Bitwa o Słowiańsk – walka o słowiańskość południowo-wschodniej Ukrainy.

Wojna Wolnego Świata z żydo-banksterskim okupantem trwa. My Polacy ją jak na razie przegraliśmy. Jesteśmy pod okupacją agentury żydo-banksterskiej. Mieszkamy w zgnojonym, rozszabrowanym i zniewolonym unijnym baraku a rządzą nami spolonizowani żydzi. Wam Bracia Rosjanie i Ukraińcy tego nie życzę. Brońcie Waszej Wolności.

Słowiańsk

Flaga Słowiańska

Z góry zaznaczam, że wiem, iż większość mieszkańców Rosji i Ukrainy uważa ich kraje za prawosławne, a prawosławie – odprysk jahwizmu – za własne korzenie. Ludzie ci zatracili ich rzeczywistą słowiańską tożsamość – a raczej zostali z niej ograbieni. Niemniej są oni Słowianami, naszymi Braćmi – i nie chcą być rządzeni przez bandytów – projewrounijną agenturę żydo-banksterów i współpracujących z tą agenturą banderowców – uzurpatorów jewrosrajdaniarzy kijowskich. Którzy do władzy doszli po krwawym puczu dzięki sterroryzowaniu Kijowa, rządu i parlamentu za pomocą ich najemników – snajperów strzelających jak popadło – do milicji i do demonstrantów. Po czym winę za krwawą jatkę zwalono na legalnie wybranego prezydenta Janukowycza. W ten sposób krwawa junta  – banda uzurpatorów i morderców – przejęła w Kijowie władzę. A jako że jest ona nasączona agenturą żydo-banksterów, chcącą wydać Ukrainę w łapska jewrounijnych komisarzy (marionetki polityczne służące żydo-banksterskiej swołoczy) żarliwie wspierana jest kijowska junta przez marionetki polityczne zachodu i przez zachodnie żydo-me(n)dia.

Aktualnie trwa bitwa o Słowiańsk. Tak napisał w komentarzu o tym „przemex”:

„co oni się tak uwzięli na to miasto o tak symbolicznej nazwie? Czyżby żydostwo syjonistyczne oraz jego najemnicy chcieli nam coś przez to powiedzieć? Że nas ostatnich Słowian zgniotą?”

Jest to rzeczywiście wojna symboli i wojna o symbolicznym (i nie tylko) znaczeniu. Ale najpierw trochę historii.

Nie ma się czemu dziwić, że światowe żydostwo nienawidzi Rosję i Ukrainę. Wszak państwo przodków wielu z współczesnych Żydów  – zjudaizowany kaganat  (hanat) chazarski – rozbił i unicestwił kniaź Rusi Kijowskiej Światosław I. A Ruś Kijowska to kolebka dzisiejszej i Rosji i Ukrainy. Takiego czegoś mściwe żydostwo nie zapomina – ich przodkowie pozbawieni zostali przez Rusinów – Słowian – własnego państwa, po czym rozproszyli się jako „bezdomni”, „bezpaństwowcy” na cztery strony świata.
Światosław był poganinem, ale już jego syn – Włodzimierz – okazał się słowiańskim zdrajcą i renegatem. Przyjął chrzest w Konstantynopolu i zaczął jahwizować Ruś – za co został po śmierci kanonizowany i nazwany „wielkim”.

Na marginesie tylko napomknę – w tamtych czasach kanonizowano i nazywano „wielkimi” wszystkich pogańskich władców, którzy dali się zjahwizować i ochrzcić. Ciekawe, dlaczego „naszego” Mieszka I te zaszczytne tytuły – „święty” i „wielki” – ominęły? Jeśli prawdą jest żydłacka propaganda – jakoby przyjął on chrzest – powinien być Mieszkiem I wielkim i świętym. A on ani nie został wielkim, ani świętym. Dlaczego?

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/18/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemany-chrzest-polski/

Jahwizowanie Rusi szło żydłactwu topornie. Ludność wielokrotnie buntowała się przeciwko mściwej i zachłannej nadjordańskiej dżumie – korzystnej jedynie dla władcy, wielmożów i kleru. Wiemy np., że podczas buntu w Nowogrodzie w roku 1071 po stronie jahwizmu opowiedział się wyłącznie kniaź i jego drużyna. Cała ludność była po stronie wołchwów – obrońców pogaństwa i Słowiańszczyzny. W tym samym Nowogrodzie w roku 1227 po kolejnym buncie czterech wołchwów spalono na stosie.

Niewiele pomogli w jahwizowaniu wschodnich Słowian Cyryl i Metody. Wprawdzie podstępnie wprowadzili język słowiański jako język „liturgiczny”, aby nadjordańska dżuma wyglądała dla Słowian bardziej „swojsko”, stosowali też szantaż (jeśli nie przyjmiecie chrześcijaństwa od nas dobrowolnie – to siłą „nawrócą” was inni), ale efekty ich zżydłaczania Słowian jahwizmem były mierne. Przez długie wieki prosty lud ruski trwał przy prastarej wierze ojców, przy swoich bogach i swej tożsamości. Ostatecznie prawosławie zastosowało podstęp – identycznie jak katolicyzm i ten odprysk jahwizmu „zaadoptował” dla siebie i przejął wiele zwyczajów i obrzędów pogańskich, słowiańskich – nadając im jedynie jahwistyczną, nadjordańską interpretację. W sumie, gdyby prawosławie odrzuciło wszystko co pogańskie – niewiele z tej dżumy by pozostało.

Tereny Rusi Kijowskiej wieki później „okrężną drogą” po zawiązaniu unii litewsko-polskiej z czasem dostały się pod panowanie polskich wielmożów i nazwane zostały Ukrainą. Od czasu kontrreformacji były intensywnie katoliczone i polszczone. Ludność Ukrainy, zwłaszcza Kozacy  wielokrotnie urządzali bunty i powstania.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_kozackie#Lista_wa.C5.BCniejszych_powsta.C5.84_kozackich_na_terenie_Rzeczypospolitej

Rosja natomiast od czasu, gdy stała się dużym państwem była solą w oku Watykanu – po upadku Konstantynopola była ona ostoją prawosławia. Watykan wielokrotnie knuł i  intrygował przeciwko Rosji. W czasie haniebnych „Dymitriad” wciągnął w swoje knowania przeciwko Rosji Rzeczpospolitą. To dzięki Watykanowi gwałtownie wzrosła nienawiść rosyjsko-polska.

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/07/papiestwo-i-narodziny-nienawisci-polsko-rosyjskiej/

Na Rosję szli Napoleon i Hitler. Podporządkować Rosję sobie chcieli i chcą nadal żydo-banksterzy. Dwa razy prawie się im to udało – a więc w wyniku rewolucji lutowej (1917) oraz po rozpadzie ZSRR (1991). Pierwszym razem na drodze do trwałego zawładnięcia Rosją stanęli żydo-banksterom ich ubodzy pobratymcy – żydo-bolszewicy. Którzy podbili Rosję przerabiając ją na ZSRR i po prostu przejęli ją na własność. Skarby Syberii nie dostały się wtedy w łapska banksterów. Bandyckiego systemu bankowego ograbiającego ten kraj też w ZSRR nie zainstalowali. Drugim razem na drodze żydo-banksterom stanął pułkownik KGB – Władimir Putin. Zanim został prezydentem udawał spolegliwego, posłusznego – i rządzący Rosją (i ją ograbiający) żydowscy oligarchowie wytypowali go na prezydenta w miejsce wiecznie pijanego i schorowanego już Jelcyna. Myśleli, że Putin będzie ich marionetką jak jego poprzednik. Najpóźniej od aresztowania szabrownika Chodorkowskiego zrozumieli oligarchowie – i ich patroni/mocodawcy – żydo-banksterzy – że postawili na niewłaściwego konia.

Rosjanie przeżyli wiele ciężkich okresów. Nie tylko najazdy Mongołów, Wielką smutę, Iwana Groźnego i Niemkę Katarzynę i jej potomków, którzy lud rosyjski uciskali nie mniej, niż Polaków pod zaborem w okresach silnych represji popowstaniowych. Przeżyli Rosjanie rzezie żydo-bolszewii, choć miliony z nich poszły wtedy do piachu. Przeżyli też najazd żydo-hitlerowców. Sam Hitler, mieszaniec mający domieszkę krwi żydowskiej, uważał Słowian za podludzi. Wobec Polaków miał jasno sprecyzowane plany – inteligencję zaplanowano w komplecie wymordować, a resztę po „ostatecznym zwycięstwie” deportować chciano gdzieś w okolice Uralu, gdzie stanowilibyśmy rezerwuar niewolniczej siły roboczej. Wobec Rosjan żywił Hitler taką samą pogardę. Niedobitki Rosjan miały być jak Polacy – niewolnikami rasy panów i tanią niewolniczą siłą roboczą.

Przy okazji II wojny nie zapominajmy że:

– była wymierzona przede wszystkim w Słowian – Rosjanie i Polacy stanowili najwięcej jej ofiar. Choć zdarzały się wyjątki – a więc Słowianie kolaborujący z Hitlerem. Najbardziej znane przypadki to ultrakatoliccy Chorwaci (barbarzyństwo ustaszy przerażało nawet niektórych Niemców) i szowiniści Ukraińcy z OUN-UPA.
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/30/chrzescijanskie-wartosci-ludobojstwo-i-hipokryzja/

– za II wojną stali banksterzy i światowe żydostwo:

Nie chodziło o obalenie faszyzmu, tylko o zawładnięcie rynkami zbytu. Jeśli chcielibyśmy, mogliśmy bez jednego strzału zapobiec wybuchowi wojny, ale nie chcieliśmy – Churchill do Trumana (Fulton, USA, marzec 1946)”
http://piotrbein.wordpress.com/2013/02/15/wszystkie-wojny-sa-banksterskie/
(…)
„Wojna z Hitlerem jest nieuchronna a  Stany przystąpią do niej po związaniu Niemiec przez Anglię i Francję.  Państwom demokratycznym potrzeba co najmniej dwa lata czasu na dozbrojenie a w międzyczasie należy spodziewać się ekspansji Hitlera na wschód i życzeniem państw demokratycznych byłoby, żeby tam na wschodzie doszło do rozgrywki między Rzeszą Niemiecką a Rosją. Ponieważ potencjalna siła Sowietów  nie jest  dotychczas znana, zatem możliwe jest, że Niemcy operując zbyt daleko do swych baz byliby skazani na długa i wyniszczającą wojnę. Dopiero wtedy państwa demokratyczne mogłyby zaatakować Niemcy i doprowadzić do ich kapitulacji.”
(…)
Przy tym ujęto całość w misterną robotę: stworzono Rooseveltowi podstawy do aktywizacji polityki zagranicznej i stworzenia tą drogą olbrzymich zasobów militarnych dla przyszłej rozgrywki wojennej do której Żydzi całego świata dążą z całą świadomością.”

Więcej o tej sprawie znajdzie czytelnik tutaj:
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/01/losy-polski-slowianskiej/

Plan banksterów był prosty – uzbroić Hitlera, poczekać aż Wehrmacht rozwali ZSRR i przy okazji wykrwawi się w wojnie z Armią Czerwoną i zaatakować wtedy Niemcy od tyłu. Oraz naturalnie zająć tereny ZSRR aż po Pacyfik. Na szczęście dla nas, Armia Czerwona nie tylko nie przegrała, ale popędziła III Rzeszę do Berlina. Po jej przejściu przez nasze ziemie horror niemieckiej okupacji i milionowy ubój Polaków zakończyły się.

Obecna wojna o Ukrainę jest kontynuacją banksterskich planów podbicia Rosji i zniewolenia pod banksterskim butem wszystkich Słowian. Wprawdzie Rosja po bankructwie w roku 1998 pod rządami Władimira Putina odbudowała swoją potęgę militarną i stanęła gospodarczo na nogi (stać ją było na kosztowną olimpiadę w Soczi) bez Ukrainy, bez włączania jej do terytorium Rosji  i tak naprawdę i bez Ukrainy będzie Rosja dla żydo-banksterów nadal trudnym orzechem do zgryzienia. Jednak sprawa Ukrainy jest dosyć istotna geopolitycznie. A jeszcze bardziej propagandowo i prestiżowo. Gdyby agenturze żydo-banksterów udało się przejąć całą Ukrainę i wciągnąć ją (w celu jej całkowitego rozszabrowania i niewypłacalnego zadłużenia) do jewrounii byłby to ogromny sukces propagandowy i prestiżowy żydo-banksterskiej swołoczy. Dodatkowo – i to jest tutaj bardziej istotne – spory odcinek granicy z Rosją stałby otworem dla bandytów-zbrodniarzy z NATO. W osaczaniu Rosji przez tych bandytów byłoby to rzeczywiście istotne. Choć nadal i z Ukrainą bandyckie żydo-NATO nie było by w stanie zaatakować Rosji. Tyle że nieco zmieniłaby się na jego korzyść proporcja sił.

Nie wiem czy to przypadek, że właśnie Słowiańsk stał się głównym ośrodkiem oporu prorosyjskich powstańców przeciwko żydo-banksterskim i banderowskim bandytom uzurpatorom jewrosrajdaniarzom z Kijowa. I czy ich atak na Słowiańsk także jest symbolicznym atakiem żydo-banksterskiej swołoczy na wszystkich Słowian. Nie wiem, ponadto jak ten bandycki atak kijowskich okupantów się zakończy. Walki w Słowiańsku trwają.

Znisczenia wojny

Spalone zgliszcza

Spalone umocnienia

Umocnienia podpalone

Jedna z broni i umocnienia

Ukrainę. Nazywając powstańców „terrorystami” zamaskować chcą fakt że terroryści to właśnie oni Bandycka junta kijowska – uzurpatorzy jewrosrajdaniarze bandziory okupanci – nazywają powstańców terrorystami. A sami sterroryzowali Kijów, rząd, milicję, parlament, następnie prawie całą sami.

Powstańcy wczoraj zestrzelili dwa kijowskie helikoptery:

http://polish.ruvr.ru/2014_05_02/W-centrm-Slowianska-rozpoczela-sie-walka-6921/

Ludność cywilna sama, na ochotnika tworzy żywe tarcze broniąc Słowiańsk przed kijowskim okupantem:
http://polish.ruvr.ru/news/2014_05_02/Mieszkancy-Slowianska-zywa-tarcza-blokuja-wjazd-do-miasta-6412/

W Słowiańsku giną ludzie.
http://polish.ruvr.ru/2014_05_02/271896475/

Ale Słowiańsk walczy. I nie chce kijowskiego okupanta.

Budynek z umocnieniem

Kłamstwem jest, jakoby uwięzieni wojskowi szpicle (wśród nich kanalia z Polski) byli członkami delegacji OBWE. Byli oni zwykłymi szpiclami, którzy podszyli się pod OBWE. Mieli zapewne za zadanie rozpoznanie siły powstańców,  stanowisk bojowych, barykad itp. aby ułatwić bandziorom okupantom kijowskim militarną pacyfikację miasta.
http://polish.ruvr.ru/news/2014_04_26/OBWE-zatrzymani-w-Slowiansku-nie-naleza-do-misji-OBWE-3741/

Kłamstwem jest, że siły powstańcze to rosyjski specnaz. Praktycznie wszyscy mężczyźni na Ukrainie służyli w wojsku. Młodsi w armii ukraińskiej, starsi w armii ZSRR. Oni znają wojenne rzemiosło. A jeśli nawet są tam z nimi ochotnicy z Rosji – mają prawo wspierać swoich braci. Ostatecznie bandycka junta kijowska też wykorzystuje obcych – i to najemników za pieniądze. A nie ochotników wspierających solidarnie swych braci.

Jeśli bandyci okupanci kijowscy myślą, że siłą zmuszą powstańców i ludność południowo-wschodniej Ukrainy – Noworosji – dołączonej do ukraińskiej SRR w latach dwudziestych XX wieku – to mylą się.

http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/108389,putin-noworosja-to-sa-rosyjskie-ziemie
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/putin-o-donbasie-noworosja-tyle-ze-przed-carami-byli-tam-tatarzy-i-kozacy,420393.html

Ci ludzie – Słowianie – niejedno już przeszli. I mając pod bokiem Rosję tak łatwo nie ulegną.

Rosja, mimo że znajdowała się pod żydo-bolszewicką okupacją pokonała (w Armii Czerwonej trzon stanowili Rosjanie) III Rzeszę w  tamtej wielkiej wywołanej z inicjatywy żydo-banksterów a prowadzonej rękami Niemców wojnie. Podobnie – mam nadzieję – pokona agenturę żydo-banksterów rosyjska, prorosyjska i rosyjskojęzyczna ludność Noworosji.

Za kilka dni w Rosji będą miały miejsce kolejne już rocznicowe obchody wielkiego zwycięstwa Armii Czerwonej nad III Rzeszą. Mam nadzieję, że znacznie wzmocnią one morale u powstańców w prorosyjskiej części Ukrainy zbuntowanej przeciwko okupantom z Kijowa – bandytom jewrosrajdaniarzom uzurpatorom.

Dla dodania im otuchy przypomnę znaną pieśń o wielkiej narodowej świętej wojnie ojczyźnianej (od pewnego czasu słucham jej na stojąco):

Mieszkańcy Słowiańska, mieszkańcy południowo-wschodniej Ukrainy – Noworosji – Wojna Ojczyźniana nadal trwa. Agresor w sumie jest nadal ten sam – zgniłyj zapad – i jego płatna kijowska agentura. Brońcie się. Brońcie waszej wolności.

Wojna Wolnego Świata z żydo-banksterskim okupantem trwa. My Polacy ją jak na razie przegraliśmy. Jesteśmy pod okupacją agentury żydo-banksterskiej. Mieszkamy w zgnojonym, rozszabrowanym i zniewolonym unijnym baraku. Wam Bracia Rosjanie i Ukraińcy tego nie życzę. Brońcie Waszej Wolności.

Jeśli nie będzie innego wyjścia – wychowujcie wasze córy w duchu żołnierskim:

Mam nadzieję, że przyjdą czasy, gdy będzie można wychowywać je w Rosji i na całej Słowiańszczyźnie w innym Duchu – Słowiańskim:

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/12/wnuki-swaroga-slowianskie-dzieci/

Prawdziwa słowiańska tożsamość – pogaństwo – ma orędowników zarówno na Ukrainie jak i w Rosji. Niestety pogaństwo jest przez fanatyczne prawosławne żydłactwo zwalczane.

http://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/25/rosja-i-ukraina-niechciane-i-zwalczane-poganstwo/
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/11/05/drewniany-posag-peruna-sprofanowany-i-sciety-na-ukrainie/

Niemniej – mieszkańcy tych ziem, mimo że zrabowano im ich prawdziwą tożsamość – są naszymi Braćmi. I nie chcą być częścią Ukrainy rządzonej przez kijowską bandycką uzurpatorską juntę jewrosrajdaniarzy. Nie chcą być przykuci łańcuchem do jewrounii. Chcą być w sojuszu z Rosją i mają do tego prawo.

O wyniki referendum zaplanowanego na 11 maja nie obawiam się. Spójrzmy na mapkę pokazującą (kolor czerwony) rosyjskie tereny przyłączone do Ukrainy w latach dwudziestych ubiegłego wieku (sam Krym dano Ukrainie jeszcze później – w czasach Chruszczowa):

Mapa

I spójrzmy na rozkład głosów podczas wyborów prezydenckich z roku 2010 – na niebiesko zaznaczone są regiony, w których wygrał wybory prorosyjski prezydent Janukowycz:

Mapa Rosji

Podobieństwo tych mapek nie jest przypadkowe. Tereny wcześniej należące do Rosji nadal są zamieszkałe przez ludność w większości prorosyjską. Dlatego bandyci jewrosrajdaniarze okupanci kijowscy do referendum nie chcą dopuścić. Bo wiedzą, jaki będzie jego wynik.

Bracia Słowianie w Słowiańsku i na całej południowo-wschodniej Ukrainie – jestem całym słowiańskim sercem po Waszej stronie.

Nie dajcie się podbić bandytom kijowskim jewrosrajdaniarzom okupantom. Brońcie się. Zostańcie w łączności z Rosją. Jewrounia to wasza zguba, zniewolenie i śmierć. Rosja to wolność i słowiańskość, mimo dominującego w niej nadjordańskiego prawosławia. Trzymajcie się Rosji. To jedyny realny ratunek przed żydo-banksterską swołoczą.

Bracia Słowianie w Słowiańsku i w południowo-wschodniej Ukrainie – pozdrawiam Was!

Opolczyk