RACJA PL: Dzień Pamięci Ofiar Kościoła rzymskokatolickiego

Manifestacje w Krakowie zorganizowała Małopolska Rada Wojewódzka RACJA PL przy współudziale ze Śląską, Wielkopolską i Kujawsko-Pomorską Radą Wojewódzką. Manifestacje rozpoczął przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Sławomir Mastek zapraszając wszystkich do wysłuchania prelegentów, a po nim głos zabrał Stanisław Błąkała Dyżurny Antyklerykał RACJA PL.

Stanisław Błąkała

Stanisław przypomniał nam, że RACJA PL w tym dniu czci pamięć wielomilionowych ofiar spalonych i zamordowanych w bestialski sposób przez watykańska świętą inkwizycje i wszystkich tych, którzy zginęli z rąk inkwizycji, a w szczególności spalonego na stosie Giordano Bruno za swoje kontrowersyjne poglądy. Wszystkich zebranym wyjaśnił jak działało święte oficjum, na czym polegał terror, a efektem miało być zastraszenie szczególnie ludzi nauki oraz oświeconych kobiet, które ze szczególnym okrucieństwem palono, jako rzekome czarownice, dusząc w zarodku postęp i sprzeciw nie logicznym doktrynom Krk żeby utrzymać społeczeństwo w zacofaniu i ciemnocie.

Po nim głos zabrała poseł Anna Grodzka z „Twój Ruch” pozdrowiła zebranych i swoich sojuszników z EUROPA Plus. Wyjaśnić należ, że pani poseł jak większość członków Twój Ruch jest zdezorientowana sytuacją w RACJA PL jest ona w koalicji czy nie jest. Przypomnieć należy, że to sąd i prokuratura prowadzi śledztwo w naszej sprawie odnośnie fałszowania dokumentacji partyjnej w sprawie połączenia RACJA PL z Twój Ruch, którą część członków RACJA uważa za nielegalną.

Pani poseł jest przeciwna pazerności kościoła, a nie religii, stąd ta krytyka watykańskich funkcjonariuszy, stwierdziła, że w demokratycznym państwie nie mają oni prawa zawłaszczać przestrzeni publicznej do wyłącznie swoich komercyjnych celów. W ciepłych słowach pozdrowiła

Paulina Moskalik

zebranych słuchaczy i życzyła nam powodzenia w naszym dziele.

Po niej głos zabrał przewodniczący RACJA PL Ryszard Dąbrowski, który wspomniał, że wszyscy pomordowani przez inkwizycje to nasi bracia i siostry. RACJA robi takie manifestacje z potrzeby serca, troski, z potrzeby zaznaczenia w życiu społeczno politycznym swojej w nim obecności żeby przypomnieć, kim tak naprawdę jest Kościół. Coraz więcej obywateli jest przeciwko nadmiernej klerykalizacji życia społecznego i politycznego, przeciwko wtrącaniu się kościoła do polityki. Przypomniał, że jako pierwsi demonstrowaliśmy swoje niezadowolenie z wasalnych stosunków z Watykanem podczas wizyty papieża Jana Pawła II. Protestowaliśmy i protestować nie zaprzestaniemy przeciwko podpisaniu Konkordatu. Chcemy doprowadzić do jego delegalizacji oczekujemy wsparcia społecznego.

Ryszard Dąbrowski

RACJA PL opowiada się za świeckim państwem jak większość obywateli jak to, zatem się dzieje, że rządzący robią nam na przekór. Wtrącanie się kościoła do nauczania prowadzi do schizofrenii intelektualnej. Świat ma dużo więcej lat niż naucza kościół. Indoktrynuje młodzież obłudnie nazywając to katechezą. Wspomniał o niedoinwestowanej służbie zdrowia i oświaty, podstawy programu, na którym się opieramy jak na dwóch fundamentalnych filarach. RACJA PL chce żeby była przestrzegana autonomia Państwa i Kościoła. Kościół cenzuruje ustawy wywierają swój nacisk na zawartą w nich treść odwołując się do wartości moralnych, sam będąc amoralnym.

Ryszard-Dąbrowski

Fakt wprowadzenia religii do szkoły tylnimi drzwiami źle świadczy o państwie prawa wygląda na zmowę. Pieniądze z budżetu powinny być skierowane na podniesienie poziomu usług medycznych wsparcia głodowych zasiłków nazywanych emeryturami dla ludzi ciężko pracujących całe swoje życie na swoją emeryturę, wielu z nich zepchniętych zostaje na margines społeczny. Wezwał wszystkie organizacje i obywateli o wysokim morale do przeciwstawienia się autorytaryzmowi rządzących większej kontroli społecznej w trosce o wspólne dobro, którym jest Państwo.

Państwo widzimy, jako organ wspierający obywateli w ich rozwoju duchowym i intelektualnym. Nie da się zatrzymać zmian, jakie niesie podniesienie świadomości społecznej, w, którym RACJA brała i bierze czynny udział. Jest to naturalny cykl postępu i kreacji na drodze do źródła, z, którego wszyscy pochodzimy.

Po nim głos zabrała Paulina Moskalik, w gorącym i płomiennym przemówieniu, pełnym emocji, która reprezentowała zatroskaną matkę. Oświadczyła, że jest również wolnym i w pełni niezależnym

Paulina Moskalik1

światopoglądowo człowiekiem. Nie identyfikuję się z żadną grupą społeczną, religijną, czy wyznaniową, ponieważ jestem przede wszystkim Polką, Europejką, obywatelką Ziemi i całego Uniwersum. Urodziłam się, jako wolny człowiek. Następnie bez mojej zgody i poza moją świadomością zapieczętowano moją duszę nazywając ją duszą rzymsko-katolicką, pomimo, że dusza moja nigdy nie utraciła Boga, a już na pewno nigdy nie była grzeszna. Dusza nie należy do żadnej religii, sekty, czy kultu. Dusza jest Boskim Pierwiastkiem, którego nie sposób zamknąć w jakiekolwiek ramy ideologiczne. Jest nieśmiertelna i wieczna, jak sam Bóg, wywołują poruszenie wśród żebranych. Dusza nie jest katolicka, rzymsko-katolicka, żydowska, buddyjska, muzułmańska czy hinduistyczna.

Dusza jest wolna, doskonała i sama w sobie już jest boska. Moja dusza podobnie, jak dusza każdego z was jest najczystszą manifestacją dzieła stworzenia.

Dziś, jako osoba dorosła i w pełni świadoma nie utożsamiam się z żadną religią, sektą ani kultem. Zarazem badam Biblię, Torę, Talmud, Bhagavad-Gitę, Upanishady i Wedy. Medytuję i praktykuję ćwiczenia Falun Dafa.

Pałam szacunkiem, życzliwością i tolerancją wobec wszystkich istot – nawet tych, którzy nie podzielają moich poglądów. W moim miłosierdziu zaprzestałam nawet spożywania mięsa, aby z mojego powodu nie zadawano cierpień żadnej niewinnej istocie. Nie oddzielam się od nikogo, ani niczego, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Łączę skarby wszystkich religii i kultur, które poznaję, wydobywając z tych kamieni węgielnych diamenty najszlachetniejszych myśli.

Niestety próżno szukać takiej postawy u kleru. Kler przez lata karmił swych wyznawców nietolerancją, agresją wobec inności, zamiast czystym przekazem Jezusa – tym o miłości do bliźniego swego.

Poza garstką prawdziwych naśladowców Jezusa, jakim między innymi okazał się ksiądz Lemański, w Kościele katolickim przeważają księża przywiązani do luksusu, bogactw tego świata, samochodów, kobiet, a czasem i mężczyzn, a nawet pedofile, akceptujący innych pedofilii w sutannach.

Kiedy miałam 14 lat wygrałam w częstochowskiej parafii im. Jakuba I miejsce w konkursie na wiedzę o Biblii. I Szanowni Państwo nie znalazłam w Biblii ani jednego ustępu o akceptacji dla pedofilii.

W ewangelii wg świętego Mateusza rozdział 25: werset 40 Jezus powiedział:

„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili”.

Uważam, że wszyscy księża (i nie tylko księża), ale każdy, kto dopuścił się pedofilii, kto chociażby w swej myśli zgrzeszył nieprawą myślą o dziecku, i każdy, kto dysponował lub dysponuje pornografią dziecięcą – wszyscy oni powinni zostać wykastrowani.  A ręka, która zgrzeszyła, przeciwko choć jednemu z najmniejszych braci moich powinna zostać odcięta.

Tak mówię ja – Matka Polka i tak mi dopomóż Bóg! Zakończyła mocnym akcentem swoje wystąpienie.

Mówię wam aż zaiskrzyło, a ciarki przeszły nas po plecach brawo pani Paulino za odwagę wiele kobiet niema odwagi się wypowiedzieć publicznie, a co dopiero w taki bezceremonialny sposób potraktować zboczeńców w sutannach. Statki w Rotterdamie powywracają się na nadbrzeże. RACJA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone szkody moralne i materialne po wysłuchaniu pani Pauliny.

W swoim drugim wystąpieniu Stanisław Błąkała na obchodach „Dnia pamięci Ofiar Kościoła katolickiego” w Krakowie. Wyjaśnił zebranym że tym tematem żadne media się nie zajęły poza „Przeglądem”, który ten problem poruszył na swoich łamach.

SPRZEDAJNOŚĆ PANÓW SĘDZIÓW.
Wielu sędziów uważa społeczeństwo za głupców, sami się do nich nie zaliczając, bardzo się mylą. Na moją skargę do OKW nr 19 w Krakowie taką otrzymałem odpowiedź. (Pismo DKR-61030-5/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.)
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 19 w Krakowie odpowiadając na skargę z dnia 23 czerwca 2010 r. informuje Pana – tzn. mnie -, że nie znajduje podstaw do usuwania z pomieszczeń, gdzie mieszczą się lokale wyborcze umieszczonych tam wcześniej symboli religijnych. Jednocześnie przekazuje mi stanowisko PKW z dnia 25 maja 2010 r. – znak – ZPOW-603-74/10- wyjaśniające kwestie ujęte w mojej skardze i wyjaśnia to tak:
1. PKW twierdzi, że przepisy ustawy o wyborze prezydenta RP nie określają szczegółowych warunków wyposażenia i wystroju lokali wyborczych,
2. Przytaczając za ordynacją wyborczą szczegółowe warunki wyposażenia lokali wyborczych nazywa je, niektórymi elementami tego wyposażenia, i przytacza za ordynacją takie elementy wyposażenia, jak: miejsce zapewniające tajność głosowania, urna, urzędowe obwieszczenia wyborcze z tym, że z tego art. (60a ust.1) usuwają słowo TYLKO, oraz informacje PKW o sposobie głosowania w wyborach i warunków, które MUSI spełniać lokal wyborczy (pkt 6-8). W tej informacji nie ma nic innego, aniżeli to, co stanowi ordynacja wyborcza, za wyjątkiem obrony krzyża w lokalu wyborczym.
3. Powołane przepisy nie odnoszą się do symboli religijnych w lokalach wyborczych.
4. Z tego powodu przepisy te i innych ordynacji wyborczych nie dają podstaw prawnych do usuwania z lokali wyborczych symboli religijnych wcześniej tam umieszczonych.
W związku z takim kuriozalnym tłumaczeniem, ja mam do panów sędziów następujące pytania:
1. Czy panowie sędziowie znają jakiś inny dokument, który by określał szczegółowe warunki wyposażenia i wystroju lokali wyborczych?
2. Na jakiej podstawie prawnej usunęli z art. 60a ust.1 słowo TYLKO –, które oznacza, że poza wymienionymi w ustawie elementami, w lokalu wyborczym mogą się znajdować TYLKO urzędowe obwieszczenia wyborcze i nic poza tym, bo słowo TYLKO wyklucza co innego. Dla mnie to jawne fałszerstwo dokumentów za co grozi funkcjonariuszowi publicznemu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 271 kk) Ale panowie sędziowie mają immunitet. Skoro PKW w swoich wyjaśnieniach twierdzi, że lokal wyborczy „MUSI” odpowiadać warunkom przez nią określonym, to na jakiej podstawie prawnej bronią krzyża, skoro nie ma nigdzie powiedziane, że musi w nich być krzyż? Do jakiego celu ten zbędny i nikomu niepotrzebny element dekoracyjny ma służyć?
3. Czy panowie sędziwie czytali kiedyś art. 7 Konstytucji RP, który się im nisko kłania i słyszeli o zasadzie subsydiarności?
4. Kto dał panom sędziom uprawnienia do tworzenia nowego prawa?
5. Dlaczego PKW nie informuje, że w każdym lokalu wyborczym musi wisieć Godło RP? Czyżby nie pasowało do krzyża?
6. Jakie przepisy prawa dają podstawę do wieszania krzyży w lokalach wyborczych.

Przed manifestacją rozdaliśmy około 2500 zaproszeń rozwiesiliśmy plakaty na całym mieście w trakcie manifestacji nasze kolporterki rozdawały nasz biuletyn „RACJA SŁOWIAŃSKA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników manifestacji i mieszkańców Krakowa.

Mieszkańcy Krakowa

Mieszkańcy pytali, co to za wydawnictwo, podobała się szata graficzna i zawarte treści czytali zaraz po jego otrzymaniu, wymieniali się miedzy sobą spostrzeżeniami, dostawaliśmy przychylne recenzje i pochwały. Wiele młodych osób pobrało biuletyn i czytało z zainteresowaniem, robiąc sobie zdjęcia wśród uczestników manifestacji, co bardzo nas cieszy. Na zdjęciu nasze młode kolporterki Natalia Bartyzel i Dorota Ślusarz przy trybunce gotowe udzielić wszelkich informacji.

Ludzie

Mieszkańcy Krakowa z dużym zainteresowaniem czytają nasz biuletynem co nam sprawia podwójną przyjemność gdyż jest to miasto postrzegane jako wiodące  w rozwoju  wysokiego poziomu kultury, sztuki i nauki z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele.

Ogólnie oceniamy manifestacje za udaną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa, odbiła się szerokim echem i w Internecie co świadczy, że trafiliśmy tematycznie w ich zainteresowania i nurtujące problemy, którymi jako partia się zajmujemy. Były też pojedyncze głosy sprzeciwu posądzali nas że to my jesteśmy sprawcami wymordowania polaków w Rosji i na Ukrainie do czego się absolutnie nie przyznajemy. Ale po tylu latach od zakończenia II Wojny Światowej pamięć już zawodzi. Wyzwano nas od komuchów ale żona czy przyjaciółka mężczyzny doprowadziła wprawną ręka do zachowania spokoju za co jej dziękujemy.  Po manifestacji odbyła się druga część nieoficjalna przeznaczona dla członków RACJA PL i zaproszonych gości w klubie „DADDY’S BILARD przy ul. Krowoderskiej 28 w Krakowie. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, a tematem przewodnim było omówienie naszej sytuacji w partii i naszych planów na przyszłość.

Racja Sławomir Mastek

Manifestacje zarejestrowała nasza TV RACJA. Operatorzy przygotowują sprzęt, a film z manifestacji jest dostępny na Facebooku https://www.facebook.com/BiuletynNaszaRacja?ref=hl i na Youtube :

http://www.youtube.com/watch?v=oMKtYoKb-Bs

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji i finansowe wsparcie. Mieszkańcom za udział, policji za wzorową pracę i utrzymanie porządku, albowiem budzi ona ogromne emocje w bezkrytycznych wyznawcach religii katolickiej, którzy wielokrotnie próbowali zakłócić manifestacje nasyłając swoich zadymiarzy. Jak co roku bacznie obserwowali nas klerycy z Krakowskiego Seminarium i funkcjonariusze kościoła z bezpiecznej odległości przemykając się pomiędzy straganami z pamiątkami udających turystów robiących nam, co chwila zdjęcia. Kochani i umiłowani w Bogu księża i klerycy nasze zdjęcia znajdziecie na stronie:

https://plus.google.com/photos/114143677160383682779/albums/5981440140165016321 wiec nie musicie się martwić że macie je  nie ostre, wykonane z oddali. Wielu mieszkańców Krakowa  obserwowało naszą manifestacje nie mając odwagi podejść bliżej.

Pod redakcją „RACJA SŁOWIAŃSKA”

Źródło: Archiwum własne, Foto: Jan Smolec

Do pobrania: Przemówienie na Kraków DB wersja  Przemówienie Paulina Moskalik Kraków 16 02 2014

Jedna myśl na temat “RACJA PL: Dzień Pamięci Ofiar Kościoła rzymskokatolickiego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *