Czy „Racja” ma rację?

Do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło pismo sygnowane przez Rację Polskiej Lewicy z Poznania. Przewodniczący organizacji Krzysztof Woźniakiewicz, powiązany politycznie z Ruchem Palikota, protestuje przeciwko decyzji zwrotu Gminie Żydowskiej we Wrocławiu gruntów przy ulicy Handlowej i Skalmierzyckiej w Kaliszu, gdzie w przeszłości znajdował się najstarszy cmentarz żydowski.

Od kilku tygodni trwa ożywiona dyskusja na temat podjętej decyzji o zwrocie gminie żydowskiej gruntów u zbiegu ulic Handlowej i Skalmierzyckiej w Kaliszu. Komunikat w tej sprawie, podany przez władze miasta, wywołał wiele kontrowersji. Wśród najczęściej powtarzanych opinii dominują głosy sprzeciwu. Prawdopodobnie w obawie przed oskarżeniem o antysemityzm, przeciwnicy przede wszystkim akcentują koszt tej operacji. Wielomilionowe wydatki wiążą się z przeniesieniem szkoły i wyburzeniem pozostałych budynków. Dotąd starannie unikano, przynajmniej oficjalnie, oskarżeń pod adresem beneficjenta tej operacji, czyli Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

Zupełnie inaczej rzecz stawia Krzysztof Woźniakiewicz, przewodniczący organizacji występującej pod nazwą Racja Polskiej Lewicy, który 12 kwietnia br skierował do Prezydenta Miasta Kalisza i kilku kaliskich redakcji list otwarty w tej sprawie.

(…) Kaliskie media podały informację, że Gmina Żydowska we Wrocławiu czyni starania o teren w Kaliszu po rzekomym byłym cmentarzu oznaczonym jako działki 144,143/17 i przyległe (pomiędzy ulicami Nowy Świat, Skalmierzycka, i Handlowa). W imieniu RACJI Polskiej Lewicy zwracam się do Pana z pytaniem na mocy jakiego prawa Miasto Kalisz ma oddać bezgotówkowo tak duży teren w centrum miasta (ok. 3 hektarów)? Zakładamy, iż jest to: Ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku, (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 1997 r. nr 41, poz. 251) o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Jeśli nie, chcemy wiedzieć jaka jest inna podstawa prawna?

Jeśli natomiast podstawą roszczenia jest powyższa Ustawa, to kierując się jej zapisami RACJA PL nie zgadza się na proponowane przejęcie terenu i proponuje inne rozwiązanie. Jak wiemy, wrocławska Gmina od lat lobbuje w tej sprawie wśród polityków PO, SLD oraz w Radzie Miejskiej Kalisza. Jednocześnie Uchwałą RM zał. Nr 2 XXXVIII/543/2009 w sprawie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczono ten teren, tzn. działki nr 144 i 143/17 pod działalność usługową. Na terenie tym stoi szkoła z tradycjami. Wygląda na to, że Rada Miejska Kalisza lobbuje na rzecz darmowego przejęcia i sprzedaży tego terenu oraz wybudowania za pieniądze podatników i rezerwy premiera nowej szkoły, której koszty obciążą kasę Miasta i Skarb Państwa. Na podstawie uchwały można też podejrzewać, że przekazana ziemia zostanie wykorzystana do celów komercyjnych i szykuje się jej sprzedaż na niekorzystnych dla Miasta Kalisza warunkach. (…) – czytamy w liście do prezydenta Janusza Pęcherza.

Podstawy takiego twierdzenia dla wielu myślących z polityczną po- prawnością będą na pewno bulwersujące. Autor listu powołuje się na zapisy świętych ksiąg żydowskich, wskazuje akapity i wersy, które jakoby dają narodowi wybranemu prawo do swobodnego dysponowania majątkiem nie tylko własnym.

(…) Zapisy w Talmudzie pozostają w sprzeczności z obowiązującą Konstytucją RP i Kodeksem Karnym RP. Na dowód tego podstępnego przywłaszczania informujemy, że tak się właśnie stało w Płocku, gdzie Gmina Żydowska po odzyskaniu synagogi sprzedała ją i dalszy jej los przestał tę gminę obchodzić.
Rada Miasta nie ma kompetencji, żeby decydować o sprzedaży gruntów należących do Skarbu Państwa.
Przewodniczący Zarządu Woj. Wlkp. RACJI PL
Krzysztof Woźniakiewicz
(…)

Czy Prezydent Miasta Kalisza odpowie na ten list? Wspomniana już poprawność polityczna nakazuje ignorować takie zachowania. Można bowiem przypisać im elementy fobii i rasistowskie akcenty. Ciekawe z drugiej strony, że RACJA Polskiej Lewicy powstała 2002 roku jako Antyklerykalna Partia Postępu RACJA. Inicjatywa budowy ugrupowania zrodziła się na bazie czytelników antykościelnego tygodnika „Fakty i Mity”. Dzisiaj znaczna część członków i sympatyków tego ugrupowania tworzy zaplecze polityczne Ruchu Palikota. Sam przewodniczący startował do parlamentu z list Puchu Palikota, a ostatnia inicjatywa RACJI Polskiej Lewicy i Ruchu Palikota oraz czytelników „Faktów i Mitów” to obchody Dnia Ateisty w Poznaniu na Starym Rynku 31
marca 2012 roku.

Krzysztof Ścisły, 7 Dni Kalisza

Pobierz pismo do Prezydenta Miasta Kalisza jako plik PDF
PDF Kalisz – protest

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *