CHAZARSKA DZICZ PANEM ŚWIATA. ROZDZIAŁ IV: “CZERWONA SYMFONIA”. HENRYK PAJĄK

Wprowadzenie do „Czerwonej Symfonii” Oto główne tezy z książki „Czerwona Symfonia”, która ukazała się w Hiszpanii w 1960. Miała dziewięć edycji. W Polsce nieznana. Nasze omówienie tej cennej pracy jest pierwszą publikacją w Polsce. Są to zeznania wybitnego trockisty Kristiana „Rakowskiego”, aresztowanego i sądzonego w Moskwie w 1938 roku. Tekst powstał z notatek dr. Landowskiego, lekarza NKWD z okresu procesów politycznych lat trzydziestych. To specjalista z dziedziny narkotyków. Na fali Wielkiej Czystki został „zmobilizowany” do organów żydobolszewickiego nie-bezpieczeństwa. Jego wiedza na temat praktycznego stosowania narkotyków wobec więźniów była stosowana do „rozwiązywania języków” aresztowanym. Notatki Landowskiego pośrednio wyjaśniają powody absurdalności wielu zeznań aresztowanych, mających cechy z pozoru szczerych, niewymuszonych. Nabierali się na to nawet zagraniczni obserwatorzy takich procesów. Czytaj dalej CHAZARSKA DZICZ PANEM ŚWIATA. ROZDZIAŁ IV: “CZERWONA SYMFONIA”. HENRYK PAJĄK

Zakazać Talmud jako mowę nienawiści

Powtarzajmy: ‚Widziałem twarz Big Brothera, jest Żydem’ Byłbym przerażony gdybym był Żydem w dzisiejszych czasach. Kiedy świat dowie się, co to plemię łotrów zrobiło ludzkości na przestrzeni dziejów, nie będzie to dla nich dobre. Żal mi ich. Muszą ukrywać prawdę, aby dalej istnieć.. I to jest właśnie walka o świat, której teraz jesteśmy świadkami. Czytaj dalej Zakazać Talmud jako mowę nienawiści

Toruński Pomost Społeczny – Plan Konferencji

SPLP1Toruński Pomost Społeczny

Różne poglądy – wspólna Polska

Założenia i Plan Konferencji

 

Organizator:

Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe POMOST

Szosa Lubicka 12/49, 87-100 Toruń

KRS: 0000498899 REGON: 341544782

Tel: +48 788 073 223, e-mail: stowarzyszenie@patriotyczna-lewica.pl

Miejsce Spotkania:

Sala konferencyjna 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 118A

Data i czas spotkania:

Rozpoczęcie: 11 października 2014r. godz. 11:00

Założenia projektu.

Toruński Pomost Społeczny to w zamyśle jego twórców, cykl spotkań osób i organizacji społecznopolitycznych, mający na celu wyartykułowanie stanowisk w sprawach ważnych dla Polski i Polaków w perspektywie globalnej i lokalnej. Zapraszani goście będą reprezentować całe spektrum środowisk i poglądów, często kontrowersyjnych i sprzecznych z „czadem informacyjnym” lansowanym w mediach i przestrzeni poprawnej politycznie. Priorytetowym celem organizatorów i uczestników będzie zredefiniowanie pojęć i wypracowanie nowych kierunków w działalności politycznej zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego wycinka otaczającej nas rzeczywistości. Wspólnym mianownikiem będzie Polska w wymiarze krajowym i lokalnym. Czytaj dalej Toruński Pomost Społeczny – Plan Konferencji

Ebola … – Dr Jaśkowski

Jak kłamstwo nie działa, trzeba wymyślić jeszcze większe kłamstwo”.

„Kłamstwo musi być przedstawione jako prawda! Od tego mamy mas media” 

Staram się przedstawiać rozmaite wydarzenia, świadczące o praniu mózgów PT Czytelników, przez media głównego nurtu dezinformacji, które spełniają rolę dawniejszych politruków. Od 500 lat, z chwilą stworzenia protestantyzmu przez Hohenzolernów, szkoły wyższe postawiły także na indoktrynację społeczeństwa, w wersji poprawnej politycznie. Dotyczy to nie tylko przedmiotów zwanych szumnie humanistycznymi, ale także nauk ścisłych.

Czytaj dalej Ebola … – Dr Jaśkowski

JAK UCHRONIĆ DZIECKO

racja logoJAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED INDOKTRYNACJĄ RELIGIJNĄ/KATECHEZĄ 

 

 

Zgodnie z polskim prawem, nie ma przymusu uczęszczania na lekcje religii. Kto usiłuje wymusić uczestnictwo Twoich?

Dzieci w zajęciach katechetycznych czy kościelnych (np. otwarciu roku szkolnego w kościele) łamie Europejską Konwencje Praw Człowieka, Konstytucję RP, ustawę o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji w sprawie zasad nauczania religii, a także konkordat (art.12pkt.1).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religi w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. nr 36,poz.155), to rodzice proszą dyrekcję przedszkola czy szkoły o lekcje religii. Po ukończeniu 18 lat z taką prośbą mogą wystąpić sami uczniowie.

Kto nie jest  zainteresowany katechezą, nie musi pisać żadnych oświadczeń?

Domaganie się tego ze strony wychowawców lub dyrekcji szkoły jest bezprawne.

Można, a nawet należy napisać wtedy skargę do wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy starosty, a także do właściwego

Kuratora oświaty lub zawiadomić najbliższe biuro RACJA PL.

O ile w szkole nie ma zajęć z etyki, domagaj się od dyrekcji świadectwa bez pozycji etyka/religia! Pozioma kreska w tej pozycji świadectwa jest niezgodna z zasadą milczenia w sprawach religi (art.53 pkt.6 i 7 Konstytucji RP) oraz jest naruszeniem prywatności art.8 europejskiej konwencji Praw Człowieka).

„Zarząd Krajowy”

RACJA PL

 e-mail: ryszard.racjapl@wp.pl

Czytaj dalej JAK UCHRONIĆ DZIECKO

Historia Słowian w Wedach Słowiańskich

Polacy, Czesi, Słowacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie, czytajcie swoją historie fałszowaną i niszczona przez Watykan, Konstantynopol przez religie chrześcijańskie będące odpryskami judaizmu, wymyślone i kontrolowane przez Bractwo Babilońskie. Wiedza zawarta w Wedach o tysiące lat wyprzedza historie opisane w Biblii. Wedy – to opowieść o prastarej, wysokorozwiniętej cywilizacji istniejącej na Ziemi w czasach prehistorycznych. Wreszcie Weda – traktuje o dawnych ludach żyjących w zamierzchłych czasach na Arktydzie (?), które w związku ze zmianami klimatu migrowały na północne terytoria Starej Rusi. Czytaj dalej Historia Słowian w Wedach Słowiańskich