Sondaż Wyborczy RACJA PL

Szanowni Państwo

 Zwracam się do wszystkich rodaków czytelników Biuletynu RACJA Słowiańska naszych sympatyków Antyklerykałów z poparciem naszej inicjatywy rejestracji Komitetu Wyborczego RACJA PL. Redakcja nasza po przez sondaż chce ocenić swoje szanse w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu sonda poparcia uruchomi przygotowanie Komitetu Wyborczego do wyborów lub w przypadku jego braku dla naszej inicjatywy oszczędzi nam kosztów i zawodu. Tylko wspólnie możemy dokonać zmian.

Na naszych listach wyborczych mogą znaleźć się wszystkie osoby akceptujące nasz program, i światopogląd bez przynależność partyjnej. Chcemy Państwa świeckiego pod kontrolą Narodu oczekujemy na tych, którzy gotowi są zjednoczyć wysiłek w odebraniu władzy pomimo różnych poglądów i tysiąca innych spraw, dzielących słowiański naród Polski poza politykami, którzy już w polityce uczestniczyli, będąc w Parlamencie lub rządzie w okresie ostatnich kadencji, byłymi pracownikami służb specjalnych i obecnych, których nie chcemy widzieć w naszym Komitecie”. Chętnie będą widziani liderzy skupiający wokół siebie środowiska o zbieżnych lub podobnych poglądach zdolni unieść wysiłek organizacyjny swoich Komitetów Okręgowych oraz sfinansować podstawowe wydatki jak i zebrać wymagane Ustawą podpisy na listach poparcia w swoich Okręgach, wyłącznie narodowości Polskiej. Są dwie możliwości odebrania władzy obecnemu układowi poprzez udział w wyborach powszechny i wygranie ich lub wypowiedzenia posłuszeństwa. Bo to że trzeba zmian to wiemy.  Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów). Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)

Z poważaniem

 Przewodniczący Rady Krajowej RACJA PL 

Ryszard Dąbrowski