Oprawcom i Uzurpatorom Naród musi powiedzieć Nie

TYLKO i wyłącznie -Odmowa Posłuszeństwa, podporządkowywania się władzy sprawia , że TA WŁADZA od tej chwili nie ma ani JAK…. ani KIM rządzić. Oprawcom i Uzurpatorom Naród musi powiedzieć Nie..a to objawi się tylko i wyłącznie pod postacią Wielkiego Bojkotu Farsy- jakimi są od 1990 roku każde jedne tzw., dla kpiny nazwane “wybory”!
Proszę zauważyć, że tzw. Sierpniowe Strajki, nie były niczym innym tylko masowym Bojkotem, który przeorganizowano w to co było pod ręką..mniejsza -czy to było spreparowane celowo przez służby – czy nie.
Nauczeni doświadczeniem wiemy- że takie coś jest możliwe!
Wiemy też, że Układ Trzymający Władze zgrał ostatnie garnitury swoich pacynek! Wszyscy oni przez 25 lat byli u władzy i niczego nie zmienili i nie zmienią. Trzeba powiedzieć dość tym politycznym manekinom.
Nawoływanie do organizacji wokół wyborów jest aktem nie tyle infantylizmu politycznego – czy idiotyzmem, ile daleko idącej współpracy z obecna władzą, gdyż opierając się na istniejącym Systemie i Ordynacji, każda jedna akcja zakończy się tak -jak zaprojektował ją system.
Bojkot Powszechny..prowadzony na rożnych płaszczyznach i formach..czy to dewocyjnych- czy laickich jest pewnego rodzaju płaszczyzną- na której może dojść do zorganizowania się narodu w masowy ruch, łączący wiele różnorodnych ugrupowań i formacji politycznych i społecznych. O rożnych orientacjach i denominacjach.
Prószę pamiętać, że Bojkot to Organizacja…!!!!! I że Bojkot sam wyłoni swoje elity i przywódców!
To Zorganizowana Świadoma i Obywatelska Akcja Protestu przeciwko samowoli władzy i uzurpatorskim antynarodowym Rządom Technokratów Jewropejskich!
BOJKOT ma doprowadzić do:
Przywrócenia podmiotowości suwerena Narodowi Polskiemu i przywrócenia mu zdolności decydowania o Własnym Losie!!!!!.
Dokona sie tego poprzez:
1. Opracowanie Nowej Ordynacji wyborczej i wolnych RÓWNYCH i bezpośrednich wyborów!
2. Wyłonienia w takich wyborach władz reprezentacyjnych i wiarygodnych a przede wszystkim ….Polskich! Obywatele o podwójnym obywatelstwie nie mają prawa brać udziału głosowaniu. To wszystko! (Głosują tylko obywatele Polski na terytorium RP).
Dwa punkty to cały Program Bojkotu obecnego Bandycko Złodziejskiego Układu Frymarczącego Polską i przyszłością Polaków!
Dwa postulaty..i nic więcej! TO główny cel Bojkotu! i jego organizacji Narodu Polskiego w struktury terytorialne i ogólnokrajowe! Które pozwolą na wyłonienie nowych kandydatów do władz przedstawicielskich!
Nowo wyłonione władze same będące delegacją Narodu Polskiego dokonają korekty obowiązującego Ustroju Politycznego Polski poprawek Konstytucyjnych przywracających suwerenność Polsce, i radykalna reformę Sadownictwa i Prokuratury! w pierwszej kolejności, Sądy i sędziowie , palestra i prokuratury! Zakaz pracy TW Esbeków, Tajnych służb PRL-u i kolaborantów reżimu postkomuny.
W Polsce musza zostać te instytucje poddane radykalnej i ostrej lustracji w drodze wybieralności i odwoływania ich ze stanowiska Sędziów i Prokuratorów..tak- jak jest w krajach demokratycznych i obywatelskich!
Przywrócić należy w sądownictwie instytucje Wybieralnych Zaufanych Ław Przysięgłych Obywatelskich.
Oraz innych postulatów, jakie wyłoni nowy zorganizowany wg własnej woli Naród Polski.
Z których sam zgłaszam powołanie instytucji Narodowego Banku Polskiego z pełnym i wyłącznym prawem emisji pieniądza ! Prokuratorii Generalnej i Instytucji Skarbu Narodowego, jako organu dbającego o majątek narodowy Polski i jako instytucji kasacyjnej praw i obowiązków dot. własności, przejmowania własności i kasacji ksiąg wieczystych i wprowadzenia z powrotem do obrotu przez zakładanie nowych ksiąg dot. nieruchomości w tym najważniejszego obrotu ziemia oraz osobno prawami górniczymi.
Prosta i jasna jak słońce sprawa. Bojkot!

RACJA SŁOWIAŃSKA