Zatrzymać autodestrukcje Polski, Ukrainy i Rosji

Dziś rodzicami zastępczymi mogą i są homoseksualiści, lesbijki, pedofile, narkomani, alkoholicy i cyniczni biznesmeni, dla których dzieci są kopalnią złota. Co jest absurdalne. Co już się stało  w majestacie prawa a zgotowali nam ten los posłowie wybierani przez wyborców, wielu z nich straciło swoje sumienie i zdrowy rozsądek? Jak mogą zatwierdzić takie brutalne prawa? Robią tak, bo cały system jest maskowany przez najwyższy organ władzy, czyli ONZ, Radę Europy, Unii Europejskiej, fundacje charytatywne … oraz Kościoły które są obłudną milczącą instytucją obojętną na zbrodnie i niesprawiedliwość społeczną! Ponadto terminologia legislacyjna jest niejasna i tych, którzy nie są zaznajomieni z ludobójczą ideologią łatwo zwieść pokrętną terminologią, która jest przykrywką dla większości zbrodniczy projektów. Normalni ludzie są bierni, bo trudno uwierzyć, że takie przestępstwo może istnieć i że może być dokonane  przez urzędnika państwowego, wbrew oficjalnemu prawu i na warunkach, takich jak sprawiedliwość, wolność, ochrona … To największe międzynarodowe oszustwo w ​​historii. Ideologia globalnej redukcji ludzkości ma duchową, moralną i fizyczną formę ludobójstwa. Jego głównymi aktorami są: ONZ, bankierzy i loże masońskie świata, który za pośrednictwem struktur międzynarodowych, rządzą polityce światowej. Wojna rozpętała się w celu zmniejszenia ludzkości jest prowadzony przez antychrześcijański systemu profesjonalnego kłamstwa, które są uznawane na całym świecie.

GłodniPodstawowa zasadą zastosowana w tej wojnie jest „dobrowolne” samozniszczenie. Głównym celem ataku  nie są bazy wojskowe ale małe bezbronne dzieci. Najbardziej skutecznym sposobem, aby osiągnąć swoje duchowe, moralne i fizyczne zniszczenie w końcu jest, aby zapobiec ich szczęśliwemu dzieciństwu, oderwać ich od swoich kochających rodziców, aby obrabować ich z ciepłego domu rodzinnego, a do nich bezdomnych Misfits narażone na przemoc, bezprawie , demoralizacja i satanizacje. W końcu te dzieci będą zaprogramowanymi biorobotami, które po kilku zbrodniach kończą samobójstwem. Strategia stosowana w tej wojnie jest psychologiczna manipulacja i systematyczne oszustwo ze strony oficjalnych władz. Ludzie wciąż nie dostrzegają że są oszukiwani przez oficjalne instytucje państwowe, oficjalne dokumenty, a nawet własnymi prawami państwowymi. Strategia ta jest stosowana oszustwa w celu uniknięcia jakiegokolwiek oporu i aby ta wojna była jak najbardziej skuteczna. Za pomocą metod psychologicznych, każdy naród, jak każdy człowiek rzeczywiście bezpieczne zmierza do własnej samozagłady. Jeśli ktoś chciał zapisać w ustawach i oficjalnie manipulować ofiarami,  natychmiast spotkało by  się to z oporem.

Jedną z metod tej Trzeciej Wojny Światowej planowane jest szaleństwo, które zaprzecza najbardziej podstawowe doświadczenie dotyczące rodziny i wychowania dzieci. Tak zwane nowi „eksperci” i architekci planowanej redukcji lub ludobójstwa ludzkości, zainspirowani piekłem, nie wynalazł człowieka, ale satanistyczne projekty demonizacjące i satanizujące przyszłe pokolenia. Oni zbudowali dwa podstawowe filary: dla celów ideologii płci gejów i wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich . Płci, homoseksualizm z tzw. prawami mniejszości seksualnych promują perwersję najwyższej klasy: nie tylko pedofilię, ale także zoofilia, nekrofilia … W ramach tego programu, ONZ wprowadziła tzw. edukacji seksualnej w wieku od 5. Korzystanie z różnych fraz wzniosłych, takich jak „prawa dziecka”, „eliminacja przemocy w rodzinie”, jest programów najokrutniejszych tyranii w historii ludzkości. Będzie to powodować wygaśnięcie jeden po drugim kraju. Dziś małe kraje jak Finlandia, Norwegia i Holandia są praktycznie wymierają.

W wyniku eliminacji wartości moralnych , zniesienia instytucji rodziny, eliminacji normalnego zdrowego wychowania, eliminacji zdolności rozróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, nowa generacja biorobotów i przestępców wkrótce wzrośnie . Ta nowa generacja będzie żądała sprawiedliwości i chęci zemsty na społeczeństwie, że gardziło prawdą, uwierzyli w kłamstwo i otworzyło drzwi do systemu najbardziej brutalnych zachowań. To pokolenie będzie  Herodem i stanie się najbardziej bezwzględnym tyranem wobec własnego narodu.

Kto jest najbardziej winny tego całego systemu autodestrukcji i samozagłady narodów jest nią hierarchia katolicka wraz z Kościołów protestanckich, którzy przyjęli ducha świata z ludobójczej antymoralnością. Hipokryzja zwroty wzięte z powietrza, pobożności są jedynie przykrywką. Ta hierarchia apostaci zaprzeczają podstawowym prawdom wiary. Otrzymując ducha Asyżu – duch antychrysta – zdradzili Ewangelię Chrystusa (Ga 1:8-9). Owocem herezji i synkretyzmu jest niemoralność. Sprawozdania skandali pedofilskich w Kościele katolickim rozprzestrzeniają się z Ameryki przez Irlandii do Australii. Jednak hipokryci z hierarchii są niechętny do nawrócenia się na dobre. Wiele Kościołów protestanckich w pełni zaakceptował tą nową antymoralność homoseksualistów (np.: biskup Sztokholmu jest publiczny lesbijki). Te spadające z dala wymierzona w kościoły  antymoralność wybuchająca jak miny przeciwpiechotne, która kościoły zamieniła w duchowym Babilonie i nierządnicą antychrysta. Kościoły te są anty-strategiczną częścią ludobójczej planu satanizacji ludzkości!

Mechanizmy wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich obejmują tzw. mediacje i kuratora.
Czym jest mediacja ? Mediacja usuwa postępowanie sądowe stałe i należy do tzw. sprawiedliwość naprawcza. Mediator, jako osoba trzecia, zawsze dąży do rozstrzygnięcia sporu, w taki sposób, aby uniemożliwić próby, przedłożenia dowodów,, sprawiedliwości i poszanowania prawa. W mechanizmem wobec nieletnich są mediatorzy i informatorzy , którzy ścigają dzieci i rodziny i zmyślają rzekome  opłat i szykany.

Probacja jako usługa  właściwa, bez żadnego uzasadnienia, aby wziąć dziecko z każdej rodziny lub ze szkoły i umieścić je w rodzinie zastępczej. I można to zrobić w jeden dzień bez procesu i bez żadnej przyczyny. Dzieci są usuwane, umieszczone w rodzinach zastępczych , a dopiero potem służby kuratorskie produkują przyczynę zmiany ich tzw. usunięcie tymczasowego do stałego jednego . Ponadto, dzieci tak szybko krążą wśród rodzin zastępczych, które na przykład w jednym Holandii nawet nie wie, po pewnym czasie, w którym dziecko jest naprawdę.

Co to ​​jest tak zwana rodzina zastępcza? Rodzina zastępcza jest sztuczna konstrukcja. Nie można mówić o prawdziwej, trwałej adopcji dziecka. To jest w zasadzie niekontrolowany, cyniczny i nikczemny handel dziećmi . Struktura ta jest promowana przez nikczemnych architektów ONZ, UE,  i inne organizacje ponadnarodowe. Domy dziecka i instytucje opieki nad noworodkiem, zostały rozwiązane i to jest uzasadnione z hipokryzją szlachetnych pojęć, jak przeniesienie dzieci do rodzinnych form edukacji. W rzeczywistości jest to sprytny manewr pod przykrywką działalności charytatywnej z zamiarem stworzenia bez oporu okrutny mechanizm rodzin zastępczych, które ostatecznie doprowadzą do moralnej destrukcji dzieci skradziono szczęśliwe rodzin.

Dziś rodzicami zastępczymi mogą i są homoseksualiści, lesbijki, pedofile, narkomani, alkoholicy i cyniczni biznesmeni, dla których dzieci są kopalnią złota. Co jest absurdalne. Co już się stało  w majestacie prawa a zgotowali nam ten los posłowie wybierani przez wyborców, wielu z nich straciło swoje sumienie i zdrowy rozsądek? Jak mogą zatwierdzić takie brutalne prawa? Robią tak, bo cały system jest maskowany przez najwyższy organ władzy, czyli ONZ, Radę Europy, Unii Europejskiej, fundacje charytatywne … i Kościoły które są obłudną milczącą instytucją obojętna na zbrodnie i niesprawiedliwość społeczną! Ponadto terminologia legislacyjna jest niejasna i tych, którzy nie są zaznajomieni z ludobójczą ideologią łatwo zwieść pokrętną terminologią, która jest przykrywką dla większości zbrodniczy projektów. Normalni ludzie są bierni, bo trudno uwierzyć, że takie przestępstwo może istnieć i że może być dokonane  przez urzędnika państwowego, wbrew oficjalnemu prawu i na warunkach, takich jak sprawiedliwość, wolność, ochrona … To największe międzynarodowe oszustwo w ​​historii.

Ten cały system karnego musi produkować biorobotami którzy dopuszczają się najbardziej cyniczne zbrodnie. W związku z tym, będzie wykonywać elektroterapii lub interwencji chirurgicznej na dzieci zabrane ich kochających rodziców, drugi z udziałem usuwania ilości tkanki mózgowej. Faktem jest to, że został już prawo w niektórych krajach (Kanada).Takie zbrodnie nie zostały jeszcze dokonane przez faszystowskich zbrodniarzy w obozach koncentracyjnych wobec więźniów, którzy zostali skazani na śmierć. Jeśli dzieci przejdą przez ten zbrodniczy system, stają się one zaprogramowane jako przestępcy i to jest praktycznie niemożliwe, żeby kiedykolwiek z nich byli normalnymi ludźmi. Tyranii, którzy doświadczają z tego powoduje ranę w ich duszach, które następnie stają się źródłem nienawiści, zemsty i cynizmu. To jest naprawdę zmiana myślenia, zaburzenia ludzkiego umysłu. Fakty te zostały opublikowane na temat karnego programowania  umysłach dzieci: alfa, beta i delta.
Alfa – faza przygotowawcza, psychologiczne manipulacje i elektrowstrząsy …
Beta – przemoc seksualna, pedofilia, homoseksualizm …
Delta – programy kryminalne sadyzmu, zbrodni i późniejszego samobójstwa.
Na świecie w niewyjaśnionych okolicznościach ginie bezpowrotnie setki tysięcy dzieci w niewyjaśnionych okolicznościach stających się pożywką dla pedofilii oraz zbrodniczych doświadczeń nad zmianą świadomości i hodowli zbrodniarzy.
W ten sposób umysły dzieci mają zostać zmienione zgodnie z ludobójczym planem obecnych struktur przestępczych, ONZ i światowych bankierów masońskich architektów ludobójstwa.

Wzywamy reprezentantów polskich, ukraińskich i rosyjskich rządów i wszystkich posłów , aby anulować ratyfikację konwencji, oszukańczych zaleceń i rezolucji ONZ, UE i PACE . Apelujemy do polsko języcznego żydłackiego nierządu Polski oraz Rosji i  Ukrainy, aby odprawić wszystkich obcych tzw. organizacje charytatywne i fundusze z ich destrukcyjne projekty. Żądamy stwierdzenia nieważności wszystkich przyjętych ustaw i projektów aktów prawnych odnoszących się do ideologii płci gejów i wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich! Wzywamy Słowian żeby zerwać z CE. Polska, Rosja i Ukraina mają wystarczające zasoby naturalne i muszą zahamować ten proces podstępnej utraty suwerenności państwowej w „śmierdzącej oborze” w dzisiejszej niemoralnej Europie Zachodniej. Konieczne jest, aby ten rewolucyjny krok nastąpił. Konieczne jest również, aby rozwiązać ponadnarodowe tajnej organizacje masońskiej i jego oddziały, które współpracują w przygotowaniu autodestrukcji Polski, Ukrainy i Rosji.

Ponieważ wszystkie plany ludobójstwa Słowian zawiodły Judejski  bóg Jahwistów chce, zapisać Polskę, Ukrainę i Rosje do autodestrukcji przygotowanej przez zdrajców narodu i masońskie struktury ponadnarodowe. Musimy połączyć wysiłki i zastopować plan ludobójstwa.

Pod Redakcją RACJA Słowiańska
Źródła: Internet, różne http://uogcc.org.ua/en/actual/article/?article=8409