Kotliński Ty Kłamco

Ujawniamy na forum internetowym Wniosek który został skierowany do  koszernego posła Romana Kotlińskiego, który do dzisiaj nie zamieścił sprostowania okłamując z premedytacją swoich czytelników i członków partii.

                  Szykuje się proces RACJA PL kontra Fakty i Mity

 

Tygodnik „Fakty i Mity”

Wydawca i Redaktor Naczelnych

Roman KOTLIŃSKI

ul. Zielona 15

90-601 ŁÓDŹ

email: faktyimity@faktyimity.pl

W N I O S E K

o opublikowanie informacji nieprawdziwych i nieścisłych.

Na podstawie art. 31 a. ust. 1. ustawy Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 235, poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136), oraz art. 20 Statutu RACJA PL, wnoszę o opublikowanie na zasadach określonych art. 32. tej samej ustawy, informacji nieprawdziwych i nieścisłych, podanych na łamach tygodnika „Fakty i Mity” nr 13 (682) z dnia 04 kwiecień 2013 r, przez posła na Sejm RP Jana Cedzyńskiego, treścią materiału zatytułowanego: „Antyklerykałowie i sympatycy lewicy!”, opublikowanego na stronie 18.

Oto treść sprostowania:

                                                            SPROSTOWANIE.

RACJA Polskiej Lewicy oświadcza, że treścią materiału „Antyklerykałowie i sympatycy lewicy!”, opublikowanego na łamach nr 13 (682) „Faktów i Mitów” z dnia 04.04.2013 r. poseł na Sejm RP – Jan Cedzyński, podał Czytelnikom czasopisma informacje nieprawdziwe i nieścisłe, godzące w dobre imię Partii, jej Członków, Sympatyków oraz Wyborców.

Po pierwsze – poseł Jan Cedzyński , zgodnie z art. 20. Statutu RACJA PL, nie jest osobą pełniącą obowiązki przewodniczącego partii, a tylko samozwańczym, rządnym władzy uzurpatorem do tej funkcji, po nieuprawnionym dla Rady Krajowej głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla dotychczasowego Przewodniczącego w dniu 26 stycznia 2013 roku.

Statutowe umocowania do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla Przewodniczącego RACJA PL oraz Sekretarza Generalnego Partii posiadają wyłącznie Konwencja Krajowa RACJA PL (art. 19. Statutu) oraz Kongres RACJA PL (art. 17. Statutu).

Tym samym, podpisując materiał prasowy jako osoba pełniąca obowiązki przewodniczącego RACJA PL, poseł Jan Cedzyński po prostu okłamuje Szanownych Państwa – Czytelników szanowanego przez Członków i Sympatyków Partii tygodnika.

 Po drugie – całkowicie nieprawdziwa jest informacja posła Jana Cedzyńskiego, jakoby RACJA Polskiej Lewicy uczestniczyła przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w skupianiu środowisk lewicowych wokół osoby Aleksandra Kwaśniewskiego, który swoją uległością wobec żądań Kościoła utracił zaufanie w środowisku RACJA PL, wspólnie z Januszem Palikotem, przed minionymi wyborami parlamentarnymi wykorzystującym ciężką pracę oraz pomysły na zwycięstwo polityczne, proponowane przez Członków oraz Sympatyków RACJA PL, a po wyborach, w których znaczące zwycięstwo uzyskał dzięki tej pracy, okazał się osobą nieodpowiedzialną, nierzetelną, nie realizującą wcześniej deklarowanych zasad dalszej współpracy pomiędzy RACJA PL i Ruchem Palikota.

Dlatego na obecną chwilę RACJA PL nie widzi możliwości współpracy z tymi liderami oraz ich ugrupowaniami.

Ryszard Dąbrowski

Przewodniczący

RACJA Polskiej Lewicy.

Do treści sprostowania załączam Statut RACJA PL, którego zapisy poseł Jan Cedzyński, w owczym pędzie do władzy oraz podporządkowania RACJA PL Januszowi Palikotowi, haniebnie złamał podczas obrad Rady Krajowej w dniu 26 stycznia 2013 roku.

Polecam również fragment nagrania z obrad Rady Krajowej RACJA PL, z dnia 26 stycznia 2013 roku, w sieci: http://www.youtube.com/watch?v=5MFiFdJs_7I , jednoznacznie potwierdzający niezgodne ze Statutem Partii głosowanie nad wotum zaufania dla Przewodniczącego RACJA PL oraz Sekretarza Generalnego Partii przez to gremium.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, całe około trzygodzinne nagranie z tych obrad zostanie złożone w Sądzie.

Jednocześnie oświadczam, że jeżeli Redaktor Naczelny uchyli się od opublikowania przedmiotowego sprostowania, skorzystam z uprawnień danych wnioskodawcy art. 39. przywołanej wyżej ustawy.

Przewodniczący RACJA PL

   Ryszard Dąbrowski

Wyk. w 2. egz.

1 x Adresat.

1.x a/a.

Wniosek przesłano pocztą elektroniczną na adres e-mail: faktyimity@faktyimity.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, jak wymaga tego art. 31 a., ust. 3. ustawy Prawo prasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *