Spotkanie nie modlitewne

Jego uczestnikami byli czytelnicy jedynej Polsce gazety, obnażającej obłudę i wynaturzenia kleru i jego poddanych sprawujących w imieniu watykańskiego despoty władzę w demokratycznej ponoć Rzeczypospolitej Polskiej – „Faktów i Mitów”, które się odbyło w Spale w dniach 24-26. 08. 2012 r. Wśród nich byli członkowie i sympatycy RACJI PL. Uczestnicy zostali serdecznie i miło przyjęci przez zespół redakcyjny.
Przed uroczystą kolacją, bez modlitwy, serdeczne powitanie wygłosił Redaktor Naczelny i poseł na sejm RP pan Roman Kotliński, po czym zostaliśmy zaproszeni do tańca. Zanim się rozpoczęły pląsy, hulanki i taneczne swawole głos zabrała jedyna lewicowa w SLD posłanka do PE pani prof. Joanna Senyszyn.

Po swoim wystąpieniu zaprosiła zebranych do zadawania pytań. Zabierając głos zapytałem panią Joannę, bo wszyscy przeszliśmy na ty, czy w wyborach do PE w okręgu małopolskim i świętokrzyskim dobrze jej się współpracowało z RACJĄ P?. Streszczając jej wypowiedź, odpowiedziała, że bardzo dobrze. Przy okazji poinformowałem uczestników już stojących na parkiecie z paniami gotowymi do tańca, że 4 sierpnia obchodziliśmy w Katowicach pod Pomnikiem Powstańców Śląskich 10 rocznicę powstania RACJI PL i wyrażaliśmy sprzeciw wobec zawarcie poddańczego Konkordatu z feudalnym władcą Watykanu, którym był wtedy nasz rodak pan Karol Wojtyła. Dziś za ograbienie Polski wyniesiony na ołtarze. Po manifestacji obyło się uroczyste posiedzenie Rady Krajowej, na którym zadałem pytanie? Ilu z tu obecnych (ok. 70 osób) systematycznie kupuje i czyta „Fakty i Mity”? Za wyjątkiem 4 osób, wszyscy podnieśli szybko i zdecydowanie ręce.

Dlatego tu również zapytuję wszystkich obecnych, którzy czytając „FiM” zapewne znają RACJĘ PL, kto popiera jej działanie i jest jej zwolennikiem? Las rąk uniósł się do góry. Wszyscy zagłosowali za RACJĄ PL. Dałem do zrozumienia panu posłowi Romanowi Kotlińskiemu, że wstydliwe milczenie i nie wypowiadanie nawet nazwy RACJI PL na łamach tygodnika „Fakty i Mity” źle służy nam, jemu i Ruchowi Palikota, bo to myśmy byli prekursorami antyklerykalizmu i przetrwaliśmy 10 lat, dzięki czemu mówienie o naszej okupacji przez watykańskich funkcjonariuszy i grabieniu Polski stało się popularne, przedostało się do mediów i na sejmową trybunę z Ruchem Palikota. Zabawa trwała do białego rana, choć to przecież był piątek!

W sobotę po śniadaniu Joanna Senyszyn informowała nas o pracach w PE i głosowaniach, w których nasi posłowie z PO i PS zawsze są przeciwni prawom człowieka, związkom partnerskim, in vitro, złagodzeniu ustawy aborcyjnej i wszelkiemu prawodawstwu nie uwzględniającemu religijnych dogmatów. W zapytaniach poprosiłem, aby nam wyjaśniła, jak SLD rozumie rozdział kościoła od państwa pod krzyżem wiszącym w sejmie i innych urzędach państwowych całego kraju, przeciwko którego usunięciu jest przewodniczący SLD Leszek Miller i wiceprzewodniczący Czarzasty. Z odpowiedzi nie byliśmy usatysfakcjonowani.

W niedzielę po śniadaniu uczestników żegnał w swoim wystąpieniu pan Roman Kotliński naświetlając problemy w sondażach wyborczych, rozłamach w partiach politycznych, spadku czytelnictwa w Polsce, zapaści w szkolnictwie i gospodarce. W zapytaniach i propozycjach znów zabrałem głos. Przedstawiłem naszego członka Stanisława Rutkowskiego, który przez 6 lat pracy w Londynie, bez przerwy rozprowadzał „Fakty i Mity”, które przesyłałem mu z Krakowa do Londynu, pokrywał koszty przesyłek, prowadził pogadanki z Polakami tam pracującymi, których tematem były wydarzenia poruszane w „Faktach i Mitach”. Ponadto wspierał RACJĘ PL finansowo i systematycznie opłacał składki członkowskie. Ta informacja nagrodzona została wielkimi brawami przez wszystkich, nie wyłączając zespołu redakcyjnego i samego Romana Kotlińskiego, który nazwę RACJI PL wymieniał kilka razy.

W niedalekim sąsiedztwie mieliśmy kościół. Głośne bicie w dzwony i ryczenie modlitw przez megafony umilało nam czas spędzany przy chłodnym piwie pod parasolami. Garstka ludzi biorących udział w modlitwach przed kościołem zaznaczała swoją obecność. Gdyby się modlili zgodnie ze swoim „pismem świętym” w ciszy i skupieniu, pewnie nikt by ich obecności nie zauważył. My wyrażaliśmy swoją optymistyczną wizję, aby nas w przyszłości na tych spotkaniach było więcej aniżeli zgromadzonych przed kradzionym jasnogórskim obrazem, bo Jurka Owsiaka pewnie nigdy nie pobijemy.

Uczestnikami tego nie modlitewnego spotkania z małopolski byli:
Zbigniew Skarżyński, Jan Jarząbek, Stanisław Rutkowski z żoną Grażyną, Agnieszka Pakosz i ja Stanisław Błąkała, wszyscy aktywni działacze RACJI PL.

Stanisław Błąkała – apostata – RACJA PL Kraków
Kraków, 27 sierpień 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *