Reptiliańska Agenda Część I

Wywiad Davida Icke’a z Szamanem Zulusów Credo Mutwą

David – Cześć! Witam was po raz drugi w Afryce na afrykańskim zaciszu zaraz za Johannesburgiem w drugim z naszej serii wideo z Credo Mutwą Sanussim Zulusów, albo szamanem jak wielu ludzi na świecie by go nazwało. Strażnikiem historii, PRAWDZIWEJ HISTORII Afryki i ludu Zulusów i oficjalnego historyka, innymi słowy nosiciela wiedzy i symbolicznych historii narodu Zulusów. Czytaj dalej Reptiliańska Agenda Część I

Szczepienia ochronne – SANEPID w NSA

Na szczepienia ochronne Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdza brak podstaw prawnych do wydania decyzji o obowiązku poddawania dzieci szczepieniom. Odważna, młoda mama z Poznania sprzeciwiła się terrorowi Sanepidu, który nękał ją pismami z groźbami oraz okradał ją bezprawnie (bez wyroku sądowego), ściągając z jej konta bankowego kolejne grzywny, których wysokość i częstotliwość ustalał według własnego widzimisię. Apelujemy do matek nie dajcie skrzywdzić swoich dzieci. Czytaj dalej Szczepienia ochronne – SANEPID w NSA

NAJLEPIEJ STRZEŻONA TAJEMNICA ŚWIATA!

Podstawową siłą wszechświata jest grawitacja. Pierwszym człowiekiem, który zdał sobie sprawę z jej istnienia był Izaak Newton – jeden z największych myślicieli ludzkości. Grawitacją nazywamy przyciąganie ziemskie, które powoduje, że wszystko co rzucimy lub upuścimy spada na powierzchnię Ziemi. Wszystkie ciała „niebieskie” mają swoją grawitację.  Czytaj dalej NAJLEPIEJ STRZEŻONA TAJEMNICA ŚWIATA!

Opowieść o Wężach i Dźwięku dla ludzi o mocnych nerwach

„Pod postacią człowieka rozprzestrzeniają się między nami, lecz tylko z pozoru są ludźmi. Głowa Węża ukaże się kiedy czar pryśnie!… Tylko poprzez magię można będzie ich odkryć, tylko poprzez dźwięk będzie można ujrzeć ich oblicze.” Czytaj dalej Opowieść o Wężach i Dźwięku dla ludzi o mocnych nerwach

Bilderbergowie wyłażą na światło dzienne

W hotelu Grove w Watford w Wielkiej Brytanii rozpoczął się tegoroczny zjazd spiskującej dotąd w ukryciu Grupy Bilderberg. Są tam właściwie wyłącznie znane z pierwszych stron gazet nazwiska osób siedzących na najwyższych szczeblach tzw. „drabiny sukcesu” – politycy, przedstawiciele największego biznesu, mediów. Ludzie ci pod różnymi szyldami, a od roku 1954 także jako „Klub Bilderberg” układają świat na swoją modłę. Czytaj dalej Bilderbergowie wyłażą na światło dzienne

Palikot: To Twój Ruch. Ruch Palikota kona w męczarniach tak jak to przewidzieliśmy dwa lata temu z winy swojego nadętego przywódcy, oszołoma.

YYY „Twój Ruch” – tak brzmi nowa nazwa par­tii Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta, którą de­le­ga­ci przy­ję­li pod­czas zjaz­du. Ofi­cjal­nie za­pre­zen­to­wał ją sam Pa­li­kot. To on bę­dzie stał na czele no­we­go ugru­po­wa­nia. – Teraz po­trze­bu­je­my tej zmia­ny. Czytaj dalej Palikot: To Twój Ruch. Ruch Palikota kona w męczarniach tak jak to przewidzieliśmy dwa lata temu z winy swojego nadętego przywódcy, oszołoma.