Indoktrynacja religijna zwana katechezą czyli wciskanie kitu

Najskuteczniejszym w te klocki jest Kościół rzymsko-kapitalistyczny dzięki indoktrynacji na podstawie bajki o Jezusie zmyślonej przez senatora rzymskiego Puzona na potrzeby cesarstwa, kształci zastępy niewolników. 

Krzyż

Od setek lat pławiąc się w luksusie i nieróbstwie. Mało, kto wie, że w języku hebrajskim i łacińskim krzyż oznacza niewolnika i tak niewolnicy wykonując znak krzyża na piersi i na czole pieczętują swoje Czakry  ( serca i trzeciego oka) dokumentują fakt podporządkowania się doktrynie fałszu i obłudy czyniąc znak niewolnika żałują niewiadomo za czyje grzechy, poniżają swoja godność wprowadzają do swojej podświadomości informacje „Jestem grzesznym niewolnikiem wybacz mi Panie. Ale nie chodzi w tym kontekście o Boga, ale o swoich nadzorców. Żeby tak poniżyć boską istotę „Człowieka” potrzeba specjalnych mechanizmów ogłupiania. Zniewolony naród porozwieszał wszędzie znaki swojego zniewolenia w szkołach i instytucjach państwowych w Sejmie i Senacie, a nawet w swoich domach i gotowy jest za nie umierać.

Indoktrynacja inaczej propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić). Systematyczne, natarczywe wpajanie jakichś idei, doktryn, zwłaszcza religijnych, politycznych lub społecznych, krótko mówiąc pranie mózgu. Proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań.

Celowe działanie Kościoła czytaj (sekty religijnej) Państwa zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów, dogmatów).

Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji.

Propaganda

Przesłanki/warunki maksymalnej skuteczności propagandy (według Noama Chomskiego):

– wspieranie przez władze publiczne;

– wspieranie przez wykształcone klasy;

– realny brak możliwości donośnego

   sprzeciwu wobec jej treści (cenzura,

   kooperacja wydawców, zmowa milczenia

   mediów).

Słowo wprowadzone do języka polityczno-prawnego w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV wraz z powołaniem przez niego Kongregacji Propagandy Wiary (Congregatio de Propaganda Fide).

W języku potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie terminu propaganda, jako synonimu stosowania kłamstw, półprawd, manipulacji – przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Często nazywa się tak zabiegi marketingu politycznego.

Propaganda obejmuje szeroki zakres form. Może być to sztuka wizualna, polegająca na przekazywaniu jasnych i powszechnie znanych symboli, przedmiotów, fotografiamuzyka i radio (a obecnie również telewizja internet), język ciała oraz taniecliteratura (praktycznie w każdej znanej formie, także ulotki), teatr oraz kino.

Propaganda może łatwiej manipulować publicznością, która nie czyta, nie jest zaangażowana patrz odnośnie badań dotyczące czytelnictwa w Polsce i na świecie.

Propaganda w krajach III świata

Propaganda kościelna i wyborcza – jedna z form oddziaływania na wiernych i wyborcę, mająca na celu ukształtowanie u niego określonych poglądów politycznych, wierzeń oraz pozyskanie jak najszerszego grona zwolenników dla promowania swojego Boga np. Jezusa lub kandydata na urząd np. Posła.

Instytut Analiz Propagandy Uniwersytetu Columbia w Stanach Zjednoczonych opracował w latach trzydziestych dwudziestego wieku listę siedmiu zabiegów propagandowych najczęściej stosowanych w przedwyborczej rywalizacji. Są to:

  • Dołączanie epitetów – w celu wywołania u odbiorcy uczucia nienawiści, uprzedzenia lub strachu, bez obiektywnej oceny, tylko na zasadzie skojarzeń
  • Piękne ogólniki – mają na celu ukrycie istoty zjawiska bądź jej zafałszowanie
  • Ludowość – jest chwytem „pod publiczkę” mającym przedstawić wyborcom polityka, jako prostego, przeciętnego człowieka
  • Powoływanie się na autorytety – powoływanie się na osoby cieszące się prestiżem w danej społeczności w celu przenoszenia ich autorytetu na inne osoby
  • Aksjomatyczność dowodów – bezkrytyczne przyjęcie całkowicie lub częściowo nieprawdziwych informacji i ocen podanych w formie pewniaka, który nie wymaga dowodu i nie podlega krytyce, ale dany jest do wierzenia.
  • Owczy pęd – chwyt polegający na forsowaniu na ogół fałszywej tezy, że wszyscy członkowie danej zbiorowości, (np. całe społeczeństwo) akceptują dany program polityczny, dlatego każdy wyborca musi się z nimi zgodzić.
  • Tasowanie kart – chwyt związany z odpowiednim doborem i interpretacją argumentów według propagandowego zamysłu nadawcy. Ma on na celu wywołać u odbiorcy przekazu poparcie (dla jego autora) lub sprzeciw (dla przeciwnika politycznego) poprzez operowanie na przemian prawdziwymi i fałszywymi danymi statystycznymi, informacją i dezinformacją itp.

Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy, kościoła religii.

Nazwą powszechnie używaną w języku polskim jest również pijar lub piar, który jest głoskową realizacją pierwszych liter PR

W zależności od przyporządkowania działań public relations dziedzinom: marketingowi, komunikacji społecznej, zarządzaniu różne są cele przypisane public relations. W pierwszym przypadku za główny cel stosowania public relations można uznać kreowanie wizerunku firmy instytucji lub organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. mediów. Specjaliści od PR zwykle wąsko definiują grupę docelową swoich działań, aby precyzyjniej przygotować dla nich ofertę. W drugim przypadku nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją, który ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym, etc., poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. W trzecim przypadku uznaje się PR za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem. Dotychczas nie rozstrzygnięto sporu, które z tych podejść jest właściwe, ale większość badaczy przyznaje PR strategiczną rolę w organizacji i stawia je, jako równorzędne np. względem marketingu.

W zależności od przyporządkowania działań public relations dziedzinom: marketingowi, komunikacji społecznej, zarządzaniu różne są cele przypisane public relations. W pierwszym przypadku za główny cel stosowania public relations można uznać kreowanie wizerunku firmy lub organizacji poprzez przekazanie

Papierz Franciszek

informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. mediów. Specjaliści od PR zwykle wąsko definiują grupę docelową swoich działań, aby precyzyjniej przygotować dla nich ofertę. W drugim przypadku nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją, który ma za zadanie stworzenie w świadomości odbiorcy konieczności istnienia organizacji, jej integralności ze środowiskiem ją otaczającym, etc., poprzez wytworzenie zaufania do firmy i jej pozytywnego wizerunku. W trzecim przypadku uznaje się PR za strategiczny element zarządzania organizacją, którego celem jest sprawna, planowa, efektywna komunikacja tak wewnątrz niej, jak i z otoczeniem. Dotychczas nie rozstrzygnięto sporu, które z tych podejść jest właściwe, ale większość badaczy przyznaje PR strategiczną rolę w organizacji i stawia je, jako równorzędne np. względem marketingu.

Sala

Słowo wprowadzone do języka polityczno-prawnego w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV wraz z powołaniem przez niego Kongregacji Propagandy Wiary (Congregatio de Propaganda Fide).

W języku potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie terminu propaganda, jako synonimu stosowania kłamstw, półprawd, manipulacji – przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Często nazywa się tak zabiegi marketingu politycznego.

Propaganda obejmuje szeroki zakres form. Może być to sztuka wizualna, polegająca na przekazywaniu jasnych i powszechnie znanych symboli, przedmiotów, fotografiamuzyka i radio (a obecnie również telewizja internet), język ciała oraz taniecliteratura (praktycznie w każdej znanej formie, także ulotki), teatr oraz kino.

Propaganda może łatwiej manipulować publicznością, która nie czyta, nie jest zaangażowana patrz odnośnie badań dotyczące czytelnictwa w Polsce i na świecie.

Najskuteczniejszym w te klocki jest Kościół rzymsko-kapitalistyczny dzięki indoktrynacji kształci zastępy niewolników przez 1622 lata, od kiedy stał się religią państwową obowiązującą w Cesarstwie Rzymskim podporządkował sobie 1.100 milionów niewolników zwanych wiernymi przy stosunkowo niewielkich kosztach 200 milionów zabitych, zamęczonych lub usmażonych na stosach, konfiskując ich dobra, stając się największym posiadaczem ziemskim na kuli Ziemskiej, kontrolując finanse bankowość, media. Po odniesionych klęskach w wojnach z Partami i wyniszczających najazdach Słowian Wandali i Gotów, podziale na Zachodnie i Wschodnie Cesarstwo utraciwszy kontrolę nad gospodarką, administracją, armią zmalał animusz w podbojach nowych terytoriów, zmieniło taktykę przeistoczyło się w zarządzające przez Papieży (nowy tytuł Cesarza) z tiarą, jako koroną symbolizującą władze nad światem, próbując nowych podbojów. Idą trzytorowo religia, kasa, wojna połączona z grabieżą. Skierowało swój wzrok ku Chinom i Rosji oraz Indii. To bogate kraje, w których mieszka ponad dwa miliardy ludzi. Kasa nie do pogardzenia nie mówiąc o dojeniu państwa. Na co im tyle bogactwa i władzy. Za nimi stoi obca cywilizacja Reptilianie o agresywnych zamiarach wobec nas ona rozdaje tu karty. Ratzinger, jako hybryda gadzio-ludzka zrezygnował, bo już nie mógł utrzymać postaci zmiennokształtnej i bali się, że ukaże swoje paskudne oblicze gada podczas ceremonii publicznie. Trzymany jest pod kluczem. Publicznie pokazuje się rzadko albo mają już sklonowaną jego postać. Na tym poziomie, na jakim jest Gadzia rasa jest to możliwe. Gadzia cywilizacja zajęła około 20% jednego z siedmiu Wszechświatów tego, w którym zamieszkujemy zwalczana jest przez koalicje Galaktyczną rasy Mantis, Lirian, Plejadian oraz Syrian. To potężna koalicja posiadająca nieprzebrane masy mieszkańców, środki sprzęt oraz swoich sprzymierzeńców na naszej planecie. Rosja i Chiny przygotowały się do wojny z koalicją Unii Europejskiej, USA, Wielkiej Brytanii. Tusk jest odpowiedzialny za udostępnienia terytorium Polski wojskom amerykańskim przepuszczenie jednostek specjalnych, które wspierały banderowców w Kijowie i szkolenie faszystowskich ukraińskich bojówek na terytorium naszego kraju w ośrodku policyjnym w Legionowie. Trzeba być niespełna rozumu żeby takich faszystowskich zbirów, którzy są wrogo nastawienia do Polski szkolić na swoje utrapienie. Zupa się już wylała, ale kiedy się zaczepia silniejszego wpierdol jest murowany. Oskarżony przez Putnia i Kaczyńskiego robił głupkowate miny do kamery naśmiewając się z oponentów. Chcemy wyjaśnić Premierowych, że za to grozi mu Trybunał Stanu o ile go prędzej nie rozjadą rosyjskie czołgi, pod które rzucili go jego przyjaciele masoni. Chyba, że wkurwione do białości społeczeństwo spuści mu manto. Rosja posiada przewagę w środkach technicznych, w które została wyposażona przez w/w cywilizacji, które są jej sprzymierzeńcami. Na terenie Rosji mają swoje bazy. W przeciwnym wypadku globaliści już dawno by się z nią rozprawili. Podchody się nie udały. Rosja od dawna jest przygotowana na tą okoliczność. Rosja, Iran, Chiny to państwa, które opierają się procesowi globalizacji. Walka jest o być albo nie być dla Reptilian i koalicji z pod szyldu „Nowy Porządek Świata” zagonionych do narożnika. Ziemia to ich ostatnia reduta obronna w tej części galaktyki. Ubzdurali sobie że nas będą kontrolować potrzebni im jesteśmy jak bydło rzeźne. Zagrożeni upadkiem gospodarczym krachem ich polityki wzrostem świadomości społecznej mają jedno wyjście wywołać wojnę, której nie wygrają.

Pod redakcją „ RACJA SŁOWIAŃSKA”

Źródło: Internet, różne