzieci, picie ich krwi. W ludożerczych praktykach macie wprawę, bo co niedziele uczestniczycie we mszy zjadając ciało i pijąc krew Jezusa syna Jahwe na jego wieczną pamiątkę.

Pamiętajcie, że hostia już wiele razy zamieniła się w kęsy ludzkiego mięsa jak w Sokółce po wypowiedzeniu słów „Oto ciało Jezusa”. Wiele osób przeszło już w czwarty wymiar a tam wypowiedziane na głos myśli (mantram) materializują się natychmiast. Pobożni wyznawcy rzymskiej szubienicy z Sokółki natrafili na mięsień serca ludzkiego a mogli trafić na fiuta lub odbyt, co może się wydażyć przy braku należytej kontroli niesfornych myśli.

A teraz do rzeczy religia jest najwyższą forma sprawowania masowej kontroli nad umysłem i emocjami. Nie religie, ale religia w liczbie pojedynczej, najbardziej oczywistym przekrętem pedofilskim jest przede wszystkim sam Kościół rzymskokatolicki (babiloński), który czci Demiurga (Lucyfera) jako Boga i zapewnia globalne źródło energii dziecięcej poprzez swoją armię pedofilów w przebraniu. Posługiwanie się liczbą mnogą jest tylko po to by kult tych samych bogów ukryty został pod różnymi nazwami takim jak chrystianizm, judaizm, muzułmanizm i hinduizm. Jest tak naprawdę jeden – „izm”, czy to byłby judaizm, katolicyzm, hinduizm, buddyzm, monoteizm, politeizm, faszyzm, socjalizm, konserwatyzm, komercjalizm – jest to jeden wspólny dla nich rzeczownik – „pierdolizm”. Podstawą tych – „izmów”, na jakiej wszystkie one bazują, jest kontrolizm, stąd wszystkie religie są religią kontrolizmu i pierdolizmu o czym każdy zdrowo myślący doskonale powinien sobie zdawać sprawę. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu żeby zerwać te umysłowe kajdany wtedy mógłby spełnić się najgorszy koszmar Demiurga-Archontów. Powinniśmy o tym pamiętać i wyrażać to w naszych wyobrażeniach i zachowaniach. Tak, więc wykorzystują oni w tym celu własne więzy krwi, z gadzioludzkim hybrydami aby narzucać ludzkim umysłom swoją wizję realizacji planu kontroli człowieka, który my nazywamy religią.

Spełnia to kilka równoległych celów, wśród których należy wymienić:

1. Wampiryzm energetyczny urzeczywistniany podczas zgromadzeń zwolenników, którzy

koncentrują swoją uwagę na symbolach Archonto-saturnicznych.

2. Manipulacja ludźmi w celu składania czci Demiurgowi i Archontom jako bogu lub bogom.

3. Zatrzaśniecie drzwi umysłu u wyznawców oddających się kultowi religijnemu, poprzez

odrzucanie wszelkich innych możliwości poza systemem wierzeń, których dana religia im

sprzedaje.

4 Walka jednej religii przeciwko drugiej religii i jednej frakcji przeciwko innej frakcji na zasadzie „Mój bóg jest jedynym prawdziwym bogiem”, podczas gdy w rzeczywistości są one wszystkie kultem takiego samego boga lub bogów. Jest to wszystko przemyślane olśniewająco, ale Archonci są mistrzami oszustwa. Chrześcijanie głoszą, że „Szatan” jest mistrzem kłamstwa a jednak oszukują oni samych siebie, chociaż tak bardzo mocno przed nim ostrzegają. Wszystko jest odwrócone na sposób Archontów i mamy taka samą moc wzajemnie się zwalczającą – dobrego faceta, którym jest „Bóg”, i tego złego anty boga pod takimi nazwami, jak Szatan, Diabeł i Lucyfer bez względu na to czy ludzie czczą symbol „dobrego faceta „ jak Jezus czy też „złego faceta” jak w satanizmie, czczą tego samego „faceta” w różnych przebraniach i dają mu pobrać swoja własną energię, ich własny umysły zaś zostają w odpowiedni sposób zaprogramowane. Stąd pedofilia i pederastia od Archontów-gadzio ludzkich hybryd, które się żywią energią bólu, strachu i zła. Wszystkich dewiantów łączy wspólne zamiłowanie do naszego odbytu.

Poniżej zamieściliśmy wizerunek Archonta widziany oczami artysty.

W ielki Kłamca chrześcijaństwa wielce zwodzi chrześcijan. Błąkanie się umysłu przebiega następująco: Szatan podstępnie nakłonił ludzi do tego, aby wierzyli we wszystkie inne religie – z wyjątkiem mojej, bo moja jest jedyną prawdziwą religią. Tak długo jak modlisz się do kogoś lub czegoś innego prawdziwego Boga AHAYAH (hebr. „Jestem”), Szatan, odnosi sukces. Mam tu na myśli dwulicowy charakter takiego kultu. A co z przejawami czci nie Boga, lecz uwielbieniem zawierającym naszą prawdziwą siłę i potencjał, jako wyraz Nieskończonej Możliwości? A jednak nie „Szatan zwiódł ludzi, aby wierzyli we wszystkie religie z wyjątkiem pokładania przez człowieka wiary w samego siebie”. Pewna chrześcijańska strona internetowa proklamowała, że Szatan jest mistrzem oszustwa i półprawd i dodała następnie, że Szatan i jego demoniczne siły chcą nas oszukać i odwieść nas od prostej dziecięcej ufności w Jezusa, abyśmy w naszym podążali ufnie swoja własną drogą. Ale to jest dokładnie to co chcieliby osiągnąć zwodziciele Demiurg i Archonci – aby ludzie odstąpili od swojego prawa do myślenia i nie ufania własnemu osądowi i postrzeganiu. Nie troszczą się oni o to, w jaki system religijny wierzysz tak długo, dopóki któryś uznajesz, i jest to wystarczająco ciasne, i niewzruszone, aby blokować cię w wiezieniu umysłu.

Archont

Wybór” jaki jest oferowany, polega na kulcie siły przemocy czy to za pomocą bezpośrednich środków jak w satanizmie, lub pośrednio przez kult bóstw religijnych, które są symboliczną reprezentacją tej samej wrogości. Takie dwulicowe podejście może być dostrzeżone w gniewnym, brutalnym i mściwym bogu Starego Testamentu i ukazany jako kochający bóg Nowego Testamentu. Chrześcijanie muszą czcić ich obu, ponieważ w tej samej Biblii są oni proklamowani przez to samo nieomylne Słowo Boże. Pragnienie żeby wierzyć za wszelką cenę, jakoś filtruje te rażące sprzeczności. Biblia mówi nam:” Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego wszak i szatan przybiera postać anioła światłości (II Kor XI, 13-14). Oni to czytają na głos w kościołach, ale nie mogą pojąć, że może to odnosi się do nich i do mężczyzn w sukniach duchownych, którzy mówią im, co mają myśleć.

Opracowanie własne pod redakcją RACJA Słowiańska na podstawie książki Davida Icka pt. „Iluzja Percepcji”