16 luty 2013 r. DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Zarząd Wojewódzki Małopolskiej RACJA PL w Krakowie jak co roku zorganizował spotkanie upamiętniające ofiary Kościoła rzymsko-katolickiego w Krakowie na Rynku Głównym przy pomniku A. Mickiewicza, w dniu 16 lutego 2013 r., o godz. 12: 00

Giordano-BrunoWszystkich zebranych przywitał Ryszard Burzawa wiceprzewodniczący wojewódzkiej RACJA PL. W tym dniu uczciliśmy pamięć ofiar  spalonych na stosach, zamordowanych i zamęczonych w bestialski sposób przez watykańską „świętą” inkwizycję na przestrzeni wieków, szczególnie ludzi nauki, kobiet – domniemanych „czarownic” i tzw. heretyków.

Ponadto wyraziliśmy swój sprzeciw wobec dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopoglądowe,  niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Sprzeciwiamy się tuszowaniu skali zjawiska pedofilii w kościele, podpisywaniu umów międzynarodowych bez społecznej konsultacji, (Konkordat).

Druga część spotkania poświęcona była raportowi Fundacji na Rzecz., Różnorodności POLISFERA” odbyła się w Klubie DADDYS Bilard w Krakowie, prelekcje prowadził Dr Marian Dziwisz tematem prelekcji : „Pomiędzy Tolerancją Dyskryminacją” O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antyreligijnych w systemie oświaty. W załączeniu do pobrania jest raport  który ukazuje wstrząsający dokument nt. nie tolerancji i przestępczej działalności dyrekcji i kościoła wraz z Kuratorium i Ministerstwem Edukacji. Łamane są Akty Konstytucji, KK i KC i wszystkie inne możliwe przepisy i rozporządzenia. Ukrywając przed rodzicami porządek prawny, dąży się w sposób jawny lub skryty, wszelkimi środkami do  indoktrynacji młodych nieukształtowanych umysłów przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego jako jedynej prawdziwej wiary. Prosimy o zapoznanie się z tym Raportem bo sądzimy że podobne zjawisko występuje w pozostałych województwach.

Sławomir Mastek

Przewodniczący Małopolskiej RACJA PL                                  Kraków, 16 luty 2013 r.

Pobierz: Raport o dyskryminacji i tolerancji w Małopolskich szkołach

http://www.youtube.com/watch?v=dAKdqc2AGOE

Drodzy zebrani!

Serdecznie wszystkich witam i informuję, że RACJA PL Małopolski od lat organizuje, na Rynku Krakowa, spotkania ludzi o niezależnych od religijnych dogmatów umysłach „Dni Pamięci Ofiar Krk”. Obchodzimy je w rocznicę spalenia na stosie największego umysłu tamtych czasów, Giordano Bruno, w dniu 17 lutego 1600 roku. Proces tego człowieka nauki nadzorował osobiście i zatwierdził wyrok, zbrodniarz Klemens VIII – zwany papieżem. Bruna spalono żywcem na stosie.

Giordano-Bruno2Po latach ludzkość godnie uczciła pamięć ofiary katolickiej ignorancji papiestwa, a 9 czerwca 1889 r. odsłonięto na Campo di Fiori pomnik tej jednej z najsławniejszych ofiar papieskiej inkwizycji, która dręczyła ludzkość przez 5,5 wieku. Kościół rzymskokatolicki wymordował w bestialski sposób tyle ofiar, że codziennie można by obchodzić ich pamięć, ale wybraliśmy tę najtragiczniejszą, bo dzięki jego odwadze i poświęceniu, ludzkość upomniała się o prawo do swobody wyrażania swoich myśli, tak gwałconej przez Kościół do dnia dzisiejszego. Kościół jest najbardziej zbrodniczą organizacją w dziejach ludzkości i ma za nic cierpienia kobiet, rodzin i ludzi biednych. W XV wieku tzw. „święta” inkwizycja rozpoczęła polowania na czarownice. Przez trzy stulecia Europa była świadkiem obłąkańczej fali prześladowań kobiet i mężczyzn podejrzanych o czary i konszachty z diabłem.

Zdecydowana większość posądzonych spłonęła na stosach. , liczbę ich ocenia się na 2 miliony. Od czasów, kiedy cesarze rzymscy w IV wieku ustanowili katolicyzm, okłamują ludzi i śmieją się w kułak z ich ciemnoty i naiwności. Już w VI wieku papież Grzegorz I nakazał swoim kardynałom, biskupom i księżom nauczać ludzi, że nieuctwo jest matką prawdziwej pobożności, to nieuctwo w dzisiejszych czasach uwidoczniło się w naszym sejmie podczas głosowania na ustawami o związkach partnerskich. Szczególnie pokazała go, posłanka Krystyna Pawłowicz, wychowana na katolickiej nauce, której z nienawiści do innych, aż piana ciekła z ust na sejmowej mównicy. Inna panna zaprzedała Polskę Watykanowi będąc chwilowo premierem rządu i podpisała haniebny Konkordat. Za te zasługi, od tamtych czasów była ambasadorem RP przy Watykanie, a po śmierci jej ciało spocznie wzorem Skubiszewskiego w Świątyni Opatrzności Bożej, zaś dusza pójdzie do nieba.

Jak się uwolnić od wszechwładnej dominacji tej zbrodniczej organizacji? Dam przykład biblijny. W Izraelu jest góra, która charakteryzuje się tym, że nie jest zakończona stożkowym wierzchołkiem, ale płaskowyżem. Nazywa się Masada. Na tym płaskowyżu biblijny król Herod, ten, który wymordował dzieci, bo chciał m. in. zamordować Jezusa, wybudował twierdzę, a jej płaski szczyt przeznaczył na uprawę roli. Dane o ewolucji klimatu Izraela można nałożyć na historyczne zapiski w Biblii i inne źródła pisane. Był bardziej wilgotny od dzisiejszego. Na tej górze bronili się w roku 73 n.e. Zeloci, radykalny odłam uczniów Jezusa, przed rzymianami, o których mówi Biblia. Wśród obrońców byli Żydowscy kapłani, co świadczy o tym, że Jezus wcale nie chciał zmiany religii, ale popierał stary testament. Zachował się podobnie, jak nasza Solidarność i Wałęsa w 1989 roku, którzy w swoich 21 postulatach mówili: „Socjalizm tak, ale wypaczenia nie”. Przywódca powstania przeciwko Rzymowi Eleazar dzielił pracę przy uprawie ziemi, ale kapłani powiedzieli mu, że oni będą studiować torę. Eleazar odpowiedział im, że wykonają swoją pracę, a później niech się zajmują torą, albo otworzy im bramę i mogą się udać do obozu oblegających ich Rzymian. Kapłani spokornieli i wykonali polecenie przywódcy powstania. Ten przykład świadczy, że obecnie z panami biskupami u nas trzeba postąpić w analogiczny sposób, zagonić ich do pracy, aby zarobili na swoje utrzymanie i nie żyli kosztem biednego społeczeństwa, potem do modlitwy, albo wysłać ich do swojej ojczyzny szczęścia, Watykanu. Nie dyskutować, dać im wolny wybór.

Inny przykład. Wojna 30-letnia była jedną z największych tragedii w dziejach ludzkości. Podpisany w roku 1648 pokój westfalski położył kres zwierzchnictwu papieży nad rządami cywilnymi w Europie, bez pytania o zgodę papieża. Tak należy również postąpić z Konkordatem. Zlikwidować go bez pytania o zgodę papieża. Z funkcjonariuszami Kościoła nie należy dyskutować, bo oni od wieków posługują się kłamstwem, obłudą, chciwością na dobra doczesne i podstępnym działaniem, czego doświadczyliśmy w Komisji Majątkowej oraz wypowiedziach panów biskupów po odrzuceniu przez sejm ustaw o związkach partnerskich. Pan bp Kazimierz Górny złożył na ręce marszałek sejmu Ewy Kopacz oficjalne podziękowanie tym posłom, którzy odrzucili projekty ustaw. W imieniu Rady d.s. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski dziękował pan bp. Hoser. I nikt z naszych tchórzliwych władz nie odpowiedział im, że głosowanie w sejmie to nie prawo watykańskich okupantów i im nic do tego.

Po śmierci pana kard. Glempa, pan prezydent nazywa go najlepszym synem naszej ojczyzny, pomimo tego, że on przysięgał wierność i posłuszeństwo papieżowi, a nie naszej ojczyźnie. W tej obłudzie i zakłamaniu również inni składają fałszywe ślubowania z powołaniem się na Boga. Odwrotnie do Glempa, ślubują przestrzegać konstytucji i dbać o interesy ojczyzny i dobro obywateli, a dbają o interesy watykańskiej feudalnej władzy w Polsce i ich dostatnie życie oraz wykonują bezczelnie polecenia kleru w sejmie.

Tym wszystkim obłudnikom podaję do wiadomości, że trzecie przykazanie dekalogu mówi: ”Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziecie znieważali imienia Boga swojego”. (Kpł 19. 12). To gwoli przypomnienia dla katolickich posłów, prokuratorów, sędziów i innych sług watykańskich funkcjonariuszy w Polsce.

Religia dzieli ludzi na dobrych i złych i każe im tkwić we wrogich obozach, podtrzymuje i pogłębia podziały, co sprzyja także konfliktom. Religia jest złem, która w ostatnich dziewięciuset lat była przyczyną niewyobrażalnych cierpień ludzkości.

W Wadowicach szefem Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II został ksiądz D. Z Bielska. Dziś nad działalnością tego Muzeum głowi się wadowicka prokuratura. W ciągu 2 lat Ministerstwo Kultury i samorządy wyłożyły na przebudowę domu 25 mln. złotych.

W Krakowie Rada Miasta sprezentował żyjącemu w ubóstwie panu kard. Dziwiszowi działkę wartą 1,200 tysięcy złotych, za 20% wartości. Dla wyrównania niedoborów w budżecie miasta, podniesiono opłaty za przejazdy komunikacją miejską i inne. Na dodatek pan Dziwisz zajmuje się na szeroką skalę handlem trupimi odpadami po JPII. Przekręty w Polsce najlepiej i bez odpowiedzialności robi się przy współpracy z sutannowymi, albo pod przykrywką JPII lub krzyża.

RACJA PL od chwili swojego powstania, walczy z takimi przekrętami i publicznie je piętnuje. Rozdział Kościoła od państwa jest naszą dewizą. Nawet niektórzy sojusznicy, boją wymieniać nazwy naszej partii publicznie. Za to RACJA PL, spotyka się ze wszystkich stron z ostracyzmem. Z tego powodu mamy dla was wszystkich propozycję. Uwolnijmy służących kleru zajmujących posady w sejmie i innych urzędach, przy najbliższych wyborach do PE, samorządów oraz sejmu i senatu, aby się mogli realizować w służbie kleru na parafiach i obsłudze biskupich pałaców. Głosujmy na ludzi o poglądach pani prof. Joanny Senyszyn i jej podobnych oraz RACJA PL, a uwolnimy kraj od watykańskiej okupacji.

Stanisław Błąkała                                                           Kraków, 16 luty 2013 r.         

                           

My wolne istoty

                     „Chrześcijaństwo to zbyt poważna sprawa, żeby ją zostawić

                          Kościołowi rzymsko-katolickiemu.”  Slavoj Žižek

 

Moi drodzy!

Zebraliśmy się dziś tutaj, żeby uczcić pamięć ofiar Kościoła katolickiego. Na przestrzeni wieków instytucja ta stała na straży starego porządku zapewniającego mu dobrobyt i władzę absolutną nad jej owieczkami. Każdy przejaw wolnej myśli, postępu był krwawo tłumiony. Straszono ludzi wymyślonym szatanem i wiecznym potępieniem, czyniono ich ciężką egzystencje jeszcze gorszą. Strachem i terrorem trzymano ludzi w ryzach. Niezrażeni, mimo zakazów, zwracali się w stronę, która niosła ulgę ogółowi. Akuszerki, zielarze i ludzie nauki nawołujący do odrzucenia skostniałych dogmatów kościelnych, ukazujący ludziom obłudę hierarchów byli dla nich niewygodni.

Przemownienie          Duchowni poczuli się zagrożeni, pojawił się wróg, który mieszał w głowach wiernych, nawołując do wypowiedzenia posłuszeństwa bezwzględnego. W odpowiedzi Kościół powołał św. Inkwizycję, czyli narzędzie do kontrolowania sumień i poglądów ludzi. Ta straszna instytucja, walcząc o nieśmiertelne dusze wiernych, torturowała i mordowała niewygodnych politycznie oponentów kościoła.  W ciągu przeszło sześciuset lat działalności, sądy inkwizycyjne skazały na różne kary kilkaset tysięcy osób, z czego prawdopodobnie kilkanaście tysięcy zostało straconych. Ich ofiarami zostali min.  Giordano Bruno ,  Galileo Galilei  czy Joanna D`Arc  nie wspominając już o licznej grupie tak zwanych czarownic, czy innowierców. Święta inkwizycja stworzyła niebezpieczny precedens, została narzędziem do pozbywania się wrogów. Ofiarami stawały się nie tylko osoby niewygodne dla kościoła, ale również zwykli ludzie, którzy popadli w konflikt np. z sąsiadem. Skalę tego szaleństwa obrazuje słynny proces z Salem. My tutaj zebrani reprezentujemy grupę ludzi wyzwolonych, światłych i wolnych.

Potrafiliśmy odrzucić chomąto nałożone na nas przez naszych rodziców, nie brakło nam odwagi by iść ciągle pod prąd. Codziennie toczymy boje o wolność naszych poglądów i sumień, nie zgadzamy się, by obłudnicy mówili nam jak mamy żyć. Nie walczymy z ludźmi, ani Bogiem, chcemy tylko szacunku dla nas i tego, jak żyjemy. Boli nas dwulicowość hierarchów kościelnych, którzy potępiają nas, ale nasze pieniądze już ich nie brzydzą. Sprzeciwiamy się pedofilii, matactwom finansowym i wprowadzaniu podziałów społecznych. Chcemy tolerancji dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, wyznanie czy orientację seksualną. Niestety wszelkie próby manifestowania własnego, innego niż jedynie słuszne w oczach hierarchów zdania, interpretowane jest, jako „walka z kościołem”. To, że uważamy się za twórców swojego życia, odrzucamy istnienie siły wyższej mającej wpływ na naszą egzystencje, nie czyni nas gorszymi od innych ludzi. Dlatego właśnie dziś apelujemy żebyście mając na uwadze historię pamiętali, że Jezus kochał i szanował wszystkich.  To my jesteśmy kreatorami naszego życia, dlatego odrzuciliśmy dogmaty, bo chcemy żyć bez religijnego nadzoru.

Przewodniczący RACJA PL Ryszard Dąbrowski                                                                 Kraków 16.02.2013

DSC01889 DSC01902 DSC01907 DSC01909 DSC01913 DSC01920 DSC01920_1 DSC01938 DSC01951 DSC01977 DSC01984 DSC01987 DSC01997 DSC02033 DSC02037 DSC02038 DSCF4941 DSCF4943 DSCF4950 DSCF4951 DSCF4952 DSCF4955

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *