RADA KRAJOWA RACJA PL

W dniu 27.10. br. obradowała na sesji wyjazdowej w Toruniu Rada Krajowa Racji Polskiej Lewicy. Przedmiotem obrad było omówienie dalszej współpracy z RUCHEM Palikota.

Omówiono również możliwości współpracy z innymi partiami politycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami, nasze  wzajemne relacje pomiędzy nami.

Przedstawiono plan akcji informacyjnej tj. prezentacji RACJI PL na portalach społecznościowych w prasie i telewizji. Prezentowano dokonania obecnego kierownictwa szczególnie, powstania biuletynu partyjnego  „NASZA RACJA” w który od niemal roku informuje naszych, członków i sympatyków o naszych dokonaniach stanowiskach oraz prezentacje naszego program i światopogląd. Na łamach biuletynu wypowiadać się mogą wszyscy członkowie i sympatycy. Było też kilka udanych debiutów dziennikarskich. Sporo czasu zabrało nam omówienie spraw organizacyjnych dotyczących planu powstania sieci biur obejmujących 41 Okręgów wyborczych sposobu ich finansowania. Wobec rosnącego zainteresowania naszą ideową partia pozyskujemy coraz więcej młodych członków partii i nie tylko. Zatwierdzono kalendarz następnych akcji politycznych i manifestacji na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. W najbliższym czasie zorganizujemy protest przeciwko Ludobójczej Ustawie naruszającej Konstytucje RP Art. 38, 39,40, 41.  Po burzliwej pełnej emocji dyskusji omawiającej działalność posła Jana Cedzyńskiego, który przeprosił zebrany za głosowanie nad ustawą o podniesieniu wieku emerytalnego i Ustawy Zdrowotnej, oddał się do dyspozycji Rady Krajowej. Stwierdził że błędem było głosowanie nad tymi Ustawami i zrobi wszystko żeby złagodzić jej skutki oraz zaskarżyć do Trybunału Stanu  Ustawę Zdrowotną czytaj (ludobójczą). W porządku obrad było przyjęcie uchwał i stanowisk politycznych między innymi skierowanie pisma do ministra Rostkowskiego i prezesa ZUS, z wyjaśnieniem na co  idą powstałe nadwyżki składek emerytalnych i rentowych z wyjaśnieniem przyczyn zaniżania wypłat emerytur. RACJA PL protestuje i wnosi o zaprzestanie finansowania szkół katolickich i uniwersytetów z budżetu. Domagamy się od ministerstwa Pracy stworzenia warunków zatrudnienia młodzieży po studiach i zahamowania odpływu młodej wykształconej kadry do poniżającej ich pracy za granicą. Optujemy za  zwiększenia zakupów i wymiany na nowoczesny, sprzętu wojskowego produkcji polskiej. Domagamy się podniesienia płacy pielęgniarek, policji i służb mundurowych. W związku tym że jest to ostatnie spotkanie Rady Krajowej w roku 2012 r. Korzystając z okazji przewodniczący podziękował całemu składowi Rady Krajowej oraz wszystkim członkom  RACJI za wsparcie jego działań i współpracę w budowaniu silnego i niezależnego ugrupowania w okresie pełnienia jego funkcji. Na zakończenie zaprosił członków Rady na wieczór integracyjny przy kuflu piwa Jan Olbracht w Toruniu gdzie w miłej i serdecznej atmosferze browaru spędziliśmy wspólnie wieczór.

Przewodniczący RACJA PL Ryszard Dąbrowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *