Przestępca czy polityk?

Człowiek wciąż dąży do dominacji. Wciąż stawia sobie wyzwania i wciąż pokonując je stara się zaistnieć na czele swojego gatunku. W ten sposób rodzą się liderzy. Nasuwa się pytanie, jacy ci liderzy będą. Czy po tej dobrej, czy po tej złej stronie buduje swój image? Ale tak czy inaczej, czy po tej czy po tamtej stronie obowiązują pewne ramy zobowiązań, których przekroczyć mu nie wolno, bo wówczas staje się przestępcą. Niestety, w życiu jest inaczej. Człowiek z natury przekorny i zachłanny nie dotrzymuje słowa. W ten sposób tworzą się wspólnoty lub organizacje, w których ci właśnie liderzy wprowadzają swoje prawa, stając się tyranami. Jak ich nazwać, przestępcy czy politycy? Jeśli przestępca to powinien być ścigany z mocy prawa, a jeśli polityk, to powinien to prawo egzekwować, jakie by ono nie było.
Czytaj dalej Przestępca czy polityk?