Konkordat

W dniu 04.08.2012 wielka manifestacja pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lipca 2012 roku mija 19 rocznica podpisania haniebnego dla Polski

KONKORDATU

Umowa ta nałożyła na Rzeczpospolitą Polską szereg obowiązków, a jej wykonanie powoduje obciążenie budżetu (około 13 mld zł. rocznie).Strona kościelna zagwarantowała sobie wiele przywilejów, których nie mają inne wyznania działające na terenie Polski. Usankcjonowano m.in. wprowadzoną wcześniej w nielegalny sposób do szkół i przedszkoli naukę religii, której finansowanie obciąża budżet Państwa.

O czym przypomina w smutku pogrążona


Czy wiesz, że:
– 162.000 hektarów- ziemi przeszło w ręce kościoła katolickiego wraz z tysiącami nieoszacowanych nieruchomości.
– 1.800.000.000 zł. – rocznie kosztuje budżet państwa nauczanie religii w szkołach.
– 1.200.000.000 zł. –rocznie wynosi utrzymanie kapelanów branż zawodowych.
– 7.000.000.000 zł. – rocznie dochodów z działalności gospodarczej kościoła katolickiego jest zwolnionych z podatków, a liczby te stale rosną.
– Spośród 29 artykułów zawartego Konkordatu, aż 22 to artykuły zabezpieczające stronę kościelną.
– Konkordat nie zobowiązuje Kościoła nawet do takich oczywistej sprawy jak respektowanie postanowień Konstytucji RP.
– Konkordat nadaje kościołowi katolickiemu uprzywilejowaną pozycję względem innych wyznań jak również osób niewierzących.
– Konkordat zapewnia Kościołowi rekompensaty mienia, choć suma otrzymanych dóbr i przywilejów Kościoła dawno już przekroczyła wartość utraconą.
– Konkordat zatwierdza wprowadzoną wcześniej w sposób nielegalny naukę religii do szkół oraz narusza prawo rodziców do nie ujawniania swoich przekonań religijnych i praw dziecka do swobodnego rozwoju światopoglądowego, sprzyja zaś nietolerancji dyskryminacji. Zwalnia także katechetów nauczających w szkołach z kontroli MEN-u.
– Konkordat wprowadził do Wojska Polskiego kapelanów, którzy jak pokazała to praktyka zastąpili dawnych oficerów politycznych. Nieporozumieniem jest również nadawanie stopni wojskowych, kapelanom, którzy NIGDY nie przeszli przeszkolenia wojskowego. Katolicyzm jest sprzeczny z polskim interesem narodowym.

Zarząd Krajowy „RACJA” PL

Konkordat został ratyfikowany 23 lutego 1998 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego z naruszeniem obowiązujących Konstytucji. Wiele postanowień konkordatu jest sprzecznych z porządkiem konstytucyjnym RP, pomimo wcześniejszych zapewnień, że podpisany nie zostanie. Fakt ten był ukrywany przez 4 lata przed społeczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *