I Toruński Pomost Społeczny: „Różne Poglądy – Wspólna Polska”. Podsumowanie konferencji.

29 listopada 2014r. Przewodniczący RACJA PL Ryszard Dąbrowski uczestniczył w I konferencji organizowanej przez Toruński Pomost Społeczny: „Różne Poglądy – Wspólna Polska”. Na tematykę spotkania organizatorzy wybrali wpływ bieżącej polityki zagranicznej władz Rzeczpospolitej Polski w stosunku do trwającej wojny domowej na Ukrainie i, w konsekwencji, narastającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, na funkcjonowanie naszego państwa i społeczeństwa. Dobrane zagadnienia okazały się trafne gdyż, wbrew obiegowej opinii, tematyka ta istotnie wpływa na przeciętnego polskiego obywatela.

W KLESZCZACH PUTINA

Foto8

Marian Szłapa: Przeciętny Kowalski odczuwa wspomniany konflikt przede wszystkim, poprzez zawartość własnego portfela. Ceny owoców, mięsa i innych towarów, dzięki ograniczeniu eksportu na wschód, wyraźnie spadły. Szary obywatel nie zastanawia się w jakim stopniu wyniszcza to producentów rolnych. Ceny paliwa też biją rekordowe spadki i są, m.in. z uwagi na słabnący kurs rubla względem dolara amerykańskiego, najniższe od prawie czterech lat. Ten stan również działa na psychikę społeczną, skutecznie odwracając uwagę od meritum tej sytuacji. W zgodnej ocenie uczestników dyskusji skalę problemu przeciętny obywatel dostrzeże w momencie ograniczenia dostaw, ze wschodu, innych kluczowych surowców zwłaszcza gazu ziemnego, których niedoborów polski rząd nie jest w stanie rekompensować na dłuższą skalę czasową. Wspomniane braki niekoniecznie muszą mieć bowiem źródło w złej woli naszych rosyjskich sąsiadów, lecz wynikać one mogą z ogólnej destabilizacji społeczno-politycznej tegoż kraju. W naszej dyskusji podczas minionej konferencji goście skupili się bardziej na pytaniu: Co później?, gdy zostanie przywrócone status quo na terytorium Ukrainy. Czy niestabilna gospodarka rosyjska podoła z dostawami zakontraktowanych surowców? Jak wówczas będą kształtować się światowe ceny ropy czy gazu?

Foto9

 Andrzej Ruciński,   Ryszard Dąbrowski,   Bolesław Tejkowski,    Jakub Kopeć,     Jerzy Kołomyjec

W ogólnej, zgodnej, ocenie naszych mówców bronienie Ukrainy za wszelką cenę może społeczeństwu polskiemu wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Natomiast utrzymywanie, przez władze Polski, ciągłego stanu zagrożenia konfliktem międzynarodowym stanowi skuteczny temat zastępczy. Uczestnicy spotkania, w trosce o przyszłość społeczeństwa polskiego, wystosowali apel, w postaci dokumentu końcowego. Przywołuje on, rządzących naszym krajem, do skupienia uwagi i podjęcia konkretnego wysiłku w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych.

Oto jego treść:

My niżej podpisani, uczestnicy Konferencji Toruński Pomost Społeczny: „Różne Poglądy-Wspólna Polska” która odbyła się w dniu 29 listopada 2014 roku w Toruniu, nie zgadzamy się z inspirowaną przez lobby zbrojeniowo-wojenne atmosferą permanentnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski, gdyż jest to teza nieprawdziwa i jedynym beneficjentem tej kreacji są środowiska ponadnarodowego kapitału. Identyfikujemy się z treścią apelu III Sejmiku Kobiet Lewicy” Żłobki zamiast armat” i innych organizacji społeczno-politycznych, wyznających podobne przekonania. Uważamy, że rządzący naszym krajem mają obowiązek zająć się rzeczywistymi problemami obywateli czyli walką z bezrobociem i aktywnym tworzeniem miejsc pracy, zrównywaniem szans młodych Polek i Polaków i stworzeniem dla nich warunków aby żyli i pracowali w naszym kraju.
Żądamy od rządzących odpowiedzialności za słowa i czyny w polityce krajowej i zagranicznej, gdyż są sługami Narodu a nie jego panami. Zasadniczym zaś celem ich działań powinno być stworzenie warunków do rozwoju Ojczyzny a nie jej unicestwienia – zarówno w sferze ekonomicznej jak i biologicznej. Uważamy, że w eskalacji konfliktu na Ukrainie haniebną rolę odegrali między innymi polscy politycy a przede wszystkim parlamentarzyści partii prawicowo-liberalnych, wykorzystując to w doraźnej grze politycznej. Naszym braciom Słowianom z zachodniej i wschodniej części Ukrainy, życzymy pokoju. To nie zwyczajni obywatele zainspirowali wojnę domową a tym samym destabilizację kraju i całego regionu. Jest to konflikt w ocenie którego nie można stosować dychotomii i czarno- białej narracji. Źródła tragedii narodu ukraińskiego, w naszej ocenie, należy poszukiwać w irracjonalnym postępowaniu awangardy politycznej tego kraju, wspieranej przez obce ośrodki, widzące w destabilizacji tej części świata, szansę na realizację swoich geopolitycznych i ekonomicznych aspiracji. Jesteśmy suwerenem i mamy prawo głosu i działania w naszej Ojczyźnie. Nikt nie może odebrać nam tego przywileju. Wzywamy wszystkie organizacje pozarządowe, identyfikujące się z lewą i prawą stroną sceny politycznej, do zawiązania koalicji na rzecz rozsądku i aktywnego działania na rzecz pokoju. W historii świata i narodów o tragedii milionów decydowali nieliczni. Nie pozwólmy na to aby kolejny raz powtórzył się ten scenariusz.

Ryszard Dąbrowski Przewodniczący RACJA PL
Andrzej Ruciński SDPL Przewodniczący Kuj-Pom.
Jerzy Kołomyjec PPS Przewodniczący Kuj-Pom.
Bolesław Tejkowski Przewodniczący T.P.P.Rosyjskiej
Krzysztof Podgórski
Jarosław Wojtas

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Foto7

Źródło: SPLP POMOST