Co musisz wiedzieć na temat „ACTA”

Przez całą Polskę przelewa się fala protestów przeciwko podpisaniu przez Polski rząd międzynarodowej umowy handlowej ACTA. W Poznaniu przedstawiciele RACJI PL uczestniczyli w manifestacji przeciwko podpisaniu ACTA wbrew protestom społeczności internetowej. Demonstrowało około 4-5 tysięcy osób głównie młodych ludzi, ale nie brakowało osób średnim wieku i starszych co było pewnym zaskoczeniem bo okazuje się że Internet nie jest tylko domeną młodych. W manifestacji, która rozpoczęła się na Starym Rynku, spod fontanny uczestnicy udali się na Plac Wolności gdzie odbyła się pikieta. Wznoszono hasła w obronie wolności  Internetu rozdawano ulotki informujące o płynących zagrożeniach i ciosie wymierzonym w wolne media, gdyż wszystkie największe telewizje i gazety kontrolowane są przez finansowe elity.

Z Placu Wolności manifestanci przemaszerowali pod siedzibę PO na ul. Zwierzynieckiej lecz szczelny kordon policji próbował  zawrócić manifestację i nie dopuścił jej pod siedzibę PO, partii reprezentującej oligarchów finansowych, a nie interesy społeczne. W kierunku siedziby i interweniującej policji poleciały kamienie wybijają szyby w oknach. Miłym wydarzeniem jest fakt uczestnictwa  w niej społeczności internautów obok różnych organizacji społecznego protestu, anarchistów, prawicowych i lewicowych organizacji. Lewicowi parlamentarzyści zachowali się godnie i  zagłosowali przeciwko ratyfikacji ACTA na forum  PE. Możliwe jest zatem współistnienie i współpraca dla dobra ogólnego i tworzenie społeczności wieloświatopoglądowej bez przemocy i chuligańskich wybryków. W kulturalnej i rzeczowej dyskusji wspierali się i wymieniali poglądy uczestnicy manifestacji. Jedynym co zakłóciło miłą i serdeczną atmosferę były wulgarne napisy na transparentach i okrzyki i naganne zachowanie niektórych uczestników chcących sierpem i młotem bić czerwoną hołotę lub „Tusk ty matole skąd ściągniesz porolne”. Tłumaczyliśmy im że używanie słów i napisów wulgarnych wypacza poziom i rangę protestu i sprowadza ją do stadionowych burd, wybryków i zachowań kiboli. Ogromne brawa dla organizatorów manifestacji za ich upór i determinację. Z ich ust padały słowa protestu przypominające początki buntu robotników i  chłopów pańszczyźnianych z okresu tworzenia się proletariatu i lewicowych organizacji. Ku naszemu zaskoczeniu manifestanci (bez wyjątku czy to katolickich, prawicowych czy lewicowych organizacji lub ruchów społecznych nie związanych z żadną opcją polityczną) zaczęli używać słów i retoryki walczących o zagrożony byt, wyzyskiwanych przez kapitał, przez obszarników i Krk, robotników i pańszczyźnianych chłopów. Po 20 latach nabiera mocy bunt społecznego niezadowolenia mający jeszcze jeden element: obronę prawa do wolności wypowiedzi, zgromadzeń i wolnego nieskrępowanego życia, obronę miejsca swobodnej wymiany myśli i komunikacji międzyludzkiej w walce o lepszy świat jakim jest Internet. Tłamszenie wszelkich inicjatyw ruchów oddolnych w okresie 20-letniej transformacji ustrojowej i wyzyskiwanie społeczności, ograniczanie jej prawa do samostanowienia, godnej pracy i wynagrodzenia oraz opieki zdrowotnej, spowodowało protest przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, który odgrażał się internautom że rząd się nie ugnie przed szantażem, i atakami hackerskimi, a po atakach i manifestacjach z podkulonym ogonem przymilał się swoim wyborcom przed kamerami TV. Zdał sobie bowiem sprawę z siły protestów, wiedząc o następnych planowanych, kolejnych oszukanych grup społecznych, że dalsza eskalacja społecznego sprzeciwu jest mu nie na rękę, Arogant nie rozumie i nie czytał zapisów w Konstytucji że My Naród stanowimy prawo i wybieramy swoich reprezentantów lub możemy ich dowolnie odwołać, kiedy zajdzie taka potrzeba.  Podejmowanie szkodliwych decyzji o kierunkach rozwoju naszego państwa bez szerszych konsultacji społecznych, na które nie ma zgody przekłada się na coraz większe niezadowolenie nie tylko internautów. Do tego grona dołączyli kierowcy i właściciele firm transportowych, którzy 28.01.2012 rozpoczęli strajkiem ostrzegawczym organizowanym na odcinku autostrady Opole-Wrocław i obwodnicy Wrocławia, protest przeciwko ciągłym bezzasadnym podwyżkom cen paliw. Walka z kryzysem odbywa się bowiem kosztem szarego obywatela, który tak naprawdę niczemu nie zawinił, a nie międzynarodowej finansjery, która w sposób umyślny, chcąc w zamyśle ograbić do cna wszystkich ze wszystkiego, spowodowała kryzys finansowy najpierw w Islandii, gdzie społeczeństwo poradziło sobie w sposób bezprzykładny przejmując kontrolę nad państwem i jego finansami (odsyłamy do artykułu zamieszczonego w naszym Biuletynie pt. „Islandia przykładem dla całego świata”), a potem w Grecji.

