DWIE RACJE PL? Nie! To tylko jedna Partia i wąska grupa politycznych karierowiczów na łańcuchu Palikota, bez prawa do bycia w naszym politycznym kręgu!

Kiedy w dniu 26 stycznia br., Rada Krajowa RACJA PL na polecenie posła Jana Cedzyńskiego oraz wiceprzewodniczącego partii – Ziemowita Bujko, w sposób rażąco sprzeczny ze Statutem RACJA PL, głosowała w sposób niedozwolony przez to gremium nad wotum zaufania dla przewodniczącego – Ryszarda Dąbrowskiego oraz sekretarza – Dariusza Lekkiego i bezskutecznie odwołała Przewodniczącego, poseł Cedzyński niczym Cezar obwołał się „bogiem” RACJA PL, a przeciwnicy tych kryminogennych zachowań politycznych wichrzycieli i poddanych Palikota, zostali obrzuceni niezliczoną ilością wyzwisk, oskarżeń oraz gróźb.

Foto Racja PL Z. Bujko, J.Cedzynski

Kolejny krokiem inicjatorów zamachu na statutowe organy Partii z dnia 26 stycznia, było zwołanie, równie w sposób niezgodny ze Statutem – bez wcześniejszego ustalenia ilości i wyboru delegatów z jednostek regionalnych Partii – w dniu 27 kwietnia 2013 roku „Nadzwyczajnego” Kongresu RACJA PL. Nadzwyczajność cechowała się jednak wyłącznie jego nielegalnością, do której prowodyrów zmuszały terminy wiążące ich wcześniejszymi uzgodnieniami z Januszem Palikotem, na gwałt organizującym polityczny a zarazem zdradziecki dla polskiej Lewicy twór zwany „Europa+”.

Jednak z ustaleń pana Krzysztofa Mrózia, opublikowanych na Jego blogu (http://krzysztofmroz.blog.onet.pl/2013/08/27/moj-komentarz-do-artykulu-mateusza-burzawy-burzawa-dwie-racje-w-tym-jedna-swiecka-i-jedna-antysemicka/) wynika, że pomimo ustawowego obowiązku przywołani wyżej prowodyrzy – widać świadomi swoich kryminogennych działań na szkodę przewodniczącego Ryszarda Dąbrowskiego oraz na szkodę Partii – nie dokonali zmian w rejestrze sądowym, ani po barbarzyńskich zmianach w Radzie Krajowej, dokonanych bezprawnym głosowaniem w dniu 26 stycznia 2013 roku nad wotum zaufania dla Przewodniczącego, ani po „nadzwyczajnym” Kongresie, podczas którego, przy głosowaniu osób nieuprawnionych do tej czynności prawnej, Cedzyński z Bujką ukonstytuowali swoje… styczniowe bezprawie oraz zmienili zapisy dotychczasowego Statutu.

Wszak taki stan prawny, w w zasadzie pozaprawny, poza wszelkimi sporami pozostawiają słowa pana Krzysztofa Mrózia, którymi informuje, że „… według danych z sądowej przeglądarki internetowej, i na dzień 19 sierpnia 2013 r., jako przewodniczący RACJI PL figurował Pan Ryszard Dąbrowski (…)”.

A ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku – O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz.U. z 2011 roku, Nr 155, poz. 924.), jest w tej kwestii bezlitosna.

Wystarczy sięgnąć do jej art. 19., aby się dowiedzieć, że:

1. Partia polityczna jest obowiązana zawiadomić Sąd o:

1) zmianie statutu partii;

2) zmianie adresu siedziby partii;

3) zmianach w składzie organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych.

2. Partia polityczna zawiadamia Sąd o zmianach określonych w ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14. dni od dnia dokonania tych zmian.

Prosto, jasno i jakże czytelnie – tylko… 14 dni!

A to oznacza, że o niezgodnym ze Statutem partii odwołaniu przewodniczącego Ryszarda Dąbrowskiego należało zawiadomić Sąd Rejestrowy najpóźniej w dniu 09 lutego 2013 roku, zaś o kryminogennym ukonstytuowaniu się posła Cedzyńskiego i wice Bujki na sprzedajnej szpicy RACJA PL, do dnia 11 maja 2013 roku!

Tymczasem, jak ustalił cytowany wyżej przeze mnie pan Krzysztof Mróź, do dnia 19 sierpnia 2013 roku Sąd Rejestrowy nie został zawiadomiony o dokonanych zmianach ani we władzach krajowych Partii i w zapisach Statutu RACJA PL!

Nie można mieć nawet wątpliwości, iż jest to równie określona tą samą ustawą podstawa prawna do zdelegalizowania Partii…

Ale to nie wszystko…

Bowiem z cytowanej wyżej informacji sądowej wynika, że wszystkie decyzje (w dosłownym tego słowa znaczeniu), oświadczenia i podjęte przez posła Ruchu Palikota – Jana Cedzyńskiego (bo przewodniczącym RACJA PL nie był i nadal nie jest!) z Ziemowitem Bujką kroki, są nieważne z mocy samego prawa!
I to nie tylko ten jeden, o odwołaniu z funkcji przewodniczącego – Ryszarda Dąbrowskiego…

Decyzja o przystąpieniu RACJA PL do szkodliwego dla Polski tworu, jakim jest „Europa+” – również!

 

Owszem, mogą sobie w tym bagnie siedzieć tylko Cedzyński z Bujką i ich „prawnikiem” Sikorą, ale indywidualnie, prywatnie, nie reprezentując Partii, bowiem nie posiadają legitymacji prawnej do reprezentowania RACJI PL w tym Palikotowym bajzlu!

Nie można mieć również żadnych wątpliwości, że wszyscy oni (Cedzyński, Bujko, Sikora) oraz ich zagorzali zwolennicy działali i działają nadal na szkodę RACJA PL, czyniąc to w interesie innej partii, a konkretnie Ruchu Palikota, co w ocenie Statutu RACJA PL kwalifikuje się do usunięcia ich poza nawias nie tylko partyjnych wpływów, ale poza nawias RACJA PL!

I z takim wnioskiem, zwołując w trybie natychmiastowym rzeczywisty Nadzwyczajny Kongres RACJA PL, winien wystąpić Rzecznik Dyscypliny Partyjnej – kol. Ryszard Pawłowski.

Wcześniej jednak należy prowodyrów zawiesić na trzy miesiące w członkostwie w partii oraz poświęcić czas niezbędny dla ustalenia liczby członków RACJA PL w poszczególnych jednostkach terenowych Partii oraz wyboru rzeczywistej, określonej Statutem liczby delegatów na przyszły Kongres.

Należy również w trybie natychmiastowym, oficjalnym pismem o powyższych nieprawidłowościach poinformować:

– Aleksandra Kwaśniewskiego,

– Janusza Palikota,

– Marka Siwca,

– Pawła Piskorskiego,

oraz Sąd Rejestrowy w Warszawie.

Szczególnie, że jak ostatnio poinformowali liderzy „Europa+”, już w pierwszych dniach październiku br. dojdzie do połączenia kilku partii, środowisk, stowarzyszeń i powstanie z tego jedna nowa partia centrolewicowa, czy socjaldemokratyczna czy socjalliberalna, bo to są podobne ideologicznie obszary – o czym poinformowali liderzy „Europa+” – Janusz Palikot oraz Jan Hartman.

Tak więc w całości potwierdziły się słowa Edwarda Wyroby, wypowiedziane podczas posiedzenia Rady Krajowej w dniu 26 stycznia 2013 roku, którymi zapowiedział, że pozaprawne działania inicjowane przez politycznych karierowiczów – Cedzyńskiego oraz Bujkę, mają na celu wyłącznie zawleczenie Palikotowi na politycznym łańcuchu RACJA PL – czemu stanowczo sprzeciwiał się przewodniczący Ryszard Dąbrowski.

Jednak nie udał się ten zamysł, ponieważ poza wszelkimi sporami pozostaje, że RACJA PL jest poza „Europa+” i jako jedyna obok SLD pozostanie po lewej stronie polskiej sceny politycznej…

Bowiem „Europa+” wchłonie tylko indywidualnie Cedzyńskiego i Bujkę, którzy nie posiadali Statutowego mandatu do reprezentowania RACJA PL w tym gremium oraz ich wazelinowych zwolenników…

 

Edward Wyroba

Rzecznik prasowy przewodniczącego RACJA PL

Źródło: Internet, różne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *