Wałęsa Lech – Upadła Gwiazda

„Wałęsa zarabiał tysiąc złotych z groszami, od SB brał dwa tysiące miesięcznie.”

Lech Wałęsa w oczach wielu Polaków jest gwiazdą pokroju światowego. Symbolem „Solidarności” i wolnej Polski. Jaki jest faktyczny obraz Lecha Wałęsy?

Dlaczego dzisiaj promuje system – nowy porządek świata?

Wałęsa Lech

Pierwsza współpraca 1961-1963

Pierwszą współpracę ze Służbami Bezpieczeństwa (SB), Lech Wałęsa rozpoczął pomiędzy 1961, a 1963 rokiem, kiedy pracował  w Państwowych Ośrodkach Maszynowych w Łochocinie oraz Lubinie. Tam został zwerbowany przez Milicje Obywatelską.

Janusz Stachowiak, jeden z funkcjonariuszy służby, wspomina: „{…} Został pozyskany jako osobowe źródło informacji w celu wykrycia nagminnych kradzieży sprzętu w Państwowym Ośrodku Maszynowym”1.

Druga współpraca 1970-1976

Z karty rejestracyjnej Lecha Wałęsy wynika, że został on w grudniu 1970 roku, zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie „Bolek”. W czerwcu 1976 roku został wykreślony ze współpracy z powodu „niechęci do współpracy.”

Historycy IPN Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk  w książce „SB a Lech Wałęsa Przczynek do biografii”” udokumentowali swoje badania na temat współpracy Lecha Wałęsy z SB.

W książce tej znajduje się ciekawa notatka, która oddaje cały obraz Lecha Wałęsy względem swoich solidarnościowych kolegów:

Funkcjonariusze SB Ryszard Łubiński i Czesław Wojtalik otrzymują od Wałęsy zobowiązanie do dalszych rozmów. „[…] Prosił aby na kolejną rozmowę raczej przyjść do niego do zakładu, gdyż poza zakładem może on być obserwowany przez swoich kolegów z opozycji. Zastrzegł się jednak – pisze Wojtalik – że w przyszłości nie będzie on utrzymywał z nami kontaktu na zasadzie współpracy, może nas jedynie informować o swoich zamierzeniach, które będzie chciał realizować.”

Po roku 80, SB sfałszowała wiele dokumentów i na tej podstawie Wałęsa dochodził swoich praw przed sądem. Natomiast największa i świadoma współpraca trwała w latach 1970 – 1976.

Wałęsa na dwóch listach polityków

Lech Wałęsa został umieszczony na dwóch listach ważnych polityków jako agent „TW Bolek”.

W 1992 roku rząd Jana Olszewskiego opublikował listę najważniejszych urzędników państwowych, którzy współpracowali z SB. Na tej liście znalazł się Lech Wałęsa.

Odpowiedź Wałęsy była bardzo szybka. Zerwał współpracę z prawicą sejmową i doprowadził do obalenia rządu Olszewskiego. Przerwał rozliczanie komunizmu i na wiele lat zatrzymał proces lustracji polityków.

Kolejnym znanym politykiem, który otwarcie mówił o współpracy Lecha Wałęsy z SB jest Antoni Macierewicz. W 1992 roku dysponował oryginalnymi dokumentami świadczącymi o agenturze Wałęsy. Informacje o tym fakcie przedstawił sejmowi.

Link do artykułu – „Oświadczenie Macierewicza o TW Bolek”

Link do artykułu – Lista Macierewicza

Niszczenie dokumentów TW „Bolek”

Po upadku rządu Olszewskiego władzę w Polsce przejął pierwszy postkomunistyczny rząd.

Od tego momentu zaczął się proces niszczenia akt w sprawie TW „Bolek”. Sam Wałęsa brał udział w tym procederze. Własnoręczne podpisy Lecha Wałęsy znajdują się na dokumentach wypożyczania akt z archiwów. Wiele z tych akt nigdy nie powróciło. Wałęsa je zawładnął.

We wrześniu 1996 roku, minister spraw wewnętrznych Zbigniew Siemiątkowski, poinformował ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o nie zwróceniu przez Wałęsę dokumentów dotyczących: agenturalnej działalności Lecha Wałęsy, notatek i doniesień agenturalnych od Lecha Wałęsy, jego dokumentu rejestracyjnego, pokwitowania Lecha Wałęsy na odbiór wynagrodzenia z działalności agenturalnej.

Link do listu – „Kwaśniewski chronił Wałęsę – List Siemiątkowskiego”

Wiele oryginalnych dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy z lat 1970–1976 najprawdopodobniej zostało wywiezionych do Moskwy, na krótko przed upadkiem komunizmu. Potwierdził to Urząd Ochrony Państwa w 1992 roku.

Wałęsa donosiciel

Nie wszystkie teczki zostały zniszczone w sprawie TW „Bolek”.

Historycy zebrali wiele dokumentów, które podpisywał Lech Wałęsa jak: karty rejestracyjne, informacje o zarejestrowaniu „Bolka”, donosy, które Wałęsa pisał na kolegów. Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk  „dokopali się” do sprawy obiektowej kryptonim „Jesień 1970” dotyczącej inwigilacji osób zaangażowanych w grudzień 70. Znajdowało się w nich 15 donosów Wałęsy z okresu maj 1971 – październik 1972.  Największym znaleziskiem udokumentowanym przez historyków IPN był donos jaki napisał Lech Wałęsa na Józefa Szylera w  marcu 1971 roku. Był on aktywnym działaczem solidarności i uczestnikiem protestów 1970/71. Później Józef Szyler został wytypowany do zwolnienia ze Stoczni Gdańskiej.

Oficer SB Janusz Stachowiak, który współprowadził teczkę TW Bolek, w filmie „TW Bolek”powiedział: „Wałęsa zarabiał tysiąc złotych z groszami, od SB brał dwa tysiące miesięcznie.”

Przegrany Strajk w 1980 roku

14 VIII 1980 r. Lech Wałęsa włączył się do strajku w Stoczni Gdańskiej, który został przygotowany od kilku tygodni przez działacza Komitetu Obrony Robotników, Bogdana Borusewicza. Pretekstem do strajku stało się zwolnienie ze stoczni działaczki WZZ, Anny Walentynowicz. Wałęsa objął funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego. Wypromowanie Wałęsy na głównego oponenta rządu i głównego przedstawiciela Solidarności, było porażką opozycji. Oczywiście Gwiazda czy Borusewicz prawdopodobnie nie mieli wiedzy o współpracy Wałęsy z komunistami, ale obserwowali jego działania, które były dalekie od idei związkowych.

Nie wiemy jak potoczyłaby się historia, ale podjęcie decyzji przez Wałęsę o zakazie strajku, a później przegłosowanie jej przez związek, było dotkliwą porażką opozycji. Solidarność w latach osiemdziesiątych była mocną siłą, która prawdopodobnie zmiotłaby komunistów podczas strajków.

Komuniści obawiali się tego strajku, dlatego niedopuszczenie do niego było ich triumfem. Konsekwencją silnej solidarności był stan wojenny. Uwięziono wielu działaczy opozycyjnych. Nigdy Solidarność już nie powróciła do blasku swojej świetności. Komuniści byli znacznie lepszymi strategami, nie tylko dzięki sile władzy jaką mieli. „Przez 20-30 lat nie można było złego słowa powiedzieć o Wałęsie. O tym, że już trzeciego dnia chciał zerwać strajk, że swoim zachowaniem i tym co mówił dawał wyraz jaka była jego faktyczna rola. Nie można było o tym nigdzie publicznie powiedzieć” – przypomina w rozmowie z portalem niezalezna.pl Andrzej Gwiazda.

Okrągły stół – początek wybielania komunistów

Okrągły stół jest konsekwencją rozmowy Jaruzelskiego z Gorbaczowem, który poinformował go o rozsypce komunizmu i planu połączenia Niemiec w 1986 roku. Z takim stanowiskiem ZSRR, Jaruzelski nie miał innego wyboru, jak nieoficjalnie ogłosić bankructwo systemu komunistycznego w Polsce.

Zadaniem partii było wyjście z komunizmu bez konsekwencji prawnych i społecznych. Zrealizowali swój plan w 100%.

Lech Kaczyński, Władysław Frasyniuk czy Tadeusz Mazowiecki byli za słabymi graczami i nie mieli odpowiedniego doświadczenia w walce z przeciwnikiem. Ich rolę osłabiła „grupa trzech”: Kuroń, Michnik i Geremek (działacze partyjni) plus Wałęsa, którego wypromowali ze względu na przeszłość ubecką oraz prostotę analityczną.

Solidarność nie była w stanie podczas rozmów okrągłego stołu, zrealizować swojego najważniejszego postulatu: zarejestrowanie związku „Solidarność”. Dopiero 17 kwietnia komuniści pozwolili na ten krok. Jednak nie była to ponowna legalizacja, a rejestracja związku na nowych zasadach. Był to stary szyld z nowym ciałem, w którym radykalnie zmieniono statut, wpisując na przykład – zakaz strajków.

Solidarność była tak słabym graczem, że nie uzyskała nic w zamian za prezydenturę Jaruzelskiego, czy zgodę na bolszewicką listę krajową.

Dlaczego nie dopuszczono ekonomistów do rozmów w Magdalence?

Solidarność była tak zaciemniona pod względem ekonomiczny i gospodarczym, iż należy zastanowić się – dlaczego? Dlaczego nie przygotowali się do tej roli?

Analogiczna sytuacja występuje obecnie. Jeżeli nie pogonimy PiS czy inne ugrupowanie do obrania kierunku Orbana i do opracowania planu stopniowego wychodzenia z Unii Europejskiej, to po okresie zwycięstwa PiS w 2015 roku, pozostanie kac przeszłości. Wtedy będziemy się sami z siebie śmiać, że historia nic nas nie nauczyła. Ten śmiech będzie kolejną dziejową porażką.

 Wałęsa popiera NWO

Zobaczmy jak historia bywa ciekawa.

Jaruzelski w 1988 roku przebywał w USA i przemawiał w ONZ, spotkał się z Rockefellerem. W 1989 roku George Bush w Gdańsku popierał kandydaturę Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Bush pisze o tym w książce „świat przekształcony”. Dlaczego USA popierała komunistycznego generała, który wprowadził do Polski stan wojenny? Co to ma wspólnego z wolnością zwykłego obywatela? Nie tak dawno Lech Wałęsa udzielił wywiadu agencji ITAR-TASS3 i powiedział: „Powinniśmy rozszerzać struktury ekonomiczne i stworzyć z Polski i Niemiec jedno państwo: Europa – ONZ, NATO i Rada Europy to idee starej epoki – świat jest źle zorganizowany.” Następnie dodał jak pisze rmf24.pl: ”…podczas swoich podróży po świecie, próbuje namawiać ludzi do dyskusji nad nowym porządkiem świata”. Co tu jest grane? Najpierw USA popiera komunistycznego generała, teraz głosem Wałęsy popularyzuje nowy system gospodarczy – NWO.

Przypominam, że NWO jest mieszanką komunizmu – socjalizmu z hitleryzmem.

I jeszcze ten nobel… Pojawiła się informacja o kolejnym nobliście pokojowym – Putinie. Nobla dostał Obama, Wałęsa. Być może należy sprawdzić wszystkich noblistów pokojowych, bo coś tu śmierdzi… Czy można było inaczej? Uważam, że obecny kształt Polski jest w dużym stopniu wynikiem niekompetencji Solidarności. Przez lata wmawiano nam jak wspaniała jest Unia Europejska. Aleksander Kwaśniewski mógł wpisać do Konstytucji zapis, na którym tracimy miliardy rocznie. Opisuję to w artykule – „Unia Europejska kradnie nam pieniądze.”

Społeczeństwo im uwierzyło. Bo komu mamy wierzyć, jak nie przedstawicielom rządu polskiego. Gdyby wszyscy ludzie po 90-tym roku mieli patriotyczny kręgosłup moralny, to wiele oszustw nigdy nie wydarzyłoby się. O co oskarżam Solidarność?

Już w latach osiemdziesiątych, związkowcy mieli informacje o zdradzie Wałęsy.

Krzysztof Wyszkowski w wywiadzie opowiada o sytuacji, w której sam namawiał Wałęsę na prezydenturę wiedząc, że był agentem. Dlaczego bał się podziału solidarności? Skoro mieli informacje od SB o agenturze Wałęsy, to zapewne mieli dostęp do dokumentów o zdradzie Wałęsy. Dlaczego nie upublicznili tych dokumentów, tylko podążali drogą kłamstwa?

Dlaczego kierownictwo solidarności, pozwoliło na wypromowanie jednej osoby przez komunistów, jako przedstawiciela narodu? Nie widzieli podstępu?

Nie mieli odwagi, aby przeciwstawić się narastającej potędze Wałęsy.

Te olbrzymie błędy spowodowały, że w roku 2013 nie wiemy kto jest cham, a kto pan. i ta Magdalenka….. Zdjęcia z Magdalenki pokazują nam rzeczywisty obraz osób, które decydowały o przyszłości Polski – „Zakrapiana Magdalenka”

Konkluzja Wiele osób zastanawia się dlaczego nasza gospodarka tak słabo funkcjonuje? Dlaczego służby bezpieczeństwa są dalej pod wpływem rosyjskim?

Dlaczego tak dużo korupcji, czarnej prywatyzacji nie zostało rozliczone?

Bardzo duży udział w całej korupcyjnej III RP miał Lech Wałęsa. Jego dwulicowość i działanie na szkodę Polski, doprowadziło do szerzenia się korupcji. Dawne układy komunistyczne swobodnie przeszły do tak zwanej demokracji.

Kwaśniewski jak i wszyscy byli komuniści na czele z agentami, mogli swobodnie działać, ponieważ mieli na Wałęsę papiery: wydawanie kolegów i branie pieniędzy za donosy na solidarnościowych przywódców.

Lech Wałęsa miał bardzo duże poparcie społeczeństwa, dlatego komuniści mogli realizować każdy plan. Były przywódca solidarności był wdzięczny Kwaśniewskiemu, a przede wszystkim Jaruzelskiemu za dochowanie tajemnicy o TW Bolek. NIGDY NIE WYDALI SWOJEGO CZŁOWIEKA.

Należy zburzyć mit Wałęsy w Polsce i nie eksportować go za granicę, ponieważ przynosi nam wstyd i działa kolejny raz na niekorzyść Polski promując NWO.

Należy potępić okrągły stół, który był wybieleniem komunizmu i pozwoleniem na olbrzymie korupcje.

Nie zgadzajmy się na powielane kłamstwa o Lechu Wałęsie – zbawcy Polski. Okazał się kolejnym zdrajcom. Przez takich ludzi jak on, tracimy suwerenność.

Nie bądźmy dumni z tak zwanego wolnego rządu Mazowieckiego. Mazowiecki działał pomiędzy wicepremierem Kiszczakiem i prezydentem Jaruzelskim. To oni rządzili krajem, w ich interesie następowały przemiany, łącznie z prywatyzacją, która była rozkradaniem majątku narodowego przez nomenklaturę.

Nie bądźmy dumni z faktu, że Polska jako pierwsza z bloku sowieckiego „obaliła” komunizm. Należało postąpić zgodnie z poglądem Bogdana Borysewicza – czekać. Solidarność powinna wyjść z obrad okrągłego stołu i nie podpisywać żadnej ugody. Czas wtedy działał na naszą korzyść. Czesi przez to, że później obalili komunizm, mieli wolne wybory.

Gdybyśmy mieli pierwsze wolne wybory bez komunistów z uczciwym Wałęsą, to dzisiaj bylibyśmy bogatsi gospodarczo i nie czulibyśmy wstydu za historię.

Czy Lech Wałęsa powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?

Wystarczy, aby cała Polska uznała jego przeszłość za fakt oczywisty. Czego konsekwencją będzie upadek gwiazdy, która cały czas szkodzi Polsce.

I jeszcze jedno na koniec. W moich artykułach i raporcie „Polska Sprawa”, próbuję udokumentować niebezpieczeństwo i bezwzględność masonów w dziejach historii Polski. Wiem, że w Polsce jest dużo masonów w religii, polityce i mediach. Uważam, że mason jest takim samym tworem, jak agent obcego wywiadu czy agent systemu komunistyczno-sowieckiego, jakim był Bolek. Na przykładzie Wałęsy możemy sobie uświadomić w jaki sposób trzyma się krótko na smyczy człowieka. Nie jest on w stanie budować Polski, tylko działa na korzyść danego układu.

Jeżeli masoneria wypromuje w przyszłości swojego człowieka do rządu, to znowu będzie to kopia rządów Bolka, gdyż masoneria ma bardzo mocne papiery, na każdego wyższego stopniem masona.

Robert Brzoza

Robert Brzoza

Pod Redakcją  „NASZA RACJA”

Źródła:

1 – Protokół przesłuchania świadka Janusza Stachowiaka, byłego funkcjonariusza SB z dnia 15 IV 2010 r., w sprawie z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Zapis audiowizualny w zbiorach prywatnych G. Brauna.

2 – Film „TW Bolek” – http://filmy.robertbrzoza.pl/walesa-bolek-donosil-na-kolegow

3 – Artykuł o promowaniu przez Lecha Wałęse NWO – rmf24.pl

4 – Zapraszam do działu z artykułami i filmami o Lechu Wałęsie – http://robertbrzoza.pl/lech-walesa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *