Nasz Poseł w Sejmie

JAN CEDZYŃSKI – 50 lat Inżynier budownictwa, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego w Górnie koło Kielc, wiceprzewodniczący RACJI Polskiej Lewicy.

Mimo, że media robią wszystko by ukryć przynależność polityczną Jana Cedzyńskiego, pozostaje on ciągle w ścisłym kierownictwie RACJI PL. Do Sejmu startował z list Ruchu Palikota, zgodnie z porozumieniem zawartym między tą partią a RACJĄ PL.
Czytaj dalej Nasz Poseł w Sejmie

Atomowy Kim

Pomyślna próba bomby atomowej w Północnej Korei wywołała na całym świecie wielką falę obłudy i dwulicowości. Stany Zjednoczone, kraj posiadający największy na świecie arsenał atomowy, jedyne mocarstwo, które użyło broni atomowej przeciwko ludności cywilnej przeciwnika, wyraziło oburzenie – z jakiej racji ci Koreańczycy ośmielili się zawładnąć bronią panów. Pani ambasador USA w ONZ, Susan Rice, oświadczyła, że próba atomowa Korei, to „ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego i zagrożenie pokoju na całym świecie i w rejonie”. Ameryka zażądała rezolucji i sankcji, a prezydent Obama wezwał, by cały świat zjednoczył się przeciwko Korei.

Czytaj dalej Atomowy Kim

Globalna Tyrania

Już najwyższy czas skończyć z fikcją odpowiedzialności polityków za patologie władzy – obywatele muszą doprowadzić do wyegzekwowania Art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. A więc żaden trybunał stanu tylko Sąd rejonowy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście. Proces tej bandy całkowicie jawny z transmisją 24h live do Internetu. Pozostaje otwarte pytanie czy wśród sędziów znajdzie się choć jeden uczciwy do prowadzenia tego procesu.

Tolerowanie władzy, która działa w interesie obcych państw powoduje zainfekowanie całego społeczeństwa gangreną, która zniszczy Polskę. Kary dla nich nie mogą być symboliczne – muszą odstraszać ewentualnych naśladowców w przyszłości a więc całkowita konfiskata mienia jawnego i ukrytego i długoletnie wyroki więzienia.
Czytaj dalej Globalna Tyrania

Dzień Pamięci Ofiar Kościoła Katolickiego

18 lutego 2012 roku w Krakowie odbyły się obchody „Dnia Pamięci Ofiar Kościoła Katolickiego”.

Dziękuje Wszystkim uczestnikom manifestacji w Krakowie „Dzień Pamięci Ofiar Kościoła Katolickiego”, oraz tym którzy nas wspierali. Po raz kolejny pokazaliśmy, że RACJA Polskiej Lewicy nie boi się mówić prawdy o zbrodniach kościoła katolickiego. Pamiętamy nie tylko o ofiarach Inkwizycji i „dzieła chrystianizacji’ świata.
Czytaj dalej Dzień Pamięci Ofiar Kościoła Katolickiego

Farbowane lisy

Tytuł tego artykułu odnosi się do ludzi, którzy pod obcą postacią, pod kłamliwą przykrywką starają się uchodzić za zupełnie innych niż są. Jest to w pewnym sensie oficjalne oskarżenie.

Zacznę od ruchu związkowego, od tak zwanych bohaterów stanu wojennego, którzy na kapitale niepo-trzebnych ofiar zrobili zawrotne kariery, nie mówiąc już o ogromnych majątkach zdobytych także metodą oszukiwania społeczeństwa. Przeanalizujmy w kalejdoskopowym skrócie historię liderów prawicy. Wszystko zaczęło się od tworzenia niezależnych związków zawodowych, ale czy tak naprawdę niezależ-nych, tego nie jestem pewien. Bo, co to znaczy niezależny? Czy nie – zależny od kleru, czy nie – zależny od polityków, czy nie – zależny od biznesmenów, albo, co gorsza nie – zależny od obcych wpływowych tuzów decydujących o naszej strukturze państwa, jak było w okresie totalitaryzmu.
Czytaj dalej Farbowane lisy

List otwarty do wszystkich mediów od członków RACJA PL

Stanęliśmy na krawędzi swojego bytu, swojej wolności. Marzenia, jakie mieliśmy dla siebie, dla swoich dzieci rozwiały się jak mgła, odsłaniając smutną rzeczywistość.

Ludzie, którzy stanęli na czele opozycji nie byli tymi, którym zaufaliśmy. Byli to ludzie, którzy od dawna nosili się z zamiarem zniszczenia naszego państwa, zniszczenia i oddania nas i nasz kraj w obce ręce! Zaufaliśmy ponad 25 lat temu ludziom, którzy obiecali bronić naszych praw, naszej godności, naszych interesów! Obiecali zrobić wszystko, aby rozwój państwa był niezakłócony, aby jego autonomia i niezależność była nienaruszalna, aby demokracja i wolność, w pełni tego słowa znaczeniu, miała pełne uzasadnienie w naszym systemie politycznym i gospodarczym! Obiecali sprawiedliwą, bezpieczną i pluralistyczną Polskę, a zostawili nam chaos, bezprawie i beznadzieję.
Czytaj dalej List otwarty do wszystkich mediów od członków RACJA PL

Czy rządy muszą zadłużać swoich obywateli?

Od co najmniej kilkunastu lat gospodarka światowa znajduje się właściwie w permanentnym kryzysie powodowanym przez:

1) Stagflację, na którą składają się:
a) wysoka inflacja
b) spowolnienie gospodarcze, graniczące z recesją
2) Rosnący w coraz szybszym tempie dług publiczny

Neoliberalna doktryna gospodarcza zaleca w takiej sytuacji zwiększanie zadłużenia państw, podnoszenie podatków dla biedniejszej części społeczeństwa, a obniżanie ich dla najbogatszych, wydłużanie czasu pracy i podwyższanie wieku emerytalnego oraz ograniczenie wydatków budżetowych, w tym emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych, co obniżając siłę nabywczą społeczeństwa jest dodatkowym czynnikiem pogłębiającym recesję gospodarczą.
Czytaj dalej Czy rządy muszą zadłużać swoich obywateli?

Rezerwy na ciężkie czasy

Prof. Grzegorz Kołodko:
„Nie da się w sposób sensowny – i społecznie spokojny – przezwyciężyć coraz groźniejszego kryzysu zadłużenia. Przelewanie z pustego w próżne, poprzez przerzucania długu z sektora prywatnego na publiczny, z poszczególnych państw na Unię Europejską, to nie jest sposób na obniżenie długów, a tylko zmiana ich struktury i terminów zapadalności.

Antykoniunkturalne cięcia wydatków i nieśmiałe podnoszenie podatków też nie jest w stanie zrównoważyć budżetów, a może nawet dać efekt przewrotny, osłabiając jeszcze bardziej dynamikę gospodarczą. Pokusa wykorzystania inflacji jest złudna, gdyż jej przyspieszenie narobiłoby więcej szkód niż pożytku. To nie jest zwyczajna sytuacja, tylko trochę trudniejsza. I dlatego nie ma z niej jakiegoś zwyczajnego, ortodoksyjnego wyjścia.
Czytaj dalej Rezerwy na ciężkie czasy

Słowo spuszczone z łańcucha

Wyrok skazujący Dodę to nic innego jak huk armat wymierzonych w wróbla.

Po raz kolejny błahy incydent urasta do rangi wydarzenia kluczowego dla dyskusji o roli religii w życiu społecznym. W ubiegłym roku znana piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym ujawniła, że bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię (jakby jedno wykluczało drugie). Oznajmiła również, że „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła”. Oburzeni Stanisław Kogut, senator PiS, oraz Ryszard Nowak, szef Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami, złożyli pozew, a sąd uznał właśnie, że doszło do obrazy uczuć religijnych i skazał piosenkarkę na 5 tys. zł grzywny.
Czytaj dalej Słowo spuszczone z łańcucha

Sekrety i dzieci biskupa Zavali

Gabino Zavala, biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles, był bardzo lubiany przez wiernych. Obrońca ubogich i imigrantów, rzecznik wykluczonych, aktywista ruchu pokojowego cieszył się powszechnym szacunkiem. Niekiedy osobiście rozdawał potrzebującym mleko i chleb. Wielu parafian mówiło mu po imieniu. Uchodził za jednego z najwybitniejszych hierarchów w episkopacie Ameryki. A jednak papież odwołał go ze stanowiska. Niespodziewanie okazało się bowiem, że Zavala ma w innym stanie USA rodzinę – partnerkę i dwoje nastoletnich dzieci.
Czytaj dalej Sekrety i dzieci biskupa Zavali