Zatrzymaj swoją autodestrukcje nie ignoruj rządzących i maskującego ich działania Kościoła, patrz im na ręce.

Normalni ludzie są bierni, bo trudno uwierzyć, że takie przestępstwo może istnieć i że może do niego dojść za pośrednictwem urzędnika państwowego, oficjalnego prawa i na warunkach, takich jak sprawiedliwość, wolność, ochrona. To największe międzynarodowe oszustwo w ​​historii.Ideologia globalnej redukcji ludzkości ma duchową, moralną i fizyczną cechę ludobójstwa. Jego głównymi aktorami są: ONZ, bankierzy i loże masońskie całego świata, które za pośrednictwem struktur międzynarodowych, rządzą w polityce światowej. Wojna rozpętała się w celu zmniejszenia ludzkości jest prowadzona przez antychrystów systemu profesjonalnego kłamstwa, które jest uznane na całym świecie. Podstawowa zasada zastosowana w tej wojnie jest „dobrowolne” samozniszczenie. Głównym celem ataku są nie bazy wojskowe ale małe bezbronne dzieci. Najbardziej skutecznym sposobem, aby osiągnąć swoje duchowe, moralne i fizyczne zniszczenie w końcu zapobiec ich szczęśliwemu dzieciństwu, oderwać ich od swoich kochających rodziców, obrabować ich z ciepła domowego ogniska, rodzinnym, aby zrobić z nich bezdomnych. Bezbronne narażone na przemoc, bezprawie , demoralizację ze strony satanistów. W końcu te dzieci mają być zaprogramowanymi biorobotami, które po kilku zbrodniach kończą samobójstwem. Strategie stosowaną w tej wojnie jest psychologiczna manipulacja i systematyczne oszustwo ze strony oficjalnych władz. Ludzie wciąż nie dostrzegają, że są oszukiwani przez oficjalne instytucje państwowe, oficjalnymi dokumentami, a nawet własnymi prawami państwowymi. Strategia ta zastosowała oszustwa w celu uniknięcia jakiegokolwiek oporu i aby ta wojna jak najbardziej była skuteczna. Za pomocą metod psychologicznych, każdy naród, jak każdy człowiek w rzeczywistości bezpieczne zmierza do własnej samozagłady. Jeśli ktoś chciałby oficjalnie manipulować ofiarami, musiałby natychmiast spotkać się z oporem społecznym.

Destrukcja

Jedną z metod tej Trzeciej Wojny Światowej planowane jest szaleństwo, które zaprzecza najbardziej podstawowym prawom i doświadczeniem dotyczące rodziny i wychowania dzieci. Tak zwane nowi „eksperci” i architekci planowanej redukcji lub ludobójstwa ludzkości, zainspirowani zostali z piekła, szykują na człowieka, satanistyczne projekty demonizacją i satanizują przyszłe pokolenia. Oni zbudowali dwa podstawowe filary: dla celów ideologii płci gejów i wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich . Płci, homoseksualizm z tzw. praw mniejszości seksualnych promuje perwersję najwyższej klasy: nie tylko pedofilię, ale także zoofilia, nekrofilia … W ramach tego programu, ONZ wprowadziła tzw. edukacje seksualną w wieku od 5. Korzystanie z różnych fraz wzniosłych, takich jak „prawa dziecka”, „eliminacja przemocy w rodzinie”, jest programem najokrutniejszych tyranii w historii ludzkości. Będzie to powodować wygaśnięcie jeden po drugim narodów i znikanie krajów. Dziś małe kraje jak Finlandia, Norwegia i Holandia Rumunia Bułgaria są praktycznie na wymarciu.

W wyniku eliminacji wartości moralnych , zniesienia instytucji rodziny, eliminacji normalnego zdrowego wychowania, eliminacji zdolności rozróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, nowa generacja biorobotów i przestępców wzrośnie w najbliższym czasie . Ta nowa generacja będzie chciała sprawiedliwości zemścić się na społeczeństwie, że gardziło prawdą, a uwierzyli w kłamstwo i otworzyli drzwi do systemów najbardziej brutalnych. To pokolenie będzie jak Herod Herodów i stanie się najbardziej bezwzględnym tyranem wobec własnego narodu.

Kto jest najbardziej winny tego całego systemu autodestrukcji narodów jest nim hierarchia katolicka wraz z Kościołem protestanckim, którzy przyjęli Lucyfera za ducha świata ludobójczego antymoralnego demona. Hipokryzja demagogia nic nie znacząca retoryka religia wyssana z palca przy teatralnej pobożności są jedynie przykrywką dla wiernych. Ta hierarchia apostatów zaprzecza podstawowym prawdom wiary. Otrzymując ducha Asyżu – duch antychrysta – zdradzili Ewangelię Chrystusa (Ga 1:8-9). Owocem herezji i synkretyzmu jest niemoralność. Sprawozdania skandali pedofilskich w Kościele katolickim się rozprzestrzenić z Ameryki przez Irlandii do Australii. Jednak hipokryzja hierarchi jest niechętna do nawrócenia się na dobre. Wiele Kościołów protestanckie w pełni zaakceptowało te nowe antimorals homoseksualnych (np.: biskup Sztokholmu jest lesbijką). Te spadające z dala pociski przeciwpiechotne na kościoły zamieniły się w duchowy Babilon i nierządnicą antychrysta. Kościoły te są anty-strategiczną częścią ludobójczej planu satanizacji ludzkości!

Mechanizmy wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich obejmują tzw. mediacje i kuratora.
Czym jest mediacja ? Mediacja usuwa postępowanie sądowe stałe i należy do tzw. sprawiedliwość naprawczej. Mediator, jako osoba trzecia, zawsze dąży do rozstrzygnięcia sporu, w taki sposób, aby uniemożliwić próby, dowodów,, sprawiedliwości i poszanowania prawa. W mechanizm wobec nieletnich mediatorów są informatorzy , którzy ścigają dzieci i rodziny zmyślonymi opłatami.

Probacja usługa jest właściwa, bez żadnego uzasadnienia, aby wziąć dziecko z każdej rodziny lub ze szkoły i umieścić je w rodzinie zastępczej. I można to zrobić w jeden dzień bez procesu i bez żadnej przyczyny. Dzieci są usuwane, umieszczone w rodzinach zastępczych , a dopiero potem służby kuratorskiej produkują przyczynę zmiany ich tzw. usunięcie tymczasowego do stałego jednego . Ponadto, dzieci tak szybko krążą wśród rodzin zastępczych, które na przykład w Holandii nawet nie wie, po pewnym czasie, w której rodzinie dziecko jest naprawdę oddane.

Co to ​​jest tak zwana rodzina zastępcza? Rodzina zastępcza jest sztuczną konstrukcją. Nie można mówić o prawdziwej, trwałej adopcji dziecka. To jest w zasadzie niekontrolowany, cyniczny i nikczemny handel dziećmi . Struktura ta jest promowana przez nikczemnych architektów ONZ, UE, i inne organizacje ponadnarodowe. Domy dziecka i instytucje opieki nad noworodkiem, zostały rozwiązane i to jest uzasadnione z hipokryzją szlachetnych pojęć, jak przeniesienie dzieci do rodzinnych form edukacji. W rzeczywistości jest to sprytny manewr pod przykrywką działalności charytatywnej z zamiarem stworzenia bez oporu okrutny mechanizm rodzin zastępczych, które ostatecznie doprowadzą do moralnej destrukcji dzieci skradzione szczęśliwym rodzinom.

Dzieci przechodzą od jednej rodziny zastępczej do drugiej. Tracą nie tylko dom rodzinny, ale także bezpieczeństwo. Motywacja handlowa jest nieprawidłowa. W Norwegii, tzw. Foster „rodzina” jak przedsiębiorca dostaje 9000 € za dziecko miesięcznie. Pytamy: po co? Odpowiedź: Dla zrujnowania umysłu przyszłych pokoleń, oderwane z dala od miłości rodzicielskiej, ochrony i wychowania ich z szacunkiem kochające swoich rodziców. To jest to, co ten nowo powstały system będzie zrobić. Dziś rodzicami zastępczymi są homoseksualiści, lesbijki, pedofile, narkomani, alkoholicy i grono cynicznych biznesmenów, dla których dzieci są kopalnią złota. Co absurdalne Proces prawa w stanie! Mają być może posłowie wybierani przez ludzi straciło swoje sumienie i zdrowy rozsądek? Jak mogą zatwierdzić takie brutalne prawa? Robią tak, bo cały system jest maskowany przez najwyższy organ władzy, czyli ONZ, Radę Europy, Unii Europejskiej, fundacji charytatywnych … i Kościoły, które obłudnie milczą nad tą zbrodnie! Ponadto terminologia legislacyjna jest nie jasna i tych, którzy nie są zaznajomieni z ludobójczą ideologią łatwo zwieść warunkami wyższych celów, które są przykrywką dla większości zbrodniczy projektów. Normalni ludzie są bierni, bo trudno uwierzyć, że takie przestępstwo może istnieć i że może do niego dojść za pośrednictwem urzędnika państwowego, oficjalnego prawa i na warunkach, takich jak sprawiedliwość, wolność, ochrona … To największe międzynarodowe oszustwo w ​​historii.

Ten cały system karny musi produkować bioroboty które dopuszczają się najbardziej cynicznych zbrodni. W związku z tym, będą wykonywane elektroterapie lub interwencje chirurgiczne na dzieci zabranych od kochających rodziców, druga metoda z udziałem usuwania pewnej ilości tkanki mózgowej. Faktem jest to, że został już dostosowane prawo w niektórych krajach (Kanada).Takie zbrodnie nie zostały jeszcze dokonane przez faszystowskich zbrodniarzy w obozach koncentracyjnych wobec więźniów, którzy zostali skazani na śmierć.

Jeśli nasze dzieci przejdą przez ten zbrodniczy system, stają się one zaprogramowanymi przestępcami i to jest praktycznie niemożliwe, żeby kiedykolwiek stali się normalnymi ludźmi. Tyranii, której doświadczają powoduje ranę w ich duszach, które następnie stają się źródłem nienawiści, zemsty i cynizmu. To jest naprawdę zmiana myślenia, zaburzenia ludzkiego umysłu. Fakty te zostały opublikowane na temat programowania karnego w umysłach dzieci: alfa, beta i delta.
Alfa – faza przygotowawcza, psychologiczne manipulacje i elektrowstrząsy …
Beta – przemoc seksualna, pedofilia, homoseksualizm …
Delta – programy kryminalnego sadyzmu, zbrodni i późniejszego samobójstwa.

W ten sposób umysły dzieci mają zostać zmienione zgodnie z ludobójczym planem obecnych struktur przestępczych czyników, ONZ i światowych bankierów masońskich architektów ludobójstwa.

RACJA PL wzywa polski, ukraiński i rosyjskich rządzących i wszystkich Posłów, Senatorów , aby anulować ratyfikację konwencji, oszukańczych zaleceń i rezolucji ONZ, UE i PACE . Apelujemy do Polski, Rosji i Ukrainy, aby odprawić wszystkich obcych tzw. organizacje charytatywne i fundusze z ich destrukcyjnymi projektami. Żądamy stwierdzenia nieważności wszystkich przyjętych ustaw i projektów aktów prawnych odnoszących się do ideologii płci gejów i wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich! Wzywamy wymienione słowiańskie narodów aby zerwać z CE. Polska, Rosja i Ukraina mają wystarczające zasoby naturalne i nie muszą się zapisywać kosztem utraty suwerenności państwowej do „śmierdzącej obory” dzisiejszej niemoralnej Jewrouni. Konieczne jest, aby wykonać ten rewolucyjny krok. Konieczne jest również, aby rozpuścić ponadnarodowego tajnej organizacji masońskiej i jego oddziały, które współpracują i przygotowują autodestrukcje Polski, Ukrainy i Rosji.

Źródło Internet , różne, pod redakcją RACJA Słowiańska