Jewrejska ”Bestia” z trójkąta

“Kto ocali Żydów, kiedy świat się dowie, co oni zrobili?”

To, że światem kieruje tajny rząd żydowskiego bankowego szczebla pod kierunkiem Rothschildów wiedzą prawie wszyscy. Nasuwa się jednak pytanie, kto jest szefem tego Światowego rządu, kto jest tą istotą, okiem które patrzy z trójkąta piramidy na jednodolarowym banknocie, zazwyczaj zrzuca się to na bliżej nieokreślone “ciemne moce”, “socjalnych pasożytów” itp. Okazuje się obecnie, że niektórzy trzeźwo myślący “poświęceni” Żydzi nagle zaczęli marzyć o dniu kiedy naród żydowski uwolni się wreszcie od “Bestii”, która kroczy z nimi już ponad 5774 lat.

Bestia z trójkąta

John Kaminski

Oto na przykład John Kaminski, 24.12.2009

“… Finałowa rewolucja za wolność ludzkości (gojów) zostanie wygrana w jeden dzień. Nie bombami, nie głodem, nie masowym truciem, nie elektronicznym smogiem, ale po prostu kilkoma, wiernie sformułowanymi słowami w dokładnie wybranym czasie i miejscu, które oświetlą w ciemności Bestię, która była w naszym (żydowskim) sercu więcej stuleci niż możemy zliczyć. Stanie się to pewnego dnia, ponieważ ta żmijopodobna Bestia mackami jak ośmiornica obejmuje całą planetę swoim mrocznym nienasyceniem… “

Smok

Jest bardzo duże podejrzenie, że ta “bestia” w niedawnej przeszłości była na planecie dość często (na przykład, zgodnie z Biblią – 666). Wizualnie jest postrzegana przez Ziemian jako Wąż-smok. Obce gady (bogowie) posiadają potężne intelekty, silne hipnotyczne zdolności i najwyższą wiedze naukową co prawie uniemożliwia ich fizyczne zniszczenie. Jednak zdecydowanie zmniejszono ich liczbę w dawnych czasach przez pogromcę smoków znanego w rosyjskiej epice jako Gieorgij Zwycięzca, który z jakiegoś powodu był odporny na hipnozę “bestii”. Ale kilka tych stworzeń niestety ocalało i postanowiły nie ryzykować więcej i zaczęły posługiwać się pełnomocnikami (proxy), przez “wybrany” przez nich naród. I dzięki temu do tej pory “bestie” były nawet o parę kroków od przejęcia absolutnej władzy na planecie. Jak twory miały zamiar

korzystać z tej władzy – nie jest znane, ale najprawdopodobniej nie z korzyścią dla Ziemian.

O pożywieniu “bestii”

Najlepszym pożywieniem dla nich w warunkach Ziemskich staje się krew nowo narodzonych dzieci ludzkich. Krew ta posiada właściwości tak zwanego kołostruma (Stolesznikow “Czym wypełnić organizm?“). W starożytności Judejczycy (Żydzi) dla zbierania tej krwi zbudowali Świątynię Salomona, gdzie lewici cięli i zlewali krew dzieci pierworodnych izraelitów, które nawiasem mówiąc aby oddać dziecko “bogu”, stali w całodobowej kolejce. Rozpędził to bezprawie król Nabuchodonozor (w innej wersji cesarz rzymski Tytus). Teraz problem karmienia tworów rozwiązano decydując się na pobieranie krwi Żydów z łożysk nowo narodzonych. Ich zbieranie jest organizowane na całym świecie, niezależnie czy jest demokracja w danym kraju czy dyktatura. W szpitalach państwowych łożyska podlegają ścisłej odpowiedzialności dyrektorów.

A to informacje o NIELUDZIACH od Walerija Łarionowa.

“… Populacja istot NIELUDZI to ci co nie urodzili się na naszej planecie. Nie klasyfikuje się ich w dzisiejszych biologicznych naukach, nie istnieją w « oficjalnych » naukowych doktrynach, chociaż przedstawiani są w « zamkniętej» części nauki i folklorze. Przedstawiciele nieludzi porównywani są rozmiarami z normalnymi ludźmi oraz pewnymi wspólnymi cechami w budowie ciała, w porównaniu z Ludźmi występuje u nich obniżona temperatura, źrenice przesunięte w czerwony obszar widma, pionowe, «przymrużony» typ źrenic, większa od Ludzi czułość na promieniowanie. Posiadają zdolność do psychicznej kontroli, ograniczone zdolności telepatyczne, nie posiadają nieśmiertelnej esencji ludzi i umierają bezpowrotnie. Zdolne do żywienia się ciałem każdego ciepłokrwistego zwierzęcia na Ziemi, ale najbardziej pożądana jest w celu regeneracji ludzka krew.

Nieludzie

Nieludzie dobrze są znani w folklorze i w literaturze pod imionami «nieumarli», «upiory», «wampiry», «wilkołaki». Żeby przedstawić ich powierzchowność, wystarczy przypomnieć sobie dzieła Gogola  «Wij», Tołstoja «Rodzina upiora», odrzucając mistykę i baśniowe momenty, stosując logikę i współczesną wiedzę. W pierwszym przypadku mowa jest

o Nieludziach, a w drugim o potomstwie Nieludzkich – Stworzeń. I jedni i drudzy, samodzielnie nie mogą mieć potomstwa. I to ich najważniejszy problem na Ziemi.

Nieludzie-

Struktura społeczna wśród wyższych form życia na Ziemi nie istnieje. W naturalnych dla siebie warunkach Nieludzie zamieszkują równo rozdzielone wśród osobników miejsca -« gniazda », z autonomicznymi i samowystarczającymi środkami na zasadzie plastra, z jednolitym centrum-matką z reprodukcyjną i koordynującą funkcją. Ostatnie takie centrum, które miało dostęp do hybrydowych organizmów (Stworzeń, Tworów) i kierowanym przez ludzi, leżał na wyspie Malta, ale obecnie centrum już nie istnieje.

Część przedstawicieli nieludzi żyje wśród etnicznych ras ludzkich praktykujących składanie ofiar będąc z nimi w porozumieniu, lub zaspokaja życiowe potrzeby wśród elementów aspołecznych, które “wypadły” ze społeczeństwa wskutek zwyrodnienia. Inna część, umocniła się na ochranianych znajdujących się pod kontrolą ludzi strukturalnych wyspach, uzyskując całkowitą przebudowę struktury koegzystencji rozumnych form życia na Ziemi i wpływając na społeczne procesy ludzi. Program realizuje się poprzez sztucznie stworzone istoty, stanowiące produkt wielostopniowych mieszanek krwi ludzi i nieludzi (Stworów w ludzkim rozumieniu); przez oddzielne społeczności i grup ludzi poddanych mutacjom, kierowanych psycho-somatyczymi metodami.

Wpływy widać w kluczowych strukturach większości państw, w narodowych i ponadnarodowych instytucjach władzy, finansowych, społeczno-kulturnych, naukowych i innych ośrodkach. Bezpośrednie kierownictwo przedstawicieli nieludzi urzeczywistnia swoje plany w bardzo ograniczonym “bliskim kręgu” ludzi, na ogół zmutowanych, posiadających największy wpływ na państwowe struktury władzy. Do wspomnianych w szczególności zalicza się « poświęcona część » dobrze znanego “klubu bildierberg”. Nad nim są jeszcze cztery szczeble, ale też nie sami kierują strukturami, i podporządkowani są nieludziom. W całości znajdujące się pod kontrolą, chociaż nie wchodzące w « bliski krąg», ponadnarodowych struktur finansowych, wszystkich ważnych farmaceutycznych, inwestycyjnych, medialnych, koncernów wydobywczych, wszystkich towarzystw zbudowanych w formie ponadnarodowych sieci. Członkowie sprawujących władzę elit państw, indywidualni artyści, naukowcy – w niektórych dziedzinach mają dla nieludzi priorytet, przechodzą wspólnie z przedstawicielami nieludzi « wtajemniczenia » w formie współudziału w uśmiercaniu ofiar i manipulacjach krwią, uzależniając się psychicznie i fizjologicznie od nieludzi.

Hybrydy

Takie działanie nieludzi zaczęło się jako program przeżycia z powodu niemożliwości reprodukcji w ludzkim rozumieniu w warunkach Ziemskich. Do tej pory, cele programu nie zostały spełnione. Przedstawiciele nieludzi praktycznie są bezpłodni. Osiągnięcie naturalnej reprodukcji nieludzi a tym samym powstanie pełnowartościowego rozmnażającego się w warunkach Ziemi organizmu, posiadającego fundamentalne funkcje nieludzi, nie powiodło się. Hybrydowe istoty wydają na świat potomstwo wskutek długotrwałych zabiegów technologicznych, wymagających udziału kilku pokoleń kobiet ras ludzi. Mutujący ludzie w cyklu reprodukcyjnym potrzebują stałej medycznej obecności.

Grupa jest obecnie zaangażowana w technologie przetrwania poprzez zmianę struktury społeczne ludzi, podjęcie kroków w celu zakończenia przebudowy stosunków istniejących w świecie, zniszczenie większości ludzi metodami biologicznymi i technicznymi, skupienie wszystkich form inteligentnego życia i działania w bardziej ścisłych obszarach, “zagnieżdżenia” składającego się z grup “gniazd”, z infrastrukturą dla organizmów hybrydowych i sterowanych, z najbardziej odpowiednimi dla nich (nieludzi) warunkami naturalnymi. Na terytorium Rosji będą trzy takie “gniazdowiska”. Poza “gniazdowiskami” planuje się ustanowienie dla pozostałych ludzi niewolnictwo z całkowitym stłumieniem intelektu, woli, indywidualnych cech,  tożsamości narodowej i likwidacja instytucji rodziny.

Tradycyjne gniazdowiska nieludzi rozmieszczone na oddalonych i odizolowanych od kontynentów wyspach, o istnieniu których wielu nie zdaje sobie sprawy. Najważniejsze “gniazdowiska” ochraniają służby specjalne potężnych państw i tak zwane organizacje międzynarodowe (ONZ), nie wiedząc nawet czego pilnują.

Mają wielu pomocników wśród ludzi, nad którymi kontrolę sprawują hybrydy nieludzi i ludzi – Tworów (stworzeń, tworów), mieszkający w zasadzie w dużych miastach, gdzie łatwo ukryć ślady swojej obecności.

Ponieważ wszystkie próby nieludzkich istot stworzenia własnego nieśmiertelnego potomstwa skończyły się na Ziemi niepowodzeniem, opracowali oni metody kontroli umysłu i hybrydyzację – Stworzeń i uczynienie ich swoimi niewolnikami, które kierując się stworzonymi programami, osiągnęli punkt, z którego nie ma powrotu. Kontrola odbywa się metodą podprogowo-umysłowego i emocjonalnego zastępowania własnych myśli na Tworo-zorientowane, a także na szeroką skalę stosowanie systemów kodowania i zombizacji. Ludzkość jest bardzo głęboko porażona tą demoralizującą ludzi postawą, ale każdy człowiek zachował swój indywidualny wybór.

Odbywa się aktywna budowa “gniazdowisk” nieludzi. “Centralna aglomeracja gniazdowisk” – Ałtaj. Nieludzie obiecują przez “zaangażowanie” miejsce u siebie i komfort. Dołączenie do nich poprzez krew i kolaborację. Przez ten współudział związali oni obecne “mega-elity” i ich najbardziej wpływowych współpracowników spośród “osób publicznych” – tzn. głów państw, właścicieli finansowych imperiów.

bildierbiergski klub

Realne zagrożenie teraz – to przejście tych nieludzi, gospodarzy tych wszystkich “bildierbiergskich klubów”, do bezpośredniej formy rządzenia. Kiedy otwarcie zostanie ogłoszone, co komu się należy i gdzie, kto komu musi się podporządkować…”

Twór:  Naoczny świadek o nieludziach: “Spotkanie z Reptoidem, październik 1941. Opowieść sanitariusza“.

W sierpniu, kilka osób mogło zginąć w wyniku przypadkowego wybuchu dwóch ogromnych podziemnych bunkrów w USA. (24 sierpnia 2011 “Rosyjskie Raporty wybuchów jądrowych Hit Vast US Military Network Tunnel“)

Dlatego Żydzi zaczęli mówić śmielej i głośniej o potrzebie jawności powyższej kwestii, potrzebie apokalipsy. Ponieważ apokalipsa w języku greckim – jest usunięcie zasłony, ujawnieniem tajemnicy. Jak na przykład David Wilcock w pozycji “Ujawnienie nieuniknionego? Zburzenie 2 podziemnych baz NWOźródło

http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3

http://davidicke.pl/forum/kamera-rejestrujaca-shapeshifting-reptilian-t451-60.html

http://popotopie.blogspot.com.au/2013/06/analiza-anatomiczna-czaszek-nefilim.html

Pod redakcją: „RACJA SŁOWIAŃSKA”

Źródło: Internet, różne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *