Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Po ostatnim posiedzeniu Rady Krajowej RACJA Polskiej Lewicy doszło do kilku ataków na naszą stronę internetową. Ich efektem była publikacja materiałów o rzekomym odwołaniu mnie z funkcji przewodniczącego. Pragnę Państwa uspokoić, gdyż odwołanie mnie, zgodnie ze Statutem, nie mogło mieć miejsca, a zamieszczenie w/w. informacji stało w sprzeczności nie tylko z dobrymi obyczajami, ale także polskim prawem. Sprawa jest nieprzyjemna i godzi w dobre imię Partii. Jestem w posiadaniu nagrania z posiedzenia Rady Krajowej i udostępnię je Państwu tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Myślę, że pozwoli to na obiektywną ocenę sytuacji.

W dniu 26.01.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej RACJA PL w Warszawie przy ul. Długiej 29. Wzięli w niej udział członkowie Rady Krajowej przy udziale organizacji Mazowieckiej, Warmińsko-Mazurskiej, Małopolskiej, Wielkopolskiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Śląskiej, Kujawsko Pomorskiej przy absencji organizacji Dolnośląskiej, Łódzkiej, Lubuskiej i Zachodniopomorskiej.

Jako przewodniczący Partii, wnioskowałem o odwołanie z pełnionych funkcji partyjnych panów Ziemowita Bujko oraz posła Jana Cedzyńskiego, za rażące naruszenie zapisów Statutu Partii. Wbrew temu samemu Statutowi w/w wnioskowali o głosowanie przez Radę Krajową wotum zaufania dla Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego Partii oraz o odwołanie mnie z pełnionej funkcji.

Po burzliwych obradach Rada Krajowa nie tylko nie odwołała Ziemowita Bujko i posła Jana Cedzyńskiego (który w udzielanych wywiadach TV i prasowych nie identyfikuje się z Racją Polskiej Lewicy, tytułując się posłem Ruchu Palikota) z pełnionych w Partii funkcji, ale też po nieuprawnionym przez Statut dla Rady Krajowej głosowaniu nad wotum zaufania dla Przewodniczącego, zawiesiła mnie w pełnieniu obowiązków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (bez żadnych dalszych konsekwencji prawnych), wyłącznie na podstawie oszczerstw i pomówień podnoszonych przez Ziemowita Bujko oraz posła Jana Cedzyńskiego, które preparowali ponieważ w trosce o dobro RACJA PL, nie zgadzałem się z odejściem obydwu Panów od naszych idei, haseł i postulatów wyborczych, ostrzegałem, że zapominanie o korzeniach na rzecz swoich karier spowoduje utratę zaufania ludzi wobec naszej Partii. Że postawi nas w jednym szeregu z tymi, którzy o wyborcach pamiętają tylko do momentu uzyskania mandatu.

Współtworzymy Partię ideową – dla nas najważniejsi są obywatele, ich problemy i oczekiwania. Tych wartości nie można przeliczyć na złotówki, czy obiecywane przez liderów innych ugrupowań politycznych stanowiska.

Bycie członkiem RACJI Polskiej Lewicy zobowiązuje.

Wobec mojego braku przyzwolenia na lekceważenie ludzi i obietnic im złożonych, stałem się niewygodny dla partyjnych lawirantów. Wiedzieli bowiem, że od początku swojego przewodniczenia naszym strukturom zapewniałem i nadal zapewniam Was wszystkich, że pozostając na straży Programu i Statutu RACJA PL, nie złożę broni w walce o niezależność i jedność Partii.

Koleżanki i Koledzy.

Odnosząc się do ostatniej Rady Krajowej, pragnę wyjaśnić naszym zdezorientowanym członkom i sympatykom jak niegodziwa była to inicjatywa ze strony ludzi, których jeszcze nie tak dawno wszyscy darzyliśmy szczerym zaufaniem, niech świadczy fakt, że aby zrealizować ten swój starannie zaplanowany cel, posunęli się do zbezczeszczenia oraz obrazy Statutu Partii, kiedy wchodząc w uprawnienia najwyższych organów statutowych: Konwencji oraz Zjazdu Partii, doprowadzili do nieuprawnionego dla Rady Krajowej głosowania nad wotum zaufania, zarówno dla mnie jak i Sekretarza Generalnego naszej Partii, co stoi w rażącej sprzeczności z zapisami obowiązującego nas wszystkich Statutu.
I na podstawie tego głosowania podjęli uchwałę, która już z chwilą jej podjęcia stała się martwym prawem, czyniąc z obrad Rady Krajowej bezowocną, towarzyską dyskusję, co w mojej ocenie powinno bezwzględnie skutkować pokryciem przez panów Ziemowita Bujko i posła Jana Cedzyńskiego (inicjatorów zwołania Rady Krajowej), kosztów przejazdu wszystkim uczestnikom tych obrad.

Tym samym, jak stanowi Statut, dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy dzień przed ostatnimi obradami Rady Krajowej. A więc z tym samym składem Rady Krajowej i jej reprezentantami (włącznie z wiceprzewodniczącymi) na zajmowanych w dniu 25 stycznia 2013 roku stanowiskach.

Ale z przykrością i wstydem należy też przyznać, iż jesteśmy również bogatsi o wiedzę dotyczącą niecnych planów wiceprzewodniczących RACJI PL – Ziemowita Bujko i posła Jana Cedzyńskiego, pozaprawnych ataków ich zwolenników na stronę internetową Partii oraz niezgodnymi ze Statutem Partii poczynaniami kol. Teresy Jakubowskiej, co musi obecnie skutkować konsekwencjami prawnymi dla sprawców.

Bowiem RACJA Polskiej Lewicy musi pozostać nie tylko autonomiczna w swoim programie i strukturach, ale też wolna od jakichkolwiek podejrzeń o uzależnienia czy korupcję polityczną, które stały się impulsem dla panów Ziemowita Bujko oraz posła Jana Cedzyńskiego, do sprowokowania ostatnich wydarzeń w Partii!
I wierzę, że wspólnie z tymi, którym na sercu leżą te ideały, ten właśnie cel osiągniemy.

Z wyrazami szacunku.

Ryszard Dąbrowski – przewodniczący RACJA PL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *