Językoznawco, Szach Mat!

W tym artykule zawarte są niepodważalne dowody na to, że język polski/słowiański jest źródłem dla łaciny, greki i germańskiego/angielskiego. Naókofcy palą głupa i żeby zatrzeć ślady wymyślili język praindoeuropejski  kształcą kolejne pokolenia studentów wmawiając im ciemnotę. Tak żydłactwo obsiadło profesury i dziekanaty prowadzi wywrotową krecią robotę wespół z pożytecznymi idiotami mającymi tytuły profesorów i doktorów. Żeby położyć kres tym łajdactwom prezentujemy artykuł, który wyjaśnia skąd zapożyczyli swoje języki. Słowianie podnieście głowy do góry i powstańcie z kolan.

Czytaj dalej Językoznawco, Szach Mat!

Program Eliminacji i Eksterminacji Polaków

 Żydzi praktycznie opanowali już wszystkie instytucje państwa Polskiego, rząd, partie polityczne, media, sądownictwo, system finansowy i monetarny, przemysł i ekonomię. Dzięki temu mogą przystąpić do następnego etapu swojego planu, czyli zniewolenia  eliminacji i eksterminacji Polaków z ich ziemi. Ogłupieni żydłackim mendiami zbrodniczą religią nasi rodacy ze strachu i panicznym lękiem przed Kościołem rzymsko kapitalistycznym wobec zmasowanego ataku wszystkich instytucji przejętych przez żydłactwo stali się bierni i bezwolni. Wspaniała cywilizacja Synów Boga w swoim upodleniu zeszła z piedestału i chyli się ku upadkowi okradziona sponiewierana dogorywając oczekując jak bydło na rzeż. Czytaj dalej Program Eliminacji i Eksterminacji Polaków

Czy nadchodzi czas dla słowiańskiej cywilizacji?

Profesor Andrzej Piskozub w zakończeniu swojej książki “Czasoprzestrzeń cywilizacyjna”, mówi rzecz interesującą: “Dopiero nadchodząca cywilizacja postindustrialna stwarza warunki dla realizacji słowiańskiej myśli dziejowej; brak zmysłu państwowego, piętnowany od ponad tysiąclecia jako organiczna wada Słowian, staje się cnotą w nowych warunkach więzi społecznej, kiedy nie odgórna przemoc władzy, lecz oddolne, samorządne jej formowanie stawać się poczyna regułą. Po dziejowym wkładzie innych wielkich odłamów Indoeuropejczyków w rozwój cywilizacji, w perspektywie postindustrialnej nastają warunki dla słowiańskiej godziny w dziejach powszechnych ludzkości.” Czytaj dalej Czy nadchodzi czas dla słowiańskiej cywilizacji?