Spotkanie RUCHU Palikota i RACJI PL z wyborcami okręgu wyborczego nr 39 w Puszczykowie

W poniedziałek, 26.03.2012 r. w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie odbyło się spotkanie posła Macieja Banaszaka i działaczy Ruchu Palikota oraz Racji Polskiej Lewicy z mieszkańcami.

Czołowi działacze obydwu opcji politycznych poinformowali o genezie i celach współpracy pomiędzy partiami. Przedstawiono główne założenia programowe, które prezentowali, z ramienia Ruchu Palikota -poseł Maciej Banaszak, pełnomocniczka Ruchu Kobiet Beata Cyrankowska oraz asystentka posła Marlena Kacprzak. Partię Racja Polskiej Lewicy reprezentował przewodniczący Ryszard Dąbrowski oraz sekretarz wojewódzki Hanna Okonek.

Uczestników spotkania przede wszystkim interesowały problemy społeczne, zwłaszcza polityka prorodzinna, ustawa emerytalna oraz konieczność przeprowadzenia reformy służby zdrowia, zwłaszcza bezwarunkowe umożliwienie pacjentom bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

Gorąca dyskusja rozgorzała na temat ewentualnej likwidacji powiatów. Pojawiło się wiele ciekawych, ale rozbieżnych głosów np. czy istnieje konieczność likwidacji tzw. dużych powiatów. Istotny głos należał do Prezesa Stowarzyszenia Niezależni Dla Powiatu, pana Piotra Zalewskiego.

Z wielkim zainteresowaniem i podziwem odniesiono się do pomysłu częstych kontaktów ze społecznością naszego okręgu. Doceniono chęć współpracy i nawiązania dialogu z mieszkańcami i faktycznego zainteresowania ich problemami. Zapytany o program przewodniczący RACJI PL wyjaśnił, że są cztery takie najważniejsze tezy jak: Rozdział Kościoła od Państwa, Społeczna Gospodarka Rynkowa, Równouprawnienie i najważniejsza Świeckie Nowoczesne Państwo. Uważamy, że Kościołowi nigdy nie jest po drodze z Państwem i odwrotnie. Mają się zająć głoszeniem słowa Bożego a nie wtrącaniem się do polityki. Jesteśmy zgodni z RUCHEM w kwestiach finansowania Kościoła przez wiernych podobnie jak to jest w państwach Niemieckim i Francuskim. Idąc dalej to wierni mają za pośrednictwem swoich Parafii kontrolować swojego Proboszcza w jego wydatkach, a nie samodzielnie dysponuje on funduszem bez kontroli. Optujemy o nadanie osobowości prawnej Parafiom i kontroli za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Kościoły maja być własnością wiernych a nie przedstawicieli obcego Państwa Watykanu. Te sprawy należy uregulować Ustawami. Niech Parafianie fundują mu wczasy w Egipcie, limuzyny, kochanki i opłacają wychowanie i edukację jego nieślubnych dzieci. Księża i Biskupi są podlegli Watykanowi, składają przysięgę na wierność i posłuszeństwo swojemu feudalnemu władcy.

Na pytanie o lewicowe poglądy, które kojarzą się z PRL-em, przewodniczący RACJI wyjaśnił, że cele działania oraz stanowiska określa nasz Manifest Programowy, który wyraźnie określa człowieka lewicy, który powinien stać na stanowisku rozdzielenia religii i prawa, religii i polityki jak również religii i nauki. Może być wyznawcą jednej z wielu religii, bądź ateistom, agnostykiem, może być bez wyznaniowy, ale zarazem ma być zwolennikiem państwa neutralnego światopoglądowo. Nasz Manifest jest zamieszczony na naszej stronie Internetowej. Wiele zasad określającego człowieka lewicy wypływa z filozofii Kanta. RACJA walczy o każdego pokrzywdzonego by przezwyciężyć stan biedy, nędzy, głodu, bezrobocia i bezprawia pod pozorami prawa. Dla nas niema większych autorytetów jak człowiek jego dobro, bogactwo, szczęście i zdrowie oraz braterski stosunek do innych istot żywych. Występujemy przeciw dyskryminacji rozmaitych grup społecznych i narodowościowych, religijnych i seksualnych. Jesteśmy biczem Bożym dla władzy wytykając im nepotyzm, bezrozumność, egoizm, korupcje, nietolerancje, zwykłą głupotę, manipulacje. Teraz możecie drodzy wyborcy zrozumieć ich nienawiść i strach przed nami. Jesteśmy dla nich zaporą nie do przebycia zakończył swoje wywody przewodniczący RACJI i właśnie, dlatego nas się opluwa i straszy społeczeństwo ze jesteśmy przeciwko religii.

Oligarchia finansowa i hierarchowie Krk kontrolują media chcą Was uczynić niewolnikami macie pracować za byle, jakie wynagrodzenie zjadać podłe jedzenie, tróją Was toksycznymi lekarstwami w zmowie z koncernami farmaceutycznymi, macie ciągle pożyczać w banku, płacić coraz wyższe podatki i ubezpieczenie, dawać na tacę i nie ważcie się dożyć do emerytury. Okradają Was powoli i systematycznie ze wszystkich swobód i przywilejów. To ich główne wspólne cele. Następnie poseł odniósł się do straszenia naszych wyborców przez media, że RUCH i RACJA zajmują w się w Sejmie niczym więcej jak walką z krzyżem i legalizacją narkotyków. Poseł zdementował te oszczercze artykuły prasowe i TV. Wódka jest twardym narkotykiem i jest sprzedawana legalnie. Chodzi nam o zalegalizowanie Marihuany, która jest miękkim narkotykiem żeby kontrolować dystrybucje i jakość, żeby nie sprzedawali tego pokątnie i żeby się nie bogaciła szara strefa. Sprzedaży narkotyków nie zabronimy, bo jest zapotrzebowanie, szykany i zakazy nie skutkują wiec trzeba zalegalizować, sprzedawać pod kontrolą państwa. Za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków odbywa karę w więzieniach 6000 młodych osób, chcemy depenalizacji. Przewodniczący RACJI wyjaśnił zebranym że przez 30 lat rządy ukrywały przed społeczeństwem lecznicze właściwości Marihuany, która leczy raka mózgu. Problem leży w tym, że koncerny farmaceutyczne nie mają, monopolu na produkcje, a ponad to jest to tanie i skuteczne lekarstwo, a nie trucizna nazywana lekarstwem za odpowiednio wysoką cenę. Miliony osób umarły bolesną śmiercią i w wielu przypadkach rodziny wydawały swoje wszystkie oszczędności na niebezpieczne toksyczne lekarstwa. Proszę sobie uświadomić, że w sytuacji, gdy Marihuana nie zabiła ani jednej osoby, jej delegalizacja zabiła miliony. Przewodniczący Racji wyjaśnił że RACJĘ i RUCH interesują państwa poglądy na podatki jak powinny być finansowane partie polityczne i Kościół, jak funkcjonuje służba zdrowia i co należ zmienić, komunikacja, zatrudnienie ocena władzy terenowej, inwestycje, wdrażanie technologii energii odnawialnej, występujące patologie, pomoc społeczna, działalność Sądów i prokuratury oraz skuteczność policji.

Mieszkańcy zgłosili konieczność budowy zjazdu z autostrady na Gradowice. Przedstawiono również postulaty ograniczenia ilości posłów, a także rzetelnego informowania opinii publicznej o istotnych problemach np. dot. tzw. „Afery Solnej”.
Głos zabrała również pełnomocniczka Ruchu Kobiet, Beata Cyrankowska, która zachęcała kobiety do szerszego udziału w życiu politycznym i społecznym.

Wszystkie postulaty i spostrzeżenia uczestników spotkania zostały spisane na specjalnie do tego celu umieszczonej tablicy. Poseł podziękował zebranych i zapewnił o cykliczności spotkań.

Sekretarz Wojewódzki Wlkp.
Hanna Okonek

Puszczykowo 1

Puszczykowo 2

Puszczykowo 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *