…odnowi oblicze Ziemi… Tej Ziemi!

Tu, w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło, w sobotę, 2 czerwca, Przewodniczący Zarządu Krajowego RACJI Polskiej Lewicy – Ryszard Dąbrowski wraz z przewodniczącym powiatowym RACJI PL w Wadowicach Edwardem Wyrobą, dokonał otwarcia siedziby władz powiatowych Partii w obecności posła RACJI PL Jana Cedzyńskiego, posła RUCHU Palikota Artura Górczyńskiego, najwyższych władz krajowych oraz Małopolskiej RACJI PL udział w uroczystości wzięli lokalni przedstawiciele RUCHU Palikota i SLD członkowie i sympatycy RACJI PL w Wadowicach. Przedstawiciele partii nie ukrywają, że chcą być nową Lewicą, nie zamkniętą w czterech ścianach swojego lokalu w gronie własnych działaczy.

Chcą być Lewicą otwartą m.in. na ludzką krzywdę, na prawa europejskie, skrupulatnie ukrywane przez Polakami, na dialog społeczny a przede wszystkim na ujawnianie i ściganie wszelkiego zła!

Celem partii RACJA jest przekształcenie Polski w demokratyczne nowoczesne świeckie państwo, w którym każdemu obywatelowi zapewnia się jednakowe prawa publiczne niezależnie od płci, statusu społecznego, światopoglądu, orientacji seksualnej czy narodowości. Demokrację rozumiemy nie jako rządy większości, bo ta się zawsze obroni, ale poszanowanie praw mniejszości, z wyjątkiem praw osób reprezentujących postawy aspołeczne, godzące w dobro innych ludzi, jak np. faszyzm. Warunkiem koniecznym dla powstania takiego państwa i warunkiem postępu jest wykształcone społeczeństwo. Dlatego państwo musi inicjować, wspierać i finansować rozwój nauki i edukacji. Człowiek niewykształcony nie jest w stanie korzystać z demokracji i przysługujących mu praw, bo nie zna swoich praw i nie domaga się ich realizacji. Czego najlepszym przykładem są zakłamane, opanowane przez bandę pospolitych, kryjących się za papieskim truchłem złodziei – Wadowice! Wszak tępym, głupim i rozumującym wiarą motłochem najłatwiej się rządzi!

Dlatego właśnie bez powszechnej edukacji na wysokim poziomie nie ma innowacyjnej gospodarki i zamożnego społeczeństwa bez stref biedy. RACJA opowiada się za gospodarką wolnorynkową z zachowaniem interwencjonizmu państwowego oraz sprawowaniem opieki nad grupami nieradzącymi sobie w trudnych warunkach wolnego rynku. Uznajemy za równoprawną własność prywatną, państwową i spółdzielczą. Za równie ważną uważamy neutralność światopoglądową, którą demokratyczne państwo realizuje przez całkowity jego rozdział od kościołów i związków wyznaniowych. Przez to RACJA dąży do zmiany art. 25 Konstytucji, usunięcia zeń uprzywilejowania kościoła katolickiego. RACJA traktuje konkordat z Watykanem za nieważny z powodu naruszenia obowiązującego w Polsce prawa, zarówno w momencie jego podpisania jak i ratyfikacji. Sprzeciwiamy się też ograniczaniu swobody wypowiedzi i wyrażaniu ekspresji artystycznej. Chcemy by media publiczne prezentowały różne światopoglądy, różne opcje polityczne na równych prawach. Powinna być zlikwidowana nieistniejąca w kodeksach karnych krajów cywilizowanych karalność „obrazy uczuć religijnych” art. 196. Jeżeli obywatel czuje się obrażony ma możliwość dochodzenia swoich praw w procesie cywilnym.

Od roku 1989 aparat państwowy i samorządowy rozrósł się wielokrotnie, chociaż rola wielu organów zmalała, zwłaszcza w gospodarce. Na dodatek zatrudnia się urzędników według klucza partyjnego i kolesiostwa, a nie według kompetencji. Choroba ta dotknęła nie tylko wadowicki ratusz, ale nawet Najwyższą Izbę Kontroli oraz wymiar sprawiedliwości. A to już zagraża podstawom państwa!

Dlatego chcemy gruntownej zmiany struktur państwowych i samorządowych oraz poprawienia funkcjonowania poszczególnych instytucji. Takie działanie jest potrzebne nie tylko ze względu na potrzebę adaptacji do procedur prawa unijnego, ale wynika także z konieczności właściwego wykorzystania członkostwa w Unii Europejskiej. To tylko – wybrane z wielu – fragmenty podstaw naszego programu.

Przyjdzie tu pora na całe jego przedstawienie. Ale teraz, tu w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło, najważniejsza jest natychmiastowa realizacja programu naszej Partii. Tego oczekują od nas mieszkańcy!

Dlatego to właśnie mieszkańców zapraszamy w progi naszego wspólnego domu, którym jest Polska, poprzez siedziby RACJI Polskiej Lewicy w całym kraju. W Wadowicach, to prawie w centrum (zwłaszcza teraz, kiedy główny plac miasta lokalna władza razem z Wojtyłowym kapciowym, przekształca w Plac Kim Ir Sena) przy ul. Żwirki i Wigury 4, I piętro. Na początek czekamy na Was w każdy wtorek i piątek, w godzinach od 17:30 do 19:30. Docelowo planujemy gościć Was siedem dni w tygodniu.

Edward Wyroba – RACJA Polskiej Lewicy w Wadowicach

Pobierz treść przemówienia
PDF WADOWICE – OTWARCIE BIURA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *