Nowa fabryka pieniędzy

W Siedlcach powstało duże bezrobocie (około 10%) po zlikwidowaniu kilku państwowych zakładów pracy, ale pewni zaufani ludzie miejskiej władzy nie narzekają na zatrudnienie czerpiąc nie opodatkowane dochody. W dniu 10.03.2008 roku zwróciłem się pisemnie do Pana Wojciecha Kudelskiego Prezydenta Siedlec z pytaniem „Czy to prawda, że ze środków budżetu miasta będą dofinansowane nowe kościoły, które mają być budowane przy ul. Grabianowskiej i Daszyńskiego?”

Odpowiedź jaką otrzymałem to, ze ewentualna budowa nowych kościołów nie będzie finansowana z budżetu miasta. Jednak Uchwała Rady Miasta wyraziła zgodę na bonifikatę 99% na sprzedaż działki stanowiącą własność miasta (KW Nr 66064) przy ul. Daszyńskiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 obręb 54 o powierzchni 0,7577 ha sprzedanej na rzecz Diecezji Siedleckiej z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej (pod budowę kościoła i organizację nowej parafii) W uzasadnieniu jakie mam w posiadaniu napisano, że z pierwszym wnioskiem w sierpniu 2006 roku wystąpił Biskup Siedlecki.

Działka ta została oszacowana przez Rzeczoznawcę Majątkowego Pana Antoniego Niciporuka na kwotę 1043372,00 zł tj.po 137,70 zł/m2. Sprzedaż po zastosowaniu 99% bonifikaty to kwota 10433,72 zł. W piśmie z dnia 27.08.2008 roku ponownie zwróciłem się do Pana Prezydenta Siedlec z pytaniami. Czy sprzedaż działki z 99% bonifikatą pod budowę kościoła nie jest pomocą w jego budowie. Czy znowu nie został siedlecki podatnik okradziony. Czy nie ma większych potrzeb aby przekazanie ponad miliona zł przeznaczyć np. na plac zabaw dla dzieci. Kto tu kłamie Panie Prezydencie?

Jednak odpowiedzi nie dostałem mimo, że Pan Prezydent w swoim wystąpieniu w programie sieleckiej TV zapewniał, że odpowie na każde pytanie. Może nie wracałbym do tego tematu gdyby nie informacja o zbliżającej się budowie nowego kościoła przy ul. Grabianowskiej. Doszły mnie też informację, że od ul. Podsekulskiej na placu po jednostce wojskowej będzie budowany następny kościółek. Decyzja ta jest na razie zawieszona w próżni pomiędzy Agencjami. Teraz widzimy jak Pan Prezydent dba o swój elektorat za pieniądze podatnika. Jednocześnie nie pozwala ludziom noszącym sutanny zostać bezrobotnym. W taki to sposób kler posiada 100% zatrudnienia. Tylko pogratulować klerowi przedsiębiorczości gdyby nasz rząd i jego przedstawiciele w terenie tak walczyli z bezrobociem to Polska byłaby krajem, miodem i mlekiem płynącym.

Marian Kozak
Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *