22 lipca – zapomniane święto

Manifest Lipcowy, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego został ogłoszony w Chełmie Lubelskim 22.07.1944, jako pierwszy oficjalny dokument, akt polityczny i prawny, ustalający podstawy nowego ustroju państwowego. Skierowany był do wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wzywał do walki o ostateczne rozgromienie Niemiec hitlerowskich. Głosił powrót Polski na ziemie piastowskie oraz regulował zasadę etnograficznego ustalenia granicy na wschodzie Polski.

W dziedzinie przemian społeczno-gospodarczych zapowiadał likwidację wielkiej własności ziemskiej w drodze reformy rolnej, bez odszkodowania, przejęcie pod nadzór państwa wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, transportowych i banków. Proklamował przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, zapowiadał powszechność nauki i oświaty, odnosił się do kierunku polityki zagranicznej Polski opartej na sojuszu ze Związkiem Radzieckim.

Państwo polskie zostało oddane pod wpływy Rosji Radzieckiej na podstawie paktu czterech mocarstw: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Francji. Polska jako ówczesna czwarta siła wojskowa koalicji antyhitlerowskiej nie miała prawa decydowania o swoim losie. Postawiona pod ścianą polska lewica i postępowe siły demokratyczne, zdecydowały się na współprac z Rosją Radziecką w ramach narzuconych nam reguł i możliwości. Przypominam o tym dokumencie wszystkim adwersarzom opluwającym Polską Rzeczpospolitą Ludową i lewicę czyniącym jej zarzuty zdrady narodowej i oddania naszego kraju pod dominację Rosji Radzieckiej w kontekście zbliżającej się rocznicy podpisania konkordatu, mocą, którego oddano państwo polskie pod kontrolę Watykanu i uczyniono z niej państwo wyznaniowe. W 1944 r. na terytorium Polski stała Armia Czerwona, i jak twierdzą historycy IPN, Manifest proklamowano pod sowieckimi bagnetami i wszechwładnym NKWD i UB w szeregach których byli bandyci i mordercy polskiego pochodzenia ale nie narodowości , którzy wysługiwali się Rosji Radzieckiej mordując opozycje i zniewalając umęczony wojną naród. Ale pseudo historycy z IPN jakoś sobie nie mogą uprzytomnić kto tak naprawdę był sprawcą i finansował wprowadzenia reżimów komunistycznych w krajach zależnych od ZSRR. Ich zadaniem jest ochrona sprawców i odwrócenie uwagi o zleceniodawców na polecenie których mieliśmy kołchoz, wyśmiewany i opluwany PRL i w którym przyszło nam żyć i pracować.

Deprecjonują osiągnięcia tego sztucznego tworu w którym nasi rodacy dokonywali cudów żeby był on przyjazny dla społeczeństwa. Były rzeczy naganne i takie którymi możemy się pochwalić. W świetle ujawnionych dokumentów z procesu Norymberskiego sprawcy wywołania II wojny światowej nie wszyscy zostali ukarani lub dostali wyroki za ludobójstwo i ruinę ekonomiczna całych narodów zbyt niskie do zarzucanych im czynów, a czym straszył dziewiętnaście lat temu namiestnik Boga na ziemi, że pokornie oddano nasz kraj w niewolę?

Dzisiaj oszukane społeczeństwo może porównać co dał Polsce Manifest PKWN, a co konkordat. Przez prasę przetoczyła się fala krytyki minionego systemu i święta 22 lipca przez szmatławce głównego nurtu będące na usługach oligarchii finansowej i kościelnej, koncernów chemiczno farmaceutycznych-naftowych, które kontrolują media w Polsce, a które były w zmowie z nazistami i komunistami finansując te reżimy. Teraz próbują za pomocą swoich gazet i TV zatuszować swój udział w ludobójstwie i finansowaniu wojen oraz zniewolenia, które nam zafundowały ich marionetki rządzące naszym krajem po 1945 – 1989 roku. Wyniszczenie narodu, grabież majątku narodowego dewastacja zakładów pracy i zniewolenie społeczeństwa oraz ludobójcza Ustawa o przymusowych szczepieniach oto ich cele zniszczenia naszego kraju.

Ci kryminaliści zmawiający się ponad naszymi głowami, których celem jest zagrabienie naszych majątków, dóbr oraz zasobów naturalnych są dziś dokładnie zlokalizowani i zrzeszeni w grupie Bilderberger, Komisji Trójstronnej, Królewski Instytut Spraw Zagranicznych i pomimo swojej potęgi finansowej, kontroli nad służbami specjalnymi i wojskiem i Kościołem rzymsko kapitalistycznym staną wkrótce przed sądem międzynarodowym. Pierwszy krok w tym kierunku uczyniła Islandia posyłając ich za kraty konfiskując ich majątki, które zagrabili na przestrzeni wieków. Fala bezprawia, która przetacza się przez nasz kraj w której biorą udział politycy PO, SLD, PSL i PiS-u pod osłoną prokuratury i policji i mediów głównego nurtu, uświadamia nam że ich czas już się skończył naiwnie sądzą że to co ukradną lub wyłudzą będzie należało do nich i pies z kulawą nogą się o to nie upomni.

Apeluję do wszystkich pismaków pozbawionych moralności, wysługujących się tym kryminalistom żebyście zaczęli ujawniać ich powiązania i cele, informują o tym fakcie nasze społeczeństwo, które w przeciwnym razie nie wybaczy wam tych niegodziwości i bezprawia pod pozorami prawa oraz ukrywania prawdy za pieniądze pochodzące z przestępczej działalności, którymi wam płacą.

Ryszard Dąbrowski
Przewodniczący RACJA PL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *