Lubuska RACJA PL

Zielona Góra od dwóch lat finansuje obchody święta Trzech Króli. – To niezgodne z prawem – twierdzi przewodniczący  RACJA PL w Województwie Lubuskim, Marcin Targowicki, który uważa, że miasto łamie prawo, dokładając do kościelnej imprezy. Regionalna Izba Obrachunkowa nadużyć nie widzi. – To bardziej historyczno-kulturalne święto – tłumaczy prezes izby. Czyżby? Poczytajcie te pierdoły prezesa RIO. Jak jeszcze mieliście wątpliwości gdzie żyjecie to on wam rozwiał złudzenia.

Marcinowi Targowickiemu, przewodniczącemu ZW RACJA PL (ateista), nie podoba się, że miasto finansuje obchody święta Trzech Króli z pieniędzy podatników. W ub.r. radni Prawa i Sprawiedliwości zapisali 15 tys. zł na organizację orszaku. Na deptaku zjawiły się tłumy mieszkańców, by zobaczyć inscenizację biblijnej opowieści o narodzeniu Chrystusa.

 

– Nie mam nic przeciwko celebrowaniu tego święta, choć dla mnie ci Trzej Królowie to bajka. Niech jednak płaci za to Kościół, nie podatnicy – tłumaczy Targowicki, który zasłynął już w walce o świeckość miasta. Ze skutkiem rok temu zakwestionował legalność uchwały, która wyznaczała patronem miasta św. Urbana. Prokuratorzy przyznali, że radni przekroczyli swoje kompetencje.

Niech kościół płaci

Tym razem Marcin Targowicki zgłosił sprawę Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W skardze odwołał się do Konkordatu i Konstytucji.

– Zgodnie z tym pierwszym organizowaniem kultu religijnego na terenie naszego kraju zajmuje się hierarchia kościelna. Przekazywanie środków z budżetu miasta na takie cele stoi w sprzeczności co do zasady, że państwo polskie jest państwem świeckim i neutralnym światopoglądowo. Dodatkowo w żadnych odrębnych przepisach nie ma mowy o tego typu celach i zadaniach, a jest to wymóg zawarty w ustawie o finansach publicznych – punktował i dodał, że organizacja święta nie zaspokaja „zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”, gdyż wspólnota taka nie może być utożsamiana ze wspólnotą religijną – tłumaczy Targowicki.

Orszak jest świecki

Ryszard Zajączkowski, prezes RIO, zlecił kontrolę. Ta wykazała, że miasto do orszaku dołożyło zaledwie 2 tys. zł. Bez względu na to czy to dużo, czy mało, prezes obstaje przy tym, że miasto nie naruszyło dyscypliny finansów. Bo orszak jest po części… świecki.

– Jednym z przejawów niezależności państwa i Kościoła jest fakt samodzielnej realizacji przez oba te podmioty prawa swoich zadań. Owszem organizowanie kultu publicznego należy do władzy kościelnej i państwo nie powinno w obszar ten ingerować, chyba że sprawowanie kultu stanowiłoby naruszenie przepisów prawa polskiego. Z drugiej strony, trudno dopatrzyć się sprawowania obrzędów katolickich w przemarszu orszaku Trzech Króli. Powinno być ono raczej odczytywane w kategoriach historyczno-kulturalnych – wyjaśnia Zajączkowski. Przyznaje, że Ustawa o samorządzie gminnym wprost nie nakłada na gminy obowiązku finansowania kultu religijnego, ale jeśli gmina chce Kościołowi pomagać, to może to zrobić.

– Wypełniając zadanie służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. W jakich formach może być zrealizowane? Tu wymienia się właśnie imprezy plenerowe, pokazy i występy – dodaje prezes.

Jak to świecki? Są biskupi, księża

Targowicki nie zgadza się retoryką prezesa RIO. Uważa, że orszak na deptaku to święto kościelne. Zawsze poprzedza gp msza święta, a w obchodach bierze udział biskup i księża.

– Jest najstarsza i jedna z największych uroczystości w roku kościelnym. Symbolem święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której przybyli mędrcy ze Wschodu i złożyli pokłon nowo narodzonemu Jezusowi. I właśnie ta wędrówka jest ostoją, sednem przeprowadzania orszaków Trzech Królów – wyjaśnia Targowicki. Nie obchodzi go, ile miasto łoży na imprezę. Chce jedynie, by RIO przyznało, że miasto finansuje ją nielegalnie.

Ministerstwo: to nie nasza sprawa

RACJI PL ruszył po pomoc  Macieja Mroczek, poseł Ruchu Palikota z okręgu lubuskiego. Ten rozejrzał się po Polsce i napisał skargę do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

– W wielu miastach, m.in. w Zielonej GórzeBielsku-BiałejŁodzi i innych 23 gminach, z budżetowej puli zorganizowano święto kościelne, jakim jest orszak Trzech Królów. Czy to jest legalne? – zapytał poseł  Mroczek z RUCHU Palikota. Ministerstwo nie chce jednak rozstrzygać samo sporu.

Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w ministerstwie, przyznaje, że Ustawa o samorządzie nie nakłada na gminę zadania organizacji publicznego kultu religijnego. Ale skoro RIO nie dopatrzyło się nadużyć, dokładanie do orszaku jest… legalne.

– To regionalne izby obrachunkowe, czyli są właściwe do badania i oceniania wydatkowania pieniędzy przez samorządy – odpowiada Młochowska.

Tymczasem radni PiS w tegorocznym budżecie na organizację orszaku zapisali 20 tys. zł.

Drodzy nasi sympatycy sami oceńcie, ludzie jedzą w tym kraju glisty z ziemi, 3 miliony bezrobotnych, reszta młodego pokolenia po szkole i studiach bez perspektyw na pracę i swoje mieszkanie, a oni się zabawiają za twoje podatki inscenizacją bajki o królu żydowskim, zmyślonym Chrystusie, który nigdy nie istniał. Takie kity wciskajcie Eskimosom.

Opracowanie pod redakcją biuletynu „MASZ RACJĘ”
Grafika i Rysunki, Źródło: Internet ( różne) w tym Galeria Autorska Andrzeja Mleczko
Autor: Andrzej Mleczko, grafika i rysunki.
Publikacja zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Żródło: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,13134301,Ateista_kontra_miasto__Trzej_Krolowie_nielegalni_.html#ixzz2IuR42hhA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *