Spotkanie Ruchu Palikota i RACJI PL z wyborcami okręgu wyborczego nr 39 w Rokietnicy

W niedzielę o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Rokietnicy odbyło się kolejne spotkanie działaczy Ruchu Palikota oraz Racji Polskiej Lewicy z okręgu wyborczego nr 39 z wyborcami. Poinformowano wyborców o współpracy Ruchu i Racji PL w oparciu o Uchwałę oraz zaprezentowano stanowisko partii na temat nurtujących mieszkańców problemów.

Z ramienia Ruchu Palikota udział w spotkaniu wzięli poseł Maciej Banaszak, Paweł Janus – rzecznik posła oraz Beata Cyrankowska z Ruchu Kobiet. Rację Polskiej Lewicy reprezentował przewodniczący Ryszard Dąbrowski oraz sekretarz wojewódzki Hanna Okonek.

Nie obyło się bez ciekawej dyskusji. Słuchaczy interesowało jak działacze RUCHU wyobrażają sobie współpracę z RACJĄ, ideową lewicą mocno akcentująca swój antyklerykalizm, której postulaty są znacznie bardziej radykalne niż deklaracje liderów Ruchu Palikota. Mieszkańcy zwracali uwagę i prosili nas o niewdawanie się w ideologiczną wojnę z Kościołem katolickim. Odpowiedzią była wspólna deklaracja, że nam zależy na realizacji idei państwa świeckiego oraz powrotu nauczania religii do kościoła i finansowania go na drodze dobrowolnych datków wiernych, zamknęłaby spór wokół roli Kościoła w indoktrynacji młodych jeszcze nieukształtowanych umysłów niemającej nic wspólnego z głoszeniem słowa bożego na terenie państwowych szkół. Sprzeczność nauki Kościoła z akademicką wiedzą prowadzi do schizofrenii intelektualnej, gdzie ksiądz wyśmiewa teorie stworzenia świata na lekcji religii, że dobry Bóg stworzył świat w siedem dni, co jest zaprzeczeniem aktualnego stanu wiedzy na temat powstawania wszechświata. Reakcja dzieci na głoszone teorie przez katechetę w starszych klasach budzi wesołość, a nauka religii jest wyśmiewana i lekceważona, prowadzi do nietolerancji wśród młodzieży osób religijnych w stosunku do ateistów. Przewodniczący RACJI PL wyjaśniał, że nie walczą z religią, ale chcą uniknąć nietolerancji i łamania zapisów Konstytucji, które tolerują najwyższe władze państwowe i kościelne. Albo szanujemy prawo albo jesteśmy przestępcami. Przewodniczący wyjaśnił, że w partii są także osoby głęboko religijne, które są zdegustowane postawą Kościoła w tych kwestiach i brakiem reakcji urzędników państwowych, wzrastająca agresją, arogancją Kościoła i odejściem od nauki Jezusa. Na pytanie dlaczego o RACJI PL nie słychać w mediach. Przewodniczący wyjaśnił ze na RACJĘ zostało nałożone embargo medialne zakaz publikacji prasowych i wywiadów. RACJA często jest atakowana za antyklerykalizm i zmuszana do polemiki z Kościołem na argumenty zawsze dla Kościoła kończy się to zupełna klapą, wykazaniem nie znajomości Biblii Dekalogów oraz historii Kościoła, co wzbudza wściekłość niedouczonych hierarchów. Zapytany o osiągnięcia RACJI poinformował że długoletnia walka z patologią państwa zakończyła się sukcesem. Na dziś zmusiliśmy razem z RUCHEM rząd do zrewidowania swojego postępowania wobec finansowania Kościoła, przestała działać Komisja Majątkowa toczy się dyskusja publiczna na temat opodatkowania Kościoła wycofania religii ze szkół i kapelanów z instytucji państwowych oraz udziału w Amerykańskich wojnach imperialnych, napaściach na Irak i Afganistan. Przestali nas lekceważyć kiedy dokonaliśmy wyłomu i wprowadziliśmy naszych posłów do Sejmu. Wyborcy docenili aktywność działaczy, którzy na długo przed wyborami próbują dotrzeć do lokalnych społeczności i dowiedzieć się jak oceniają oni Ruchu i RACJI PL, jakie mają oczekiwania, co należałoby zmienić, w jakim kierunku powinna pójść polityka społeczna i gospodarcza, jak oceniają ich dotychczasowy dorobek, czego oczekują na przyszłość. Przewodniczący RACJI PL. wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach. Poruszono szereg problemów – od konieczności rewizji aktualnych podręczników szkolnych, poprzez podstawowe cechy nowoczesnego państwa jak chociażby umożliwienie głosowania czy meldowania się przez Internet, aż po zagadnienia podatkowe i referendalne. Obszernie omówiono aktualną kwestię reformy emerytalnej i stanowisko Ruchu w tej kwestii jest odmienne od RACJI PL. Poseł Maciej Banaszak wyjaśnił stanowisko partii i warunki, na których RUCH gotowy jest poprzeć projekt wydłużenie wieku emerytalnego. RACJA PL, którą reprezentuje odrzuciła Uchwałą Rady Krajowej wydłużenie wieku emerytalnego. Przewodniczący wyjaśnił, że najpierw należałoby zapytać premiera gdzie się podziały składki emerytalne, które wypracowali aktualni emeryci w okresie PRL i dwudziestoleciu po zmianach ustrojowych Pieniądze to nie woda, a jednak wyparowały. Należałoby wyjaśnić, co się stało z FOZZ zaginęło około 9, 5 biliona złotych. W okresie rządów AWS z budżetu zniknęło 90 miliardów. Zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach wkłady na książeczkach mieszkaniowych do dzisiaj niema pieniędzy ani mieszkań. Nie pomijam tu afery alkoholowe, tytoniowe, paliwowe, hazardowe, przemytnicze, które pozbawiły państwo Akcyzy, VAT i podatku dochodowego około 25 bilionów. Zwrócił uwagę, że coroczne dotacje na Kościół wynoszą około 14 miliardów pomorzone przez 18 lat od daty podpisania Konkordatu dają kwotę 252 miliardów nie licząc wyłudzonego majątku przez Komisje Majątkową. Przewodniczący RACJI PL wyjaśnił, że po zmianach ustrojowych na skutek rozkradania dorobku kilku pokoleń, rozkradziono majątek narodowy nazywają go prywatyzacją. Wprowadzono w nieodpowiedzialny sposób cztery reformy Buzka naraz. Utworzenie Funduszy Emerytalnych było skokiem na państwowa kasę i do dzisiaj tolerujemy bogacenie się prywatnych funduszy okradając emerytów i budżet. Zażądał powrotu sześciu milionów pracujących zagranicą na zachodnie fundusze emerytalne, którzy po likwidacji zakładów pracy w Polsce musieli emigrować za chlebem. Dzisiaj młodzi ludzie po szkole i studiach nie mogą znaleźć pracy. Pracodawcy przyjmują pracowników do 35 roku życia, a po skończeniu 50 lat są niewielkie szanse jej podjęcie. Nie damy kolejnej możliwości oszukania społeczeństwa. Przypomniał, że aktualnie w Polsce jest 2, 5 miliona ludzi bez pracy i pięć milionów głodujących niedojadających dzieci. Biorąc te wszystkie aspekty RACJA PL nie wierzy w szczere intencje rządzących i przypomina jak członkowie i sympatycy RACJI PL ostrzegali kolejne rządy w licznych demonstracjach przed skutkami nieodpowiedzialnej polityki. Jak tak nieodpowiedzialnie rządziła przez 20 lat koalicja postsolidarnościowa to są teraz efekty ich beztroski i nie liczeniem się z głosami społecznej krytyki? Niech ten nieudolny rząd poda się do dymisji i my razem z RUCHEM będziemy wiedzieć, co dalej zrobić z tym bałaganem.

Beata Cyrankowska przedstawiła nową inicjatywę – Ruch Kobiet oraz zachęcała do wstępowania w jego szeregi. Oświadczyła ze RUCH chce wprowadzenia parytetu 50% kobiet w Sejmie i wyrównania wynagrodzenia za pracę z mężczyznami. Przewodniczący RACJI wyjaśnił, że parytet jest niezgodny z zapisami w Konstytucji jest to zwykły seksizm. RACJA w swoim programie ma zapisy o równym statucie kobiet i mężczyzn, ale uważa, że parytetu nie można stosować wybiórczo. Zapytał, dlaczego parytet ma obowiązywać tylko podczas wyborów do Sejmu. Dla czego nie walczą kobiety żeby tym samym parytetem objąć wszystkie dziedziny życia i zawody. Osobiście nie postawię na szali autorytetu naszej partii żeby pracodawcom narzucać przymus regulacji wynagrodzenia równy dla wszystkich. Oczywiście wiemy, że jest wiele nieuregulowanych spraw jak prawo kobiety o decydowaniu o macierzyństwie, antykoncepcji, badań prenatalnych, urlopów macierzyńskich, opieka nad dzieckiem, przemoc w rodzinie, ulgi podatkowe dla rodziny mającej więcej niż jedno dziecko, windykacji alimentów. Należy dążyć do zmian w mentalności społeczeństwa mocno sklerykalizowanego i preferującego patriarchalny model rodziny. Dajmy prawo swobodnego wyboru kobietom w ich drodze życiowej albo dzieci i rodzina albo praca zawodowa. Zapytajmy je a nie uszczęśliwiajmy ich na siłę. Poseł zaprosił obecnych mieszkańców do wpisania najważniejszych postulatów i żądań na tablicy, która zostanie przekazana do Warszawy. Podziękował wszystkim zebranym i zaprosił do kontaktów za pośrednictwem Biura Poleskiego w Poznaniu.

Sekretarz Wojewódzki Wlkp.
Hanna Okonek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *