Szanowne Koleżanki i Koledzy nasi sympatycy, rodacy.

Wszystkich, którzy mają odwagę mam zaszczyt zaprosić na Manifestacje. Antyklerykałów, Ateistów, Rodzimowierców, Słowiańskie wspólnoty i osoby niewierzące w żadnego boga, którą organizujemy, jak co roku w Krakowie na obchody „Dnia Pamięci Ofiar Kościoła rzymskokatolickiego”. Już ponad tysiąc lat ugina się pod ciężarem rzymskiej szubienicy nasza Ojczyzna, której siłą narzucono to jarzmo. To katowskie narzędzie eliminacji całych narodów zbrodniczej organizacji ze szczególnym ludobójstwem Słowian wymazania naszej kilku tysięcy lat trwającej cywilizacji.

Przybito rodaków do krzyża galilejskiego włóczykija i niepiśmiennego cieśli. Ludowi kochającemu życie tańce śpiewy zabawy przyrodę nakazano korzyć się przed wisielcem przybitym do skrzyżowanych desek. Nie było panów i niewolników Nie było głodnych obok najedzonych nie było żebraków obok bogaczy wszyscy byli wolni i równi kochali przyrodę Matkę Ziemię. Mściwa rzymska szubienica zniszczyła Słowiański ład zrabowała wielu z nas tożsamość. Przyniosła zniszczenie ucisk wyzysk fanatyzm religijny nietolerancję tortury i okaleczanie ludzi. Ostatnio obserwujemy pogorszenie warunków życia i eskalację grabieży naszego majątku narodowego. Od ćwierćwiecza żydzi i kolaboranci, którzy podstępem przejęli władzę twórcy chrześcijańskich religii wyznawcy Jahwe panoszą się na naszej Ziemi. Od wieków pasożytowali na Tobie. A teraz podnieśli łby. Przywłaszczyli sobie nasz majątek narodowy. Narzucają nam ich zbójeckie prawa. I szczują nas do wojny przeciwko bratnim Słowianom. A także każą nam z bandytami z zachodu napadać i okupować dalekie kraje. Trują nasze jedzeniem i lekarstwa, zapędzają do coraz gorszej i mniej płatnej pracy wpędzili nas w nędzę a miliony pozbawili pracy i jeszcze bezczelnie oskarżają nas o antysemityzm żądają odszkodowania przy ciągle trwającej grabieży. I jeszcze chcą byśmy ich przepraszali za nie nasze zbrodnie i winy za nasze pieniądze na naszej Ziemi budują sobie muzea, w których przedstawiają się, jako nasi dobroczyńcy zasłużeni dla tej Ziemi niesłusznie nielubiani przez nas. Planują dla nas jeszcze gorsze rzeczy. Mamy być ludzkim zaczipowanym bydłem roboczym wywłaszczonym ze wszystkiego, ale nie wszyscy a tylko ci, którzy przeżyją depopulację. Czy obudzi się w nas potomkach wolnych Słowian Duch Wolności? Czy miliony Słowian zaczadzonych nadjordańską dżumą obudzą się z hipnozy i obłędu? Czy przypomną sobie swoją własną słowiańską tożsamość i słowiańskie umiłowanie wolności i równości? Czy odrzucimy obce wzorce obce bożki i obcą władzę i obcą anty-kulturę? RACJA PL nie walczy już samotnie powstają nowe organizacje, które wspierają nasze starania i o tym będziemy mówić na manifestacji o zjednoczeniu.

zaproszenie_3a

Przewodniczący RACJA PL

Ryszard Dąbrowski