Jedna partia dwie partie.

Okazuje się, że przewodniczący Ryszard Dąbrowski i Edward Wyroba mieli rację twierdząc, że poseł Jan Cedzyński i wiceprzewodniczący Ziemowit Bujko, chcą zaprowadzić RACJA PL Palikotowi na łańcuchu. Moim zdaniem dla osobistej kariery. 

kasiadz

W dodatku do „Dziennika TRYBUNA” z  dnia 13 – 15 września 2013 r., zatytułowanym  „DONOS” w tytule „Rozjaśnione niejasności” zostało zamieszczone sprawozdanie z obrad Zespołu Politycznego „EUROPA +” z  wojewódzkimi zespołami politycznym tej koalicji. Odbyło się ono w dniu 7 września 2013 r. w Sali Kolumnowej sejmu. Tam potwierdzono, jedność koalicji Europa Plus złożonej z 9 podmiotów i raz jeszcze pojawił się motyw, że nie jest to porozumienie jedynie na wybory do Parlamentu Europejskiego, ale również na samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Przekształcenia te mają być zrealizowane na październikowym kongresie. Te 9 podmiotów, w tym RACJA PL mają zadecydować o samo rozwiązaniu się i przyłączeniu się do nowej formacji. W tym kontekście wymienia się Unię Lewicy i RACJĘ PL. Samo rozwiązanie uważa się za naturalne dlatego, że lider RACJA PL Jan Cedzyński jest posłem z Ruchu Palikota z ziemi świętokrzyskiej i członkiem poselskiego klubu RP. Andrzej Celiński w imieniu Partii Demokratycznej zadeklarował przyłączenie się do nowej partii, choć wspomniał o formule podwójnego członkostwa. Dość szybko okazało się jednak, że duża część członków PD nie jest takim ruchem zainteresowane, nawet za cenę zmiany lidera tej partii. Tak samo nie jest nim zainteresowana duża część członków RACJA PL, choćby dlatego pos. Jan Cedzyński na sławetnej Radzie Krajowej zachowywał się w sposób urągający podstawom kultury, za co zresztą przeprosił zebranych, ponadto twierdził z butą, że on nikomu nie podlega bo jest posłem niezależnym od nikogo, i wbrew postanowieniom Rady Krajowej zagłosował za podniesieniem wieku emerytalnego, a na zjeździe nadzwyczajnym napiętnował jednego z delegatów za antyklerykalne wystąpienie i stwierdził, że RACJA PL pod jego kierownictwem z antyklerykalizmem jest nie po drodze, z czym przewodniczący Ryszard Dąbrowski, Edward Wyroba, cała organizacja małopolska i wielu innych członków nie mogą się zgodzić. Przecież to dzięki naszej 12 letniej działalności z Ruchem Palikota dostała się do sejmu i mediów informacja z trybuny sejmowej, o bezprzykładnej zachłanności watykańskiego kleru na dobra doczesne, zgniliźnie moralnej biskupów i podległych im księży, obronie pedofilów w sutannach przez samego Karola Wojtyłę, kiedy sprawował funkcję dyktatora watykańskiego mini państewka i papieża Kościoła rzymskokatolickiego w jednym. Nasza bezprzykładna i zdeterminowana praca nie może pójść na marne dla osobistej kariery jednego posła i drugiego zwolennika następnych układów z klerem watykańskim. Chociaż od 12 lat RACJA PL była ignorowana przez media, jak obecnie Ruch Palikota, to zaistniałe okoliczności doprowadziły do zwycięstwa naszych idei. I nie spoczniemy dopóty, dopóki nasi okupanci, jak ich nazwał T. Boy Żeleński w tytule swojej książki z 1932 r., nie zostaną zagonieni do kruchty i nie zostanie uchwalona jedna ustawa o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych, w  której zostaną zapisane prawa, obowiązki i jednakowe przywileje wszystkim ich bogom i ich wyznawcom.

Posła Jana Cedzyńskiego wbija w dumę zwiększona ilość jego „poddanych” z racji posiadanej funkcji i myśli, że mając większą władzę od innych posiadł również większą od wszystkich wiedzę. Jakże błędne jest takie myślenie. Już wcześniej, wejście do ugrupowania Palikota wykluczyli liderzy SD i stowarzyszenia „Dom Wszystkich Polska”.

Z obecnych liderów tworzącej się struktury, ani jeden nie zasługuje na pełne zaufanie, bo wszyscy będąc kiedyś przy władzy sprzedawali Polskę za osobiste korzyści watykańskim okupantom. Szczególnie zasłużył się w tym Aleksander Kwaśniewski będąc prezydentem RP. Palikot, choć nie dotrzymuje danego słowa posiada jednak największe zaufanie z nich wszystkich.

Pan poseł Jan Cedzyński i Ziemowit Bujko mogą sobie wchodzić do ruchu jako osoby fizyczne. RACJA PL za sobą na pewno tam nie wciągną, bo wtedy zostałby unicestwiony nasz  wieloletni dorobek.

Stanisław Błąkała RACJA PL Kraków                                 Kraków, 15 września 2013 r.

Zdjęcie: RACJA Archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *