Dzień Pamięci Ofiar Kościoła Katolickiego

W Krakowie odbyła się manifestacja upamiętniająca ofiary Kościoła rzymskokatolickiego minęła kolejna rocznice spalenia na stosie Giordano Bruno przez Inkwizycje zbrodniczą instytucje, która nigdy nie stanęła za swoje zbrodnie przed żadnym międzynarodowym trybunałem. Kongregacja Szerzenia Wiary jest spadkobiercą jej niechlubnej zbrodniczej tradycji.

Giordano BrunoGwałt zadawany w obronie prawdy nie tylko krzywdzi ludzi, ale kompromituje prawdę. Zło trzeba nazwać złem, a inkwizycja była wielkim złem, wielką plamą w historii Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa skierowaną na wymordowanie ludzi myślących mających zgoła odmienny światopogląd. Gdyby inkwizycję stworzyli fanatycy i bandyci, sprawa byłaby prosta. Stworzyli ją jednak ludzie, którzy naprawdę chcieli władzy zabezpieczenia swojego dobrobytu kosztem innych. Nikt niema prawa w imieniu żadnego Boga przymuszać drugiego człowieka do wyznawania dogmatów Chrześcijaństwa, Talmudu i Islamu i wszystkich innych odprysków Judaizmu, bowiem popełnia zbrodnię przeciwko ludzkości. Ten fakt budzi daleko więcej niepokoju niż stereotypowy obraz fanatyków, ludzi bez sumienia i faryzeuszy w duchownych sukienkach. Pod pozorami walki z heretykami Kościół ukrył swoją przestępczą działalność polegającą na konfiskacie majątków rabunku i zwykłej zbrodni wobec ludzkości kontroli mas i degeneracji zdobyczy cywilizacji Słowiańsko-Aryjskiej, która w tym okresie dominowała w świecie przez zbrodnie mordy oraz fałszowanie historii Kościół próbuje wymazać ją z naszej pamięci. Wszystko inne, co robiła inkwizycji było pozorami walki z wszelkimi ruchami heretyckimi, czarownicami i czarami, wszelkimi głosicielami teorii niezgodnych z dogmatami i oficjalną doktryną kościoła mających zamaskować główny cel, jakim jest ludobójstwo Słowian, które jest prowadzone metodycznie od 5000 lat. Ofiarami inkwizycji stawali się uczeni, teologowie, ludzie o odmiennych poglądach nieposłuszni i niewygodni dla władz Kościoła lub lokalnych społeczności katolickich.

Campo de’ Fiori, Rome: statue of Giordano Bruno

Campo de Fiori

Campo de’ Fiori

Plac na którym dokonano kaźni był także miejscem egzekucji; na rycinie Giuseppe Vasi widoczny jest stały szafot. To tutaj, 17 lutego 1600 roku został spalony na stosie przez inkwizycję filozof dominikanin Giordano Bruno z powodu głoszonych przez siebie heretyckich poglądów. Aby upamiętnić tę tragedię, w 1887 roku Ettore Ferrari stworzył dedykowany mu pomnik, stojący w centrum placu. Giordano Bruno przedstawiony jest na nim stojąc twarzą w stronę Watykanu; w czasach Zjednoczenia Włoch interpretowano to jako zaakcentowanie martyrologii walki o wolność słowa i opór przeciwko państwu kościelnemu. Wyburzenie części kamienic w roku 1858 przyczyniło się do powiększenia placu. Od roku 1869 znajduje się tutaj targ z warzywami oraz kwiatami. Znajdująca się na nim antyczna fontanna służy jako źródło wody dla kwiatów. Inskrypcja na niej, FA DEL BEN E LASSA DIRE (Pomagaj i pozwól rozmawiać) wpisuje się w legendę miejsca. Wieczorami plac staje się popularnym miejscem spotkań. Plac i wykonana na nim egzekucja Giordano Bruno upamiętnione zostały w wierszu Czesława Miłosza Campo di Fiori. Poeta zestawił w nim egzekucję filozofa z zagładą żydów wyznania Mojżeszowego rękoma Niemców na zlecenie międzynarodowego żydłactwa w warszawskim getcie.

Racja Na placu

Manifestacja, która cieszyła się zawsze dużym powodzeniem i zainteresowaniem mieszkańców Krakowa tym razem pomimo zaproszenia 20 organizacji podających się za antyklerykalne, na którą zaprosiliśmy wielu posłów Blogerów i pyskaczy, z Faceboka którzy odgrażają się tam, co oni nie zrobią z Kościołem jak dojdą do władzy obleciał ich strach i pochowali się po kątach krążyli w tłumie turystów obserwując nas z daleka a wielu dostało zwykłego nieżytu jelit. Jest nas stosunkowo za mało żeby wymusić rozdział Kościoła od Państwa zerwać Konkordat. Państwo świeckie jest naszym celem, lecz nie widać poparcia społecznego i to jest tragedią tego społeczeństwa otępionego religijnie i medialnie.  W obecności członków Rady Krajowej prelekcje wygłosił Stanisław Błąkała i Ryszard Dąbrowski.  Po manifestacji i wspólnym obiedzie obradowała Rada Krajowa, na której uchwalono zmiany nazwy partii zmiany siedziby oraz udzielenia poparcia kandydata na prezydenta Wandy Nowickiej zwołania Konwencji Krajowej RACJA PL na dzień 28 03.2015 r.

Redakcja RACJA Słowiańska

Źródło : Biuletyn RACJA Słowiańska, zdjęcia: Jan Smolec, Sławomir Mastek.

Foto Racja