My też tak możemy zrobić i pogonić tych nieudaczników i cyników bawiących się w politykę naszym kosztem z poparciem międzynarodowej finansjery. Spodziewamy się że do tego szacownego grona niezadowolonych dołączą następne grupy społeczne, jak bezrobotni, wykluczeni i pokrzywdzeni przez transformację ustrojową, zrzeszenia studentów, którzy po ukończeniu studiów nie mogą znaleźć żadnej pracy, młode małżeństwa pozbawione szans na własne mieszkanie, wobec braku tanich komunalnych mieszkań, zamiast napychania kabzy deweloperom, którzy wyśrubowali ceny do maksimum nieadekwatnie do kosztów budowy.

RACJA PL od 9 lat samotnie walczy z niesprawiedliwością społeczną, oszustwami pod pozorami prawa, i ze zwykłym rozkradaniem majątku narodowego pod pozorami reprywatyzacji. Kolejne rządy w sposób nieodpowiedzialny prowadziły politykę wbrew oczekiwaniu społecznemu. W swoich licznych manifestacjach piętnowaliśmy nie tylko obłudę kleru katolickiego, który kosztem obywateli uwłaszczył się bezprawnie na 165 tysiącach hektarów wyłudzonych za pomocą Komisji Majątkowej. Próbowaliśmy zwrócić uwagę na rządy AWS-u, którego członkowie ogołocili skarb państwa z 90 miliardów, wysysając je w świetle reflektorów i kamer bez żadnej odpowiedzialności karnej przy pełnej aprobacie dyżurnych moralistów  Kościoła rzymsko-kapitalistycznego. W 2011 roku dołączył do społecznego sprzeciwu Ruch Palikota, z którym wspólnie wiążemy nadzieje stworzenia nowoczesnego społecznego i obywatelskiego państwa. Bardzo liczymy, że poszczególne organizacje społecznego sprzeciwu dołączą do nas, a nie rozejdą się do swoich domów, w poczuciu spełnionego obywatelskiego obowiązku. Nadszedł już czas żebyśmy zjednoczyli wysiłki. To dopiero pierwszy krok na drodze do niezależnego ruchu obywatelskiego, odpowiedzialności za państwo marzeń o dobrobycie i życiu w pokoju. Nie dajmy się podzielić różnicami w poglądach i religią, która ogłupia i wykorzystuje wiernych do swoich partykularnych celów pod płaszczykiem wiary w Boga. To fałszywa ideologia na usługach możnych co pokazały nam protesty oszukanych wiernych z całej Europy na placu Św. Piotra pod oknami namiestnika Boga, brutalnie stłumione przez policję.

Gdy po upadku PRL wydawało się że kajdany krępujące nas pękają, międzynarodowa finansjera zmieniła taktykę zmieniając skompromitowany ustrój ludowej władzy pielęgnowany przez lata jako przeciwieństwo kapitalizmu na demokrację parlamentarną, na którą jako obywatele, po wyborach nie mamy żadnej kontroli ani wpływu na procesy decyzyjne w naszym państwie np.:. Komisja Majątkowa, Konkordat, wojna w Afganistanie, polityka zagraniczna i gospodarcza. Sukcesywnie i podstępnie ogranicza się nam prawa do wolnej i nie skrępowanej wypowiedzi, zgromadzeń i spontanicznego życia według własnych upodobań.

ACTA to kolejne ogniwo systemu zniewolenia i kontroli społeczeństwa, tak zwanego odwróconego totalitaryzmu, obok telefonu komórkowego, karty bankomatowej i elektronicznej karty identyfikacyjnej (ID-radiowy chip identyfikacyjny: najnowszy systemem identyfikacji w celu śledzenia każdego naszego ruchu wykorzystujący częstotliwości radiowe, zawierający dane biometryczne, sprzężony z megabazami, mający zastosowanie jako uniwersalny dowód tożsamości zawierający biometryczne dane twarzy i linii papilarnych; to skoordynowany międzynarodowy program identyfikacji). Zasadą naczelną tego systemu jest indywidualna kontrola użytkownika, każdej operacji jakiej dokonał i miejsca do którego się udał. W ten sposób powstaje bogaty zasób informacji, przydatny organizacjom zajmującym się publicznym bezpieczeństwem, co doprowadzi do przewidywalności i oceny przez „maszyny” (ich termin), które będą natychmiast wydawały rozkazy funkcjonariuszom. Propozycje zapowiadają masowe gromadzenie danych osobowych dotyczących podróży, szczegółów bankowych operacji, lokalizacji telefonów komórkowych, historii chorób, wykorzystywania Internetu, karalności, linii papilarnych i cyfrowych zdjęć, które można pozyskiwać w procesie eksploracji danych i wykorzystywać w różnych sytuacjach… wchodzeniu do samolotu, zachowaniu w metrze lub podczas udziału w jakimkolwiek proteście np. przeciwko ACTA. A to wszystko serwują Ci szanowny Wyborco, Obywatelu, za twoje podatki, ale bez twojej wiedzy i zgody. Jedna karta i jeden numer idą za tobą przez całe życie śledząc i rejestrując wszystko co robisz – praca, podatki zdrowie. Wygląda na to, iż jacyś potężni nieznani nam ludzie zdecydowali że kapitalizm działa najlepiej w warunkach nierówności i niesprawiedliwości społecznej.

Produktem ubocznym tej niesprawiedliwości jest gorycz i niezadowolenie wynikające z przywłaszczenia bogactw naturalnych, utrata dorobku całego życia (mieszkania), zadłużenie w banku, utrata ziemi przez rolników (GMO). Rzecz w tym żeby bogaci stali się jeszcze bogatsi, rabując zwykłych ludzi i wykorzystując do tego siłę państwa, policję, wojsko, sądy, prokuraturę, parlament. Jest to model, który ma być zastosowany globalnie – wzrost nierówności, populacji nędzy i niepokojów kontrolowany przez służby bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w promowaniu tego wszystkiego odgrywa Bank Światowy, który obłudnie głosi że to wszystko jest dla nas  dobre i potrzebne.

Co możemy zrobić?

Zakończenie tego taką ponurą uwagą byłoby nie na miejscu, ponieważ nie jest prawdą, że nie można nic zrobić, chociaż pozostało nam już niewiele czasu. Będziemy mieli szansę temu zaradzić, jeżeli zrozumiemy gdzie tkwi zło. Musimy zatem:

1. Zjednoczyć się w skali krajowej i następnie międzynarodowej. Są już takie organizacje (np. CASPIAN). W Polsce RACJA PL, Ruch Palikota, Stowarzyszenie „Lepszy Świat”,  Społeczność Internetowa, Nowa Prawica, Anarchiści. Przeglądajcie Internet wymieniajcie poglądy protestujmy piszmy petycje i odezwy, ale  wspólnie.

2. Rozbudzać świadomość, angażować społeczeństwo. Trzeba przy każdej okazji podnosić tę kwestię, aby pobudzić ludzi do myślenia nad kierunkiem publicznej polityki i zwracać uwagę na to co się dzieje wokół nas.

3. Obnażać cele tych, którzy wdrażają  program kart ID, w celu stworzenia  szczegółowego rejestru śledzenia, tego dokąd się udajemy i co robimy. Celem przemysłu RFID-ów jest Totalna Mobilność i ciągłe śledzenie obiektów i ludzi. Jakiemu rodzajowi umysłu i osobowości jest to potrzebne?

4. Nie używać karty i płacić gotówką. To wręcz niewiarygodne, jak wiele osób z własnej woli dostarcza informacji o sobie i współpracuje w śledzeniu samego siebie. Starajmy się nie pozostawiać  za sobą cyfrowego śladu. Nie pozwalajmy żeby nasza karta zdradzała naszą tożsamość.

Skoro już uczyniłeś  pierwszy krok na drodze do wolności uczyń drugi. Nadszedł bowiem już najwyższy czas żeby się zjednoczyć i połączyć wysiłki. Żeby nasze zdecydowane NIE zatrzęsło posadami tego państwa niesprawiedliwości społecznej, rządzonego przez obłudnych i cynicznych polityków PO