Zbrodnia ludobójstwa Słowian nie osądzona i nie ukarani sprawcy. „Holokaust przy tym blednie”

Toruń w dniu 01 września 2015 r. kolejna rocznica wybuchu wojny Niemiecko-Polskiej, która była zbójecką napaściom w celach ludobójstwa Polaków i rabunku naszych zasobów materialny. Pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945” przy al. Św. Jana Pawła II (satrapy Watykanu) w Toruniu. RACJA PL wraz ze Stowarzyszeniem Patriotyczno-Lewicowym „Pomost”, które do komitetu organizacyjnego zaprosiło przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Lewicy, Polskiej Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej. Delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem dla uczczenia ofiar wojny pomordowanych w latach 1939-45 r.

Zbrodnia ludobójstwo

Na temat przegranej wojny Niemiecko-Polskiej stoczonej we wrześniu 1939 roku, która była kompromitującą klęska Państwa Polskiego napisano już wiele poważnych lub mniej poważnych analiz ukrywając prawdziwych fundatorów i sprawców stojących za marionetką agentem brytyjskich służb Hitlerem. Myślałem kiedyś, że obchodzenie tej rocznicy jest poniżającym naszą godność upadlającym zajęciem inspirowanym przez zdrajców i kolaborantów trzymania w świadomości społeczeństwa tej klęski, kraju nieudaczników i niepoprawnych bezmyślnych buntowników przeciwko bankierom, którzy sfinansowali i przeprowadzili tą wojnę osiągając swoje cele jakim było ludobójstwo Słowian i zniszczenie materialne wszystkich państw biorących udział w konflikcie co pozwoliło je zadłużyć na kolejne lata i poddać kontroli Amerykańskim bankom. W naszej historii nie brakuje nam zwycięskich zrywów, wojen i bitew godnych świętowania. Dzisiaj z perspektywy czasu widać, że skazano nas na przegraną a zgraja zdrajców kolaborantów i łajdaków łącznie z Piłsudzkim i Rydz-Śmigłym wraz ze swoim poplecznikami przygotowała grunt do zwycięstwa Niemiec. Wiele na to wskazuje, że popełnione błędy i iracjonalne decyzje były z góry zaplanowane i wcześniej uzgodnione. Nic w polityce nie jest dziełem ślepego losu ani przypadku. Pozowali oni na obrońców Ojczyzny a dziś wiadomo, że to zdrajcy na etatach agentów niemieckich.

Kiedy już wiadomo było, że Niemcy nas zaatakują na potwierdzenie tych okoliczności nasz wywiad przechwytuje plany napaści w 1938 roku, uwięziono wybitnego agenta wywiadu w celi śmierci oczekiwał na wyrok. Agentura niemiecka wraz z żydomasonerią zainstalowana w Wojsku Polskich chciała się pozbyć świadka. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności uciekł z celi podczas bombardowania więzienia. Niczego nie zrobiono żeby wzmocnić Wojsko Polskie i przestawić przemysł zbrojeniowy na tryb wojenny sugerując się płonnymi obietnicami naszych Aliantów, to na nich zrzucili odpowiedzialność za klęskę brali oni czynny i bierny udział w tej zmowie z Niemcami i Sowietami. Takie są poszlaki i dokumenty historyczne, które potwierdzają moje zarzuty oraz braku odpowiedzialności za kraj ekipy rządzącej Polską przedwojenną bo nie wierze że byli oni nieświadomi swoich czynów.

Kiedy następowała aneksja Austrii i potem Czechosłowacji to zamiast przyjść naszym rodakom z pomocą napadliśmy na nich razem z Hitlerem umożliwiając im nasze okrążenie, co postawiło nas w beznadziejnej sytuacji strategicznej, skazując się na z góry przegraną w obliczu napaści, co też się wkrótce stało. Ta rażąca ślepota Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i polityków jest wysoce podejrzana i do dzisiaj nikt ich nie osądził ani nie skazał za zdradę naszych interesów, za miliony pomordowanych rodaków i zniszczenie kraju.

Napaść niemiecka nawet w obliczu przytłaczającej przewagi w sprzęcie, zasobach ludzkich i materialnych o mało nie zakończyła się totalną klęską gdyby na pomoc swojemu sojusznikowi nie przyszła Sowiecka Rosja, która uratowała sytuacje rozbijają Armie rezerwową Wojska Polskiego szykującą się do kontrataku na zgrupowania niemieckie pozbawione amunicji, paliwa i aprowizacji. Takich to mieli tęgich strategów wychwalanych w podręcznikach szkolnych na Uczelniach Wojskowych.

Społeczeństwo Polskie dość szybko się otrząsnęło z letargu klęski i przegranej. Powstało raczej poczucie przegranej bitwy niż klęski.  Narastał opór wobec okupanta Niemieckiego i sowieckiego. Tworzyły się pierwsze oddziały partyzanckie. Zaczynał się rodzić zbrojny opór, który doprowadził do upadku Niemieckich najeźdźców a finałem było zatknięcie biało czerwonej flagi na ruinach Berlina i defilada zwycięstwa w Moskwie.

System szkolnictwa w dobie dnia dzisiejszego nie uczy i nie wpaja młodym obywatelom naszego kraju takich wartości, jak patriotyzm i umiłowanie do własnego kraju. Tutaj rządzi polityka i kasa, obce interesy. Gdy powstają zrzeszenia czy organizacje młodzieżowe nastawione patriotycznie wielokrotnie przyrównuje się je do bandytów i kiboli stadionowych prowokując zamieszki. To politycy wrzucili „wszystkich do jednego „wora”: klakierów i popleczników; inni według nich to wrogowie. Ale czy na pewno ? Gdzie podziały się lekcje patriotyzmu i historii w przedszkolu i szkołach, gdzie i w jaki sposób starsi pragną pokazać młodszym wspaniałą i tragiczną historię naszego narodu. Zastąpili je lekcjami religii na, których wtłaczają do głowy dogmaty zbrodniczej pedofilskiej sekty wyznawców Jahwe. W jaki sposób rządzący dbają o młode pokolenie, które w przyszłości ma przejąć ster władzy ? Jedna wielka żenada. Młodzież polska wykształcona potrafi zaskakiwać swoją wiedzą świat nauki. Jednakże jak wcześniej wspominałem, sama zaczyna też dostrzegać potrzebę takiego działania, nie bacząc na zwodnicze obiecanki polityków i medialny jazgot. Patriotyzm nie przyjdzie sam, on rodzi się powoli w sercu i tam też niepielęgnowany umiera.

Patriotycznie nastawiona młodzież sama zaczęła poszukiwać dla siebie wzorców patriotycznych postaw i je odnalazła w walce o wolność i demokrację. Te wzorce pokazuje, pielęgnuje i przekazuje innym. Internetowe portale zastąpiły telewizję i radio podporządkowane celom doraźnej polityki, kolaborantów i agenturę sowiecką na pasku CIA. A nas lewicę oskarżono o kolaboracje i zdradę interesów narodowych. Nikt już nie pamięta, jakie zasługi i wyrzeczenia ponieśliśmy przy odbudowie kraju dźwigając go z ruin na 7-dme miejsce w świece. Dzisiaj Wojsko Polskie służy do mszy i bierze udział w pielgrzymkach nosząc krzyże obcej nam religii odpowiedzialnej za zbrodnie na Narodzie Polski popełnione podczas II wojny światowej, kiedy satrapa Watykanu błogosławił zbrodniczą armie niemiecką za 70 miliardów DM rocznej dobrowolnej daniny.

Za chwilę ta młodzież nastawiona patriotycznie zdecyduje, kto będzie w Polsce u steru władzy. Lewica pozbawiona jest dopływu świeżej krwi. Taka jest prawda i powiedziałbym głośno, że to niewdzięczność za nasz wkład w walce o własne niezależne Państwo.

Oddając w dniu dzisiejszym hołd bohaterom poległym za ojczyznę pamiętajmy też i o tych, co mają tę ojczyznę obecnie i w przyszłości bronić.

Republika  Federalna  Niemiec i  Rosyjska Federacja odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy  niemieckiej oraz  komunistycznej Sowieckiej Rosji.

– bezspornie jest że są udokumentowanymi następcami prawnymi Trzeciej Rzeszy niemieckiej, jak i Związku Radzieckiego , a są odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie i radzieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich, i sowieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec i Rosyjska Federacja ponosi:

( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, i Związku Radzieckiego poprzez:
a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,

( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej i Związku Radzieckiego
b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na nich w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, i Związku Radzieckim cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz

 ( 3. ) odpowiedzialność moralną.

Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec, ale żadnej od Rosyjskiej Federacji. ŻADEN Rząd Polski  ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostało i wyegzekwowało wiele państw europejskich, i bezprawnie Izrael, który powstał jako państwo dopiero w 1948 roku ale nie POLSKA. Przykro na to patrzeć, że wpływy agentury niemieckiej udaremniły te starania.

Wszystkim żołnierzom i rodakom, którzy nie zawiedli swojej Ojczyzny w godzinie próby wieczna pamięć i wieczna chwała. Jeszcze Polska nie zginęła.

Przewodniczący RACJA PL

Ryszard Dąbrowski