Odrzućmy mesjanizm!

Historia o Jezusie Chrystusie i jego Matce zawsze dziewicy

Od wieków, w kształtujących i ulegających ciągłym przemianom  społeczeństwach, niezmiennie na ich czele stoją trzy grupy ludzi uczestniczących w tych przemianach. Pierwsze dwie grupy, to antagoniści, którzy są odwiecznymi przeciwnikami wobec siebie, ciągle rywalizującymi między sobą. Cechuje ich wzajemna niechęć do siebie i nieustanne zwalczanie się. Obecnie w naszej polityce to PO i PiS.

Joanna Senyszyn i Stanisław Błąkała

Trzecia grupa, to ludzie budujący swoją egzystencję na sprzyjaniu jednej lub drugiej stronie z dwóch pierwszych antagonistów. Są to ugodowcy, konformiści, bez charakteru i własnego zdania. Ci zawsze stoją po stronie silniejszego. Obecnie u nas, to SLD i PSL. W stosunku do słabszego (Ruch Palikota), są bezwzględni, wymagający i krytyczni.

Na takim układzie od wieków buduje się religie, państwa i partie polityczne.

Pokażę to na przykładzie Hebrajczyków, których zmyślona historia pełna masońskiej symboliki ma obecnie wielki wpływ na nasze władze państwowe, układy polityczne i religijne. Początki narodu hebrajskiego giną w mrokach dziejów.

Według Biblii zaczyna się ona od Abrahama (około 2000 l. p.n.e.). Był on przywódcą osiadłego w Mezopotamii półkoczowniczego plemienia semickiego i wraz z grupką swoich współplemieńców opuścił rodzinne strony, by osiąść w Kanaan na wąskim skrawku ziemi między Jordanem, a Morzem Śródziemnym. Tej długiej wędrówce Abrahama Biblia nadała charakter religijny. Abraham w odróżnieniu od współczesnych mu ludzi wierzących w wiele bóstw, wierzył w jednego niewidzialnego Boga, stworzyciela świata, który polecił mu pójść do ziemi Kanaan. W zamian za posłuszeństwo i wiarę potwierdzoną przymierzem, Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomstwo da początek narodowi hebrajskiemu i otrzyma od niego ziemię Kanaan. Przymierze to Bóg odnowił z synem Abrahama Izaakiem i wnukiem Jakubem, który otrzymał imię Izrael, przekazywane później całemu potomstwu. Ostatecznie przymierze to, potwierdzone zostało przez Mojrzesza, po wyjściu z Egiptu w XIII w. p.n.e. Następnie Hebrajczycy otrzymali od niewidzialnego Boga na górze Synaj Dziesięcioro Przykazań i zobowiązali się ich przestrzegać na równi z Prawem Tory – zbiorem zasad moralnych, społecznych i religijnych, przekazanym im przez Mojżesza egipskie znaczenie  słowa Mo uses (Uratowany z wody).

Osiadłszy w Kanaan, Hebrajczycy założyli monarchię, której okres świetności przypadał na panowanie króla Dawida i jego syna Salomona. Dawid zdobył Jerozolimę i uczynił ją swoją stolicą, a Salomon wybudował świątynię. Monarchia w następnych wiekach rozpadła się na Izrael leżący w północnej części, który później stał się prowincją Asyryjską i Judeę, leżącą na południu, podbitą przez Babilończyków, którzy zburzyli świątynię, a ludność wzięli w niewolę. Na tych podwalinach religijnych po wiekach, wyodrębniła się sekta nazywająca się chrześcijanami, a żądni władzy przywódcy religijni wyodrębnili z niej następną sektę i nazwali ją Kościołem rzymskokatolickim, która obecnie wszechwładnie rządzi naszym krajem powołując się na dane im prawo przez niewidzialnego Boga.

Naród Hebrajski stracił niezależność i został podzielony na trzy grupy: tych, którzy zostali w dawnej Judei, tych wywiezionych przez Nabuchodonozora do Babilonu, i tych, którzy schronili się w Egipcie. Wszyscy opłakiwali zburzenie Świątyni, lecz pod wpływem proroków, większość przyjęła jej zburzenie za karę bożą i postanowiła zachować wierność przymierzu z Bogiem i obyczajom. Wśród  hebrajskich mieszkańców Judei szeroko rozpowszechniły się idee mesjanizmu. W II w. p.n.e. wśród hebrajczyków, na gruncie religijnym, powstały dwie partie polityczne: Saduceusze i Faryzeusze. Idee mesjanizmu proponowali głównie faryzeusze, a okupacja rzymska sprawiła, że padły one na podatny grunt. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali, że przyjdzie wysłany przez Boga Mesjasz, aby wreszcie uwolnić Hebrajczyków  spod rzymskiego ucisku i założy Królestwo Boże.

Deceptions

Wszyscy znamy lepiej lub gorzej tą fantazyjną wersje Starego Testamentu albowiem starannie indoktrynowano nią masy przy stosunkowo niewielkich kosztach 200 milionów zabitych, zamęczonych i spalonych na stosach od początki powstania tej zbrodniczej sekty. Wielu niedouczonych chrześcijańskich fanatyków cytuje Biblie jako słowo Boga. Te teksty zostały napisane przez Lewitów fanatyków i członków szkół tajemnic Bractwa Babilońskiego. Ich historie są symboliczne i zakodowane, możliwe do zrozumienia jedynie dla wtajemniczonych ale skonstruowane tak, by masy odbierały je dosłownie. Napisana przez Lewitów historia Eksodusu jest zasłoną dymną, która ma ukryć że ”hebrajska” wiedza została skradziona z egipskich szkół tajemnic.

Egipcjanie uważali objawienie „Jehowy” za rabunek popełniony na ich świętych naukach. Według Wulgaty, tetragram YHWH ma oznaczać `Ego sum qui sum”, czyli `Jestem który jestem”, i dla wygody wymawiamy to słowo `Jahwe”. Ale wszystkie świątynie egipskie miały na ścianach wypisane słowa `Nuk Pu Nuk” – `Jestem który jestem”. Hindusi mieli swoje `Tat Twam Asi””Jestem który”, a Persowie `Ahmi Yat Ahmi”.

 Współcześni faryzeusze, to watykańscy biskupi Kościoła rzymskokatolickiego, którzy wierzą, że Mesjasz już przyszedł, ale umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał i przebywa w „niebie”, jednak powtórnie przyjdzie, choć nie wiadomo kiedy i nas uszczęśliwi ale będzie miał w tym sporą konkurencje. Wcześniej mówiono już o takich bogach, jak; Nimród, Kryszna, Budda, Zeus, Zoroaster, Bochia, Horus, Serapis, Marduk, Bachus, Hermes, Quetzalcoatl i inni. Obecny obłudny udający zatroskanego naszą historią  papież Franciszek mami nas, aby Polacy zapomnieli o starych urazach, pojednali się z Ukraińcami i budowali Królestwo Boże, choć nikt nie wie na czym ono ma polegać, podległe prawu bożemu, czyli papieża, naszych okupantów biskupów i klerowi watykańskiemu. Zapomina bowiem, kto tak naprawdę stał za sprawcami niszczenia ukraińskich Cerkwi na terenach wschodnich co doprowadziło do bratobójczych walki pomiędzy naszymi narodami. Tymczasem, trzeba Polskę religijnie ogłupić i doić, aby wygodnie i beztrosko żyć kosztem społeczeństwa, jak hebrajscy kapłani i arcykapłani. Za nieposłuszeństwo urojonemu, niewidzialnemu bogowi wymyślono różne przerażające kary. Najpierw był potop zesłany na ludzkość przez miłującego ją Boga. Rzymianie wprowadzili nieznaną dotąd karę w Judei, którą wymierzali nie tylko mordercom, bandytom i piratom, ale również buntownikom – było to ukrzyżowanie. Przez ukrzyżowanie zginął ten, który miał zbudować Królestwo Boże na ziemi – Jezus (greckie tłumaczenie hebrajskiego imienia „Syn Boga”) zwany Chrystusem, Indyjski odpowiednik Kryszna (Chrishna), skazany na śmierć, jako buntownik – zwolennik Zelotów występujących przeciwko Rzymianom.. Kościół rzymskokatolicki wprowadził karę palenia na stosach heretyków i domniemanych czarownic. W miarę postępu cywilizacji i nowych wynalazków, skazańców wieszano, rozstrzeliwano, a obecnie humanitarnie się ich usypia na wieki  środkami farmakologicznymi. Jednak wszystkie te okrucieństwa mają wspólny mianownik – wymuszenie posłuszeństwa prostego ludu wobec domniemanego Boga i władzy świeckiej, w  Rzeczypospolitej Polskiej wszechwładnie podporządkowanej Kościołowi, który na dodatek grozi nieposłusznym wiernym wiecznym potępieniem w piekle. W opanowanej mesjanizmem Polsce ziarno rzucone przez kard. Dziwisza również padło na podatny grunt, bo podporządkowane Kościołowi rzymskokatolickiemu władze, przyjęły z pokorą żądanie nadrzędności prawa bożego reprezentowanego przez feudalnych panów biskupów, nad prawem stanowionym przez państwo. Kościół chrześcijański jest farsą opartą na fantazji tą samom pogańską religią „Słońca” którego kult tak bardzo potępia. Jest ono również astrologiczną religią „ZŁEM” przez nie same potępianym. Wszystko to pochodzi z recyklingu i jest mitem. Jeżeli ktokolwiek potrzebuje potwierdzenia tego, jak łatwo jest garstce osób kierować masami nie musisz szukać dalej niż wśród miliardów ludzi, którzy czczą bajki kolportowane na przestrzeni ostatnich 2000 lat przez facetów wyznawców Lucyfera o skłonnościach pedofilskich w długich kieckach. I to co się tyczy chrześcijaństwa, odnosi się  również do całej reszty. Pomimo niszczenia dokumentów i fałszowania historii prawda jak oliwa zawsze  na wierzch wypływa.

 Budujmy zatem Ziemskie Królestwo dla wszystkich ludzi oparte na wiedzy, nauce i racjonalnym myśleniu. Odrzućmy mesjanizm! Autor: Stanisław Błąkała RACJA PL Kraków Kraków, 25 lipiec 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *