List otwarty do Marszałków Województw i Prezydentów Miast

racja logoZarząd Krajowy RACJA PL w trosce zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., kieruje list otwarty do Marszałków Województw i Prezydentów Miast

Szanowne Panie/Panowie

Zarząd Krajowy RACJA PL, jako jedyna lewicowa partia polityczna niepodlegająca żadnym wpływom Kościoła rzymskokatolickiego, ani nieuznająca wyższości prawa tzw. „bożego” nad stanowionym, zwraca się do Pań i Panów sprawujących najwyższe urzędy w województwie i miejskie, którym przepisy Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w art. 181 powierzają szereg obowiązków związanych z organizacją wyborów samorządowych, zarządzonych przez Premiera Rządu RP na dzień 16 listopada 2014 r. a w tym m. in. przygotowanie pomieszczeń na lokale wyborcze o przekazanie tych lokali obwodowym komisjom wyborczym, zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego bez symboli religijnych.

W żadnym wypadku nie możemy się zgodzić ze stanowiskiem PKW stosującej klauzulę sumienia, która w formie prywatnych odpowiedzi na skargi obywateli w tym zakresie stwierdza, że: „Przywołane przepisy zarówno ordynacji wyborczych, jak i obecnie obowiązującego Kodeksu wyborczego, nie odnoszą się natomiast do symboli religijnych w lokalach wyborczych i nie dają podstaw prawnych do usuwania z lokali wyborczych, znajdujących się zwykle w szkołach lub innych obiektach użyteczności publicznej, doraźnie wykorzystywanych, jako lokale wyborcze, symboli religijnych wcześniej tam umieszczonych”.

Podobne stanowisko zajmuje pani Teresa Rak, Przewodnicząca OKW w Krakowie i Komisarz Wyborczy twierdząc, że: „Przepisy Kodeksu wyborczego (tu symb. I Nr Dz. U.), nie zajmują stanowiska odnośnie krzyża w lokalu wyborczym, nie zawierają informacji o niedozwolonych elementach wystroju lokalu wyborczego, nie ma, więc podstaw by obwodowe komisje wyborcze mogły usuwać zarówno krzyż, jak i inne elementy wystroju pozostawione przez administracje szkoły w lokalu wyborczym”.

Dziwi nas, że panie i panowie sędziowie zasiadający w komisjach wyborczych wszystkich szczebli nie potrafią zrozumieć zapisanego im w pierwszych słowach ich obowiązków, czuwania nad przestrzeganiem prawa wyborczego, a obwodowym komisjom wyborczym czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w dniu wyborów w miejscu i czasie głosowania. Panowie sędziowie za ciężkie pieniądze otrzymywane z tego tytułu od państwa, sieją anarchię prawną pod dyktando funkcjonariuszy Kościoła i wciągają w to członków obwodowych komisji wyborczych. Dzielą obywateli przy urnach wyborczych na katolików i nie katolików. Tym samym skłócają wyborców przy urnach. Ponadto nie potrafią zrozumieć prostego i jasnego przepisu mówiącego, że: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – to art. 7. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a nie na podstawie prawa „bożego”. Zatem, skoro ordynacja wyborcza nic nie mówi o krzyżach w lokalach wyborczych, to wyjaśniamy panom sędziom, że ma ich tam nie być. Jeżeli stracili wiedzę na ten temat, niech zapytają pani prof. Moniki Płatek. Ona im wyjaśni.
Skoro władza publiczna jest tak słaba, że nie potrafi wymóc przestrzegania prawa przez fanatyków religijnych w togach sędziowskich, to mamy wziąć sprawy w swoje ręce i postępować podobnie, jak katoliccy zadymiarze bezkarnie podpalający tęczę na Placu Zbawiciela? Nam takie postępowanie ubliża, ale przed nachalnym zawłaszczaniem państwa przez wojujących fundamentalistów religijnych nie ustąpimy.

Uprzejmie prosimy o uzgodnienie swoich stanowisk i udzielenie nam wyczerpującej odpowiedzi ze wskazaniem obowiązującego prawa, a nie pobożnych życzeń, bo krzyże w lokalach szkolnych nie wisiały od stworzenia świata, przez bajkowego boga, lecz zostały tam powieszone również bezprawnie i na czyjeś polecenie w szkołach publicznych, co jest karygodne i niedopuszczalne.

Z poważaniem

Ryszard Dąbrowski

Przewodniczący Rady Krajowej RACJA PL