Dwa pogrzeby jeden wstyd

Czyż nie jest wstydem i degradacją narodowego panteonu na Wawelu, umieszczenie tam trumien Józefa Piłsudskiego i Lecha Ka­czyńskiego? Na to pytanie udziela odpowiedzi treść tego opracowa­nia.

Mason J. PiłsudskiMason J. Piłsudski /Rycerz Kadosz/, agent austriacki i niemiec­ki, który na początku pierwszej wojny światowej próbował wywołać powstanie w zaborze rosyjskim, wspierać Austrię i Niemcy, nie liczył się z oczywistością klęski, z kolejną bezsensowną daniną krwi pol­skiej. Przegrywający Niemcy przywieźli go w salonce do Warszawy i pomogli przejąć władzę, jako gwarantowi ich interesów w Wielko­polsce, Prusach Wschodnich i na Śląsku. Długo blokował i odmawiał pomocy wojskowej powstańcom Śląskim i Wielkopolskim.
Potem mason Piłsudski za pieniądze masonerii brytyjskiej wywo­łał krwawą wojnę domową w maju 1926 roku; zbrodniczy pucz prze­ciwko demokratycznie wybranemu sejmowi i prezydentowi. Była to zbrodnia stanu. Zgotował piekło swoim przeciwnikom politycznym i demokratycznie wybranym posłom w Berezie i w Brześciu, za co załogę twierdzy swoich oprawców po wkroczeniu Armii Czerwonej rozstrzelali osadzeni tam więźniowie. Życie uratowali mu nieodpowiedzialni kolejarze węzła w Kutnie demontują tory kolejowe spieszącej na pomoc rządowi Armii Poznań. Po śmierci spotkała go za to nagroda w postaci po­chówku na Wawelu, wymuszonego przez jego masońską mafię. Do dzisiaj rodziny zamordowanych przez Juntę Wojskową nie znają miejsca pochówku swoich bliskich. Nie wspomnimy tu o mordowaniu z jego rozkazu jeńców wojennych, za co nam Armia Czerwona odpłaciła z nawiązką, Katyń, Miednoje. Zachowały się jego rozkazy, które już niejednokrotnie prezentowane były publicznie. A my latami zachodzimy w głowę skąd takie skurwesyństwo się bierze w naszym narodzie i w podzięce stawiane są im pomniki.

Lisbon TreatyLech Kaczyński był agenturalnym zwolennikiem rozbioru Polski w ramach Unii „Jewropejskiej”, o nazistowskich korzeniach, co zatwierdził swoim podpisem pod aktem rozbiorowym.

Lech Kaczyński na żądanie rabinów przerwał ekshumację w mo­gile Żydów w Jedwabnem, tym samym na zawsze zatwierdzając kłamstwo o rzekomym polskim mordzie na tamtejszych Żydach po znalezieniu łusek karabinowych produkcji niemieckiej.

prezydent L. KaczyńskiW obydwu tych występkach przeciwko interesowi narodu pol­skiego, prezydent L. Kaczyński kierował się interesem koszernego lobby i jego ekspansjonizmu, zatem zdradził Polskę, jako ówczesny Prokurator Generalny RP i potem, jako prezydent.
I za to spoczął na Wawelu.

Źródło: Na podstawie artykułu Henryka Pająka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *