Spotkanie z wyborcami w Murowanej Goślinie

W Domu Rzemiosła na rynku Murowanej Gośliny we wtorek o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie posła Macieja Banaszaka oraz przewodniczącego RACJI PL Ryszarda Dąbrowskiego i sekretarza Wojewódzkiego Wlkp. RACJI PL Hanny Okonek z wyborcami w Murowanej Goślinie. Wśród kilkudziesięciu osób przybyłych na spotkanie, w różnym przedziale wiekowym, pod nieobecność organizującej spotkanie Danuty Szczepaniak, znaleźli się również regionalni liderzy Ruchu Palikota (Maciej Lebioda) oraz radni SLD. 
 
Podobnie jak w przypadku pozostałych spotkań,  poseł Maciej Banaszak przedstawił stan aktualnych prac Ruchu oraz inicjatyw poselskich i ustawodawczych w Sejmie RP. Pojawiło się sporo pytań z sali, z których większość dotyczyła nurtujących lokalną społeczność problemów.

Przewodniczący RACJI PL Ryszard Dąbrowski przedstawił RCJE PL jej program i cele na najbliższe cztery lat w kontekście nawiązanej współpracy z RUCHEM. Skierował do zebranych zapytanie jak mieszkańcy Murowanej Gośliny postrzegają RACJE PL jej radykalny program zmian społecznych i gospodarczy.
Poprosił zebranych żeby się wypowiedzieli na tematy dotyczące podniesienia wieku emerytalnego, opodatkowania Kościoła, wyprowadzenia religii ze szkół. Zaprezentował odmienne stanowisko od RUCH Palikota.

RACJA PL jest przeciwna podniesieniu wieku emerytalnego z uwagi na złe zarządzanie finansami państwa rokrocznie tracimy bezpowrotnie miliardy na dotacje dla Krk oraz utrzymywanie rozdętej administracji. Odpowiadał na pytania dotyczące interesującej z historii i z działalności w okresie 9 lat istnienia partii jej walki o świeckość państwa z silnym akcentem na antyklerykalizm wymusił i przyniósł nam zmiany.
Dzisiaj Kościół jest w odwrocie w Polsce, bycie antyklerykałem stało się modne czego dowodem jest wprowadzenie 38 posłów RUCHU na hasłach antyklerykalnych i lewicowych, które są zaczerpnięte z naszego programu. Dzisiaj marginalizuje się zasługi RACJI PL na tym polu, która ma w dalszym ciągu nałożone embargo medialne przez oligarchie finansową i Kościół, a zasługi przypisuje się komu innemu.
Przewodniczący prezentował stanowisko RACJI PL w sprawach dotyczących przymusowego ubezpieczenia rzemieślników i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i przyznał że sam uważa to za kolejny przejaw podatku. Podczas dyskusji ustalono że na każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą państwo nałożyło 130% podatku. Osobiście jestem za ograniczeniem tych wybujałych niczym nie uzasadnionych należności. Co do przymusowego ubezpieczenia można by je uznać w stosunku do zatrudnionych pracowników ale już dla pracodawcy taki przymus jest karygodny i niedopuszczalny.

Jako RACJ PL uważamy że każdy kto płaci ubezpieczenie powinien mieć indywidualny rachunek w ZUS na , który są zbierane jego składki przez okres jego pracy aż do emerytury, których gwarantem jest państwowa instytucja, inwestując w gospodarkę, rozwój infrastruktury, nowoczesne technologie.

Pieniądze te są do dyspozycji ubezpieczonego po osiągnięciu wieku emerytalnego i mogą być dziedziczone w drodze spadku czyli nie przepadają jak dotychczas. Wypowiedź ta spotkała się z przychylnym odbiorem obecnych, którzy są w większości rzemieślnikami.
 
Przybyły na spotkanie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu z ramienia SLD – pan  Jarosław Dobrowolski wyraził potrzebę zbudowania szerokiego forum lewicowego Murowanej Gośliny co wzbudziło wesołość w kontekście wypowiedzi posła że jego partia nie jest lewicowa ani socjalna.
Przewodniczący RACJI przypomniał że jedynym oprócz Radnego Dobrowolskiego przedstawicielem lewicy jest on sam i sekretarz. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych bezpośrednio z powiatem i gminą – problemy finansowania budowy lokalnych dróg, włączania dróg osiedlowych do sieci dróg gminnych, wysokich podatków dla przedsiębiorców w Murowanej Goślinie – należących do najwyższych w Polsce, niepochlebnych opinii wobec rządzącego w mieście burmistrza, który zadłużył Murowaną Goślinę ponad dopuszczalne granice rozsądku. Poruszono problem budowy obwodnicy, która nie została zakończona bo firma wyłoniona w przetargu zeszła z budowy. Przetarg wygrała firma, która oferowała najniższą cenę 20% poniżej realnego kosztorysu.
Na dzień dzisiejszy niema środków żeby dokończyć rozpoczętą inwestycje ani możliwości nałożenia i wyegzekwowania kar umownych bo kontakty z wykonawcą się urwały.

Przewodniczący Ryszard Dąbrowski wspomniał że takie praktyki wyboru najtańszej oferty maja znamiona korupcjogenne bo tylko samobójca może wykonać poniżej kosztów i organizatorzy przetargu muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji takiego wyboru. Radni negatywnie odnieśli się do budowanej wokół Puszczy Zielonki sieci kanalizacji oraz cen, jakie będą musieli ponosić w związku z tym mieszkańcy, wysokością płac urzędników miejskich, drugiego członu reformy administracyjnej oraz racjonalizacji wydatków publicznych. 
Na zakończenie poseł Maciej Banaszak i przewodniczący RACJI PL wyrazili chęć cyklicznych spotkań co spotkało się z uznaniem i dużym zainteresowaniem i na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Woj. RACJI PL Wlkp. Hanna Okonek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *