JAK UCHRONIĆ DZIECKO

racja logoJAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED INDOKTRYNACJĄ RELIGIJNĄ/KATECHEZĄ 

 

 

Zgodnie z polskim prawem, nie ma przymusu uczęszczania na lekcje religii. Kto usiłuje wymusić uczestnictwo Twoich?

Dzieci w zajęciach katechetycznych czy kościelnych (np. otwarciu roku szkolnego w kościele) łamie Europejską Konwencje Praw Człowieka, Konstytucję RP, ustawę o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji w sprawie zasad nauczania religii, a także konkordat (art.12pkt.1).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religi w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. nr 36,poz.155), to rodzice proszą dyrekcję przedszkola czy szkoły o lekcje religii. Po ukończeniu 18 lat z taką prośbą mogą wystąpić sami uczniowie.

Kto nie jest  zainteresowany katechezą, nie musi pisać żadnych oświadczeń?

Domaganie się tego ze strony wychowawców lub dyrekcji szkoły jest bezprawne.

Można, a nawet należy napisać wtedy skargę do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy starosty, a także do właściwego

Kuratora oświaty lub zawiadomić najbliższe biuro RACJA PL.

O ile w szkole nie ma zajęć z etyki, domagaj się od dyrekcji świadectwa bez pozycji etyka/religia! Pozioma kreska w tej pozycji świadectwa jest niezgodna z zasadą milczenia w sprawach religi (art.53 pkt.6 i 7 Konstytucji RP) oraz jest naruszeniem prywatności art.8 europejskiej konwencji Praw Człowieka).

„Zarząd Krajowy”

RACJA PL

 e-mail: ryszard.racjapl@wp.pl

RELIGIA TO WRÓG RACJONALNEGO MYŚLENIA

I JEDNOCZEŚNIE PRZESĄD, ALE PRZESĄD

ZORGANIZOWANY WYCIĄGAJACY MNÓSTWO

 

PIENIĘDZY OD LUDZI GO WSPIERAJĄCYCH.

Potrzebują złudzeń i je dostają.