RÓŻDŻKI HORUSA

Carl Agar, 2003

Wywiad z Walerym Uwarowem autorem książki The Wands of Horus (Różdżki Horusa) http://www.wands.spb.ru Tytuł oryginalny: “The Wands of Horus: An Interview with Dr. Va!ey Uvarov”, (New Dawn, nr 81)

Jeśli weźmiemy dowolną książkę traktującą o historii starożytnego Egiptu i przyjrzymy się zamieszczonym w niej zdjęciom posągów faraonów, zauważymy, że wszyscy oni ściskają w rękach cylindryczne obiekty. Najpospolitszą z pokazywanych póz jest tak zwana “Poza Pana”. Postać stoi z lewą nogą lekko wysuniętą do przodu i patrzy prosto przed siebie. Ręce są ułożone wzdłuż boków ciała i każda z nich ściska w dłoni cylinder.

Poza ta powtarza się w posągach faraonów pochodzących z całego okresu historii Egiptu, od Triady Menkaure’a (Mykerinosa) przez Kolosy Ramzesa II, nefreteteńską Świątynię Hathor po Świątynię Re-Harakhta (Świątynię Słońca Ramzesa II). Wszędzie znajdują się wizerunki upozowanych tak samo postaci. Rodzi się więc pytanie: Co one trzymają w rękach?

Uwarow

W roku 1990 rosyjski historyk, dr Uwarow, opublikował książkę zatytułowaną Różdżki Morusa, w której po raz pierwszy przedstawił teorię dotyczącą konstrukcji i zastosowania tych cylindrów.

Poniższy wywiad z drem Uwarowem przeprowadził Carl Agar. Carl zna go od początku roku 2001, kiedy opublikował (w formacie PDF) anglojęzyczną wersję jego książki. Do chwili obecnej była ona wielokrotnie aktualizowana o nowe materiały, których dostarczał dr Uwarow, i można ją pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.neilos.org.

Carl Agar: Jak brzmi pana pełny tytuł i jakie są pana obowiązki?

Dr Walery Uwarow: Jestem szefem Wydziału Badań UFO, Paleonauk i Paleotechnołogii przy Państwowej Akademii Bezpieczeństwa Rosji.

Agar: Kiedy i jak dokonano odkrycia różdżek?

Uwarow: Badanie różdżek (materiałów związanych z tym przyrządem) rozpoczęliśmy w roku 1992. W roku 1994 trafiła do mnie fotokopia części rękopisu hrabiego Walewskiego opublikowanego w roku 1955 przez New York Indian Hills. Manuskrypt ten opisywał szczegółowo proces wytwarzania cylindrycznych prętów używanych w starożytnym Egipcie. W owym czasie w rosyjskiej prasie ukazało się kilka artykułów na ten temat. W tym momencie postanowiono zgromadzić większą ilość materiałów umożliwiających publikację, która podawałaby więcej szczegółów na temat cylindrów z naukowego punktu widzenia, uwzględniających historyczne dane i wykluczających możliwość błędnej interpretacji przeznaczenia cylindrów i ich wpływu na organizm człowieka. Ostatecznie doprowadziło mnie to w roku 1996 do opublikowania niewielkiej broszury zatytułowanej Cylindry faraonów. Biostymulator ludzkiego organizmu, jak nazywamy różdżkę Horusa, jest instrumentem zawierającym w sobie szereg zasad i technologicznych osiągnięć, które udało się ustalić w ciągu wielu lat badań spadku po starożytnej kulturze. Aby ustalić logikę kryjącą się za wiedzą kapłanów starożytnego Egiptu, nie wystarczy być historykiem lub archeologiem. Należy znać się na astronomii, geometrii, matematyce, a ponadto posiadać pewien zasób wiedzy medycznej i zdolności parapsychiczne. Minęło wiele lat wypełnionych intensywnymi badaniami, zanim naszemu zespołowi udało się ustalić proces produkcji różdżek, co zaowocowało opublikowaniem w roku 1999 książki Różdżki Horusa.

Agar: Czy udało się panu znaleźć komplet różdżek pochodzących ze starożytnego Egiptu?

Uwarow: Tak, cylindryczne pręty faraona Pepiego II znajdują się w nowojorskim Metropolitan Museum. Są one zwyczajowo datowane na VI dynastię, czyli lata 2278-2184 p.n.e. Niestety, nie udało się nam ich dotknąć, mogliśmy tylko na nie popatrzeć i zrobić zdjęcia.

Agar: Jak i dlaczego działają?

Uwarow: Różdżki mają harmonizujący wpływa na BA i KA organizmu człowieka. Inaczej mówiąc, na przepływ energii Ying i Yang. Większa część chorób zaczyna się od dysharmonii między dwoma podstawowymi przepływami energii i stąd coś, czego użycie równoważy przepływ tych energii, prowadzi do uzdrowienia organizmu.

Zharmonizowanie organizmu w czasie trzymania różdżek zostało potwierdzone w ramach niezależnych badań wpływu noszenia cylindrów w klinicznej pracowni biofizycznej Instytutu Pierwszej Pomocy im. Dżehanelidze w St. Petersburgu w roku 1995.

Różdżki Horusa są również środkiem służącym do leczenia i zapobiegania pewnym dolegliwościom, do korygowania określonych odchyleń od normy oraz poprawiania ogólnego stanu zdrowia, dlatego że inicjują bardzo głębokie procesy fizjologiczne i energetyczne.

Błędem jest traktowanie cylindrów jako leku na określoną chorobę. Cylindry są w zasadzie narzędziem służącym, a właściwie umożliwiającym stopniową ewolucję potencjału energetycznego i w konsekwencji możliwości psychicznych. Jeśli psychika funkcjonuje właściwie, to i organizm jest zdrowy.

Agar: Jak rozumiem różdżki mają znaczny wpływ na zdolność do medytacji trzymającej je osoby. Czy mierzono wpływ różdżek na funkcjonowanie mózgu?

Uwarow: Tak, taki pomiar wykonano pośrednio w Poliklinice Ośrodka Medycznego Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej w Moskwie. W czasie eksperymentów z różdżkami Horusa dokonano zapisu wskazań elektroencefalografia rejestrując zmiany w bioaktywności kory mózgowej. Mimo iż różdżki Horusa były trzymane przez zaledwie 10 minut, przyrządy pomiarowe odnotowały:

• płynną zmianę w bioelektrycznej aktywności kory mózgowej;

• zmniejszenie asymetrii między półkulami w części tylnej;

• większą stabilność rytmu alfa o częstotliwości 10 Hz we wszystkich częściach kory mózgowej (uwaga: rytm alfa występuje tylko u ludzi!);

• wzrost amplitudy polimorficznej aktywności beta we wszystkich obszarach kory mózgowej.

Pozwoli pan, że wytłumaczę w inny sposób wagę tego, co odnotował elektro-encefalograf.

Już w roku 1953 Walter Grey, który badał rytmy mózgowe, sugerował, że wrażliwość mózgu na wpływy o charakterze elektrycznym może dostarczyć wskazówek na temat związku między ludźmi a tym, co nas otacza! Warto tu zauważyć, że długość fali elektromagnetycznej o częstotliwości rytmu alfa jest bardzo bliska obwodowi kuli ziemskiej oraz falom rezonansowym układu Ziemia-jonosfera, w którym długość głównej fali rezonansowej jest bliska obwodowi Ziemi.

Analizując związki między rytmami mózgowymi i polami elektromagnetycznymi występującymi w cienkiej fali nośnej warstwie kulistej istniejącej między Ziemią i dolną warstwą jonosfery (patrz Schumann, 1952), Walter Grey i Warren MacCulloch doszli do wniosku, że rytm alfa jest charakterystyczny dla procesu “skanowania” obrazu myśli, kiedy ktoś koncentruje się nad jakimś problemem o charakterze intelektualnym. W roku 1960 Koenig i jego współpracownicy zauważyli bliskie pokrewieństwo między częstotliwością głównego rezonansu naszego globu a częstotliwością rytmu alfa u człowieka.

http://www.youtube.com/watch?v=fYgiYNflRvs&list=UU6Iff6PA5kBACuxFaqTp2Gw

Blisko 10-metrowej długości wykuty w wapieniu Kolos Ramzesa II. W zaciśniętej dłoni trzyma cylinder. Ramzes II panował w czasach XIX dynastii w latach 1279-1213 p.n.e.

Ramzes IIGeometrycznie różdżki Horusa są także dostosowane do głównego rezonansu – częstotliwości drgań własnych naszej planety. Właśnie z tego powodu nawet najsłabsze wpływy różdżek Horusa na psychofizyczne pole człowieka i strukturę jego energii stymulują koncentrację na wytworzonych wewnętrznych obrazach, intensyfikując trans lub efekt medytacji. Podczas gdy osoby o zdolnościach parapsychicznych często potrzebują miesięcy nieprzerwanego treningu, aby osiągnąć pożądany poziom, różdżki Horusa znacznie skracają czas treningu, zaś uzyskane efekty znacznie przewyższają osiągnięte zwykłymi metodami.

Irina i Michaił Koszowie z Moskwy zauważyli, że stosując różdżki Horusa uzyskuje się synchronizację obu półkul mózgowych – zrównanie poziomu potencjałów kory lewej i prawej półkuli. Występuje efekt w postaci głębszego i delikatniejszego zanurzenia w stanie medytacyjnym, który koresponduje z rytmami theta. Podobny rezultat można uzyskać innymi metodami, na przykład przy pomocy fal binauralnych przekazywanych poprzez słuchawki. Różdżki Horusa mają jednak łagodniejsze działanie na pole energetyczne człowieka i, co więcej, efekt ich działania trwa znacznie dłużej. Pole energetyczne człowieka pamięta rytmy, które powstały w czasie, kiedy działały różdżki, i zachowuje pamięć o nich przez okres od 24 godzin do kilku dni.

Agar: Jakie wpływy na organizm człowieka sprawdzono i zmierzono?

Uwarow PiramidaUwarow: Zmierzono wiele efektów. Szereg eksperymentów przeprowadzonych przez K.G. Korotkowa, naukowca z Ośrodka Energo-Informacyjnego Technologii przy Państwowym Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki w St. Petersburgu, który stosował diagnostyczną metodę Kirliana, dowodzi, że od osób trzymających cylindry uzyskiwano znacznie czytelniejsze informacje o chorobie. Innymi słowy, w niektórych przypadkach cylindry znacznie zwiększyły dokładność diagnozy. Kolejna seria eksperymentów, przeprowadzona przez dra Blanka w Instytucie Onkologicznym w Piesocznej, udowodniła, że cylindry wprowadzają organizm w stan, w którym jest mu znacznie łatwiej dawać sobie radę z własnymi chorobami i problemami. Dr Blank uważa, że cylindry można polecać jako środek zapobiegawczy przeciwko zmęczeniu wynikającemu z drugich podróży samolotem, zwłaszcza dla tych, którzy często latają z jednej strefy czasowej do innej (piloci, sportowcy, turyści, kierowcy ciężarówek przemierzających długie trasy itp.), u których konflikty między wewnętrznymi i zewnętrznymi rytmami powodują ospałość i bóle głowy.

Dr M.A. Nikulin podkreślał podczas prezentacji wyników testów prowadzonych w ramach badania cylindrów, że “w pierwszych kilku minutach u osób trzymających cylindry można zaobserwować falę pulsacyjną przemieszczającą się z lewej strony na prawą. Odczuwane uczucie napełniania naczyń krwią badacze nazwali «fazą naczyniową». Narasta podczerwone promieniowanie z prawej górnej kończyny, po czym pole termalne kończyn wyrównuje się.

Wraz z powyższymi zmianami w organizmie człowieka obserwuje się ogólne pobudzenie czynnościowe, któremu towarzyszy przyrost częstotliwości pulsu o 8 do 10 uderzeń na minutę.

W drugiej minucie występuje ocieplenie szyjno-piersiowych rejonów kręgosłupa. Zaobserwowano również wzmożone promieniowanie podczerwone.

Wynika stąd, że do tego procesu zostaje włączona całość nerwowego układu wegetatywnego, poza tym ma miejsce energetyczna aktywacja tkanek, zarówno górnych kończyn, jak i reszty ciała. W konsekwencji ból głowy ustępuje, a ciśnienie krwi wraca do normy”.

Agar: Czy może pan podać jakieś przykłady korzyści dla zdrowia wynikające ze stosowania różdżek?

Uwarow: Cylindry nie są panaceum na wszystkie choroby, ich rola jest nieco inna. Ustalono, że ciągłe stosowanie różdżek przez co najmniej dwie godziny dziennie ma dodatni wpływ w następujących przypadkach:

• zbytnie pobudzenie i dolegliwości nerwowe;

• problemy z ciśnieniem krwi w arteriach;

• dolegliwości naczyniowo-wegetatywne;

• choroba sercowo-naczyniowa;

• dolegliwości układu wydalniczego. Ponadto cylindry:

• normalizują czynność serca w przypadkach arytmii i neurozy;

• poprawiają krwioobieg i mają korzystny wpływ na naczynia krwionośne;

• zmniejszają ból w stawach w przypadkach artretyzmu i dny;

• pomagają w przypadkach bezsenności, zmniejszają stres i pomagają w zapobieganiu arteriosklerozie;

• obniżają poziom cholesterolu we krwi.

http://www.youtube.com/watch?v=JMgVleo0GTY

Cylindry z okresu panowania faraona Pepiego II z VI dynastii (2278-2184 p.n.e.) przechowywane w nowojorskim Metropolitan Museum.

Różdżki HorusaAgar: Czy są sytuacje, w których nie należy stosować różdżek?

Uwarow: Różdżek Horusa nie powinni stosować ludzie cierpiący na następujące schorzenia:

• schizofrenia oraz inne choroby psychiczne;

• epilepsja;

• kobiety w ostatnich sześciu miesiącach ciąży.

W rym ostatnim przypadku chodzi o to, że w późniejszym okresie ciąży w macicy znajduje się inny żywy organizm i to na etapie rozwoju jego indywidualności (indywidualnych wibracji). Różdżki dostrajają się do osoby, która je trzyma, do jej indywidualnych wibracji. Ponieważ indywidualne wibracje dyktowane przez podwzgórzowo-przysadkowy układ matki różnią się od wibracji rozwijającego się dziecka, stosowanie różdżek w ostatnich miesiącach ciąży może mieć nieprzewidywalne skutki.

Agar: Jak poważnie są traktowane te badania przez rosyjski rząd? Jak mi wiadomo, jest wiele zestawów różdżek stosowanych w rosyjskich szpitalach.

Uwarow: Bardzo poważnie. Jednym z głównych powodów skonstruowania różdżek przez starożytnych jest to, że działają one zapobiegawczo przeciwko rakowi. W rosyjskich szpitalach prowadzone są szeroko zakrojone badania w zakresie stosowania różdżek i uzyskano bardzo dobre rezultaty w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę układu sercowo-naczyniowego oraz raka.

Współczesny zestaw różdżek Horusa wykonanych w Rosji przez Walerego Uwarowa.

Różdżki Horusa2Ustalono na przykład, że stosowanie różdżek Horusa w czasie pewnych terapii antyrakowych, takich jak chemioterapia, może skompensować osłabiające organizm skutki tych terapii oraz pozwala pacjentom na szybszy powrót do zdrowia. Terapie, takie jak chemioterapia, bardzo źle wpływają na energetyczną równowagę organizmu i różdżki Horusa skutecznie ją przywracają, co nie tylko umożliwia szybsze odzyskiwanie dobrego samopoczucia, ale i znacznie szybsze zdrowienie.

Agar: Jak się je produkuje?

Uwarow: Różdżki Horusa mają formę pustych cylindrów wykonanych z miedzi i cynku, odpowiednio dla prawej i lewej ręki. To bardzo ważne, ponieważ więź między metalem i ręką ma ścisłe powiązanie z funkcjami lewej i prawej półkuli mózgowej.

Zewnętrzne i wewnętrzne wymiary różdżek Horusa są zgodne z proporcjami wyznaczonymi przez złoty podział1. To bardzo istotny szczegół, który umożliwia rezonansowe oddziaływania między cylindrami i ich użytkownikiem. Aby właściwie działać, różdżki Horusa muszą dostroić się do organizmu, zaś organizm musi dostroić się nich. Takie wzajemne oddziaływania są możliwe jedynie wtedy, gdy wymiary cylindrów są zgodne ze złotym podziałem. Miedź i cynk stosowane do produkcji cylindrów muszą być wysokiej jakości. Cynk musi mieć czystość nie mniejszą niż 99,96 procenta z minimalną zawartością ołowiu. Długość cylindrów wynosi 151 mm, a średnica 28 milimetrów.

W rzeczywistości można dobrać dowolną długość cylindrów, aczkolwiek należy pamiętać, że w starożytności długość cylindra, podobnie jak wysokość Piramidy Cheopsa, nie była ustalana dowolnie. I tak na przykład wysokość tej piramidy (146 m) jest w przybliżeniu równa jednej miliardowej odległości Ziemi od Słońca. Była również związana z podstawowym Cyklem Sothis2, który trwał 1460 lat i był dzielony na mniejsze jednostki składające się z 1460 dni, które stanowiły egipski cykl roczny (nasze 4 lata). Z tego właśnie względu wysokość różdżek Horusa jest dostrojona do piramid i długości tego cyklu. Biorąc jednak pod uwagę to, że piramida Cheopsa uległa zniszczeniu, różdżki powinny być dostrojone do jej pełnego wymiaru, a więc ich długość powinna wynosić w idealnym przypadku 151,4 mm.

Średnica różdżek jest tak dobrana, aby byty one dostrojone do częstotliwości Ziemi. Liczby 5,4 lub 54 odgrywają tu zasadniczą rolę, mają bowiem bezpośredni związek z częstotliwością własną Ziemi, która jest czynnikiem determinującym energetyczny impuls życia na Ziemi. Średnica jest określana poprzez podzielenie 151,4:5,407 = 28 milimetrów. W celu zwiększenia skuteczności różdżek Horusa wszystkie składniki, z których mają być one wykonane, umieszcza się na co najmniej 12 dób w piramidzie o silnym polu strukturalnym, aby skorygować wewnątrzatomowe odległości.

Agar: Czy chciałby pan powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?

Uwarow: Celem badań prowadzonych przez mój zespół zawsze było odkrycie i przekazanie ludziom tego, co może być wartościowe dla ludzkości w przyszłym rozwoju pozytywnej mentalności naszej cywilizacji.

Analiza poziomu wiedzy starożytnych i ich wierzeń, które kształtowały proces ich historycznego rozwoju, prowadzi do niedwuznacznego wniosku, że u podstaw światopoglądu starożytnych znajdował się istotny defekt determinujący los nie tylko Atlantydy, ale również Egipcjan, Majów, Tolteków, Azteków i wielu innych starożytnych cywilizacji.

Ewolucyjne znaczenie konsekwencji tego “defektu” okazało się tak potężne, że potrzeba było prawie piętnastu stuleci, aby stworzyć warunki konieczne do skorygowania deformacji moralnych i etycznych standardów powstałych w świadomości ziemskich wczesnoludzkich ras.

Główną przyczyną ogólnego upadku moralnego i w konsekwencji długiego okresu degradacji, pełnego tragicznych wydarzeń, których celem było zmuszenie ludzkości do przemyśleń, jest dominująca postawa wobec Boga. Praktycznie żadna obecnie istniejąca nauka religijna ani doktryna filozoficzna nie dostarcza ludzkości właściwej koncepcji Stwórcy. Co więcej, temat ten nie jest nawet poruszany i wszelkie próby omawiania go sprowadzają się w praktyce do problemu stosunków między Bogiem i człowiekiem. Konsekwencją postawienia tego problemu w ten sposób jest to, że usiłowania wielu pokoleń skończyły się tym, iż zostały one oderwane od podstawowego zagadnienia.

http://www.youtube.com/watch?v=B8VZefZAYF0

Triada króla Menkaure

Przechowywana w Muzeum Kairskim Triada króla Menkaure (Mykerinosa). Uwagę zwraca postawa, w jakiej stoi faraon, i trzymane przezeń cylindry. Menkaure panował w czasach IV dynastii w latach 2532-2503 p.n.e.

Minęło wiele tysięcy lat, a mimo to ludzkość nadal jest kompletnym ignorantem w kwestii Boga. Wierzymy, omawiamy, debatujemy, zakreślamy linie podziału i ostatecznie kończymy na gruncie różnic wyznaniowych. Nawet zabijamy się nawzajem w imię wiary. Poszliśmy już tak daleko, że zapomnieliśmy, skąd się wzięliśmy – o wielkim objawieniu, od którego wszystko się zaczęło.

Rodzaj ludzki wdepnął w ślepy zaułek, z którego wyjść można jedynie poprzez powrót do źródeł i zrozumienie więzów łączących człowiekiem z otaczającym go światem. Wiedza zdobyta w starożytności, której źródło ma charakter kosmiczny, w tym informacje o budowie układu słonecznego oraz podstawach obliczania cyklicznych procesów, zawierała także informacje o budowie ludzkiego organizmu i wszystkiego, co istnieje – zasadę BA-KA.

Jeśli będziemy pamiętali, że wszystko w naszym wszechświecie jest zbudowane zgodnie z tą zasadą, wówczas będzie dla nas oczywiste, że kwintesencją wiedzy, którą przekazali nam starożytni, jest wskazanie jedności między budową Człowieka i Wszechświata.

Jest nadzieja, że na obecnym etapie historii inteligencja ludzkości rozwinie się wystarczająco, aby uchwycić właściwe znaczenie nauk o Bogu przekazanych ludzkości w dawnych czasach. Podczas gdy w dawnych czasach wiedza była przywilejem wąskiego kręgu ludzi, teraz jest czas, aby skorygować to ograniczenie i uczynić tę wiedzę własnością wszystkich ludzi.

Agar: Bardzo dziękuję za poświęcenie nam swojego czasu.

Przypisy:

1. Podział odcinka na takie dwie części, że stosunek mniejszej do większej jest taki sam, jak większej do całości. – Przyp. tłum.

2. Egipska nazwa Psiej Gwiazdy, czyli Syriusza. – Przyp. tłum.

Od redakcji:

Angielska wersja książki Walerego Uwarowa The Wands of Horus (Różdżki Horusa) jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać ze strony internetowej http://www.neilos.org. Strona internetowa dra Uwarowa znajduje się pod adresem http://www.wands.spb.ru. Carl Agar i Walery Uwarow opracowali ponadto wspólnie przewodnik oraz poradnik poświęcony stosowaniu różdżek do duchowego rozwoju.

Pod redakcja „RACJA SŁOWIAŃSKA”

Źródło: Internet, różne

http://wands-of-horus.com/wands.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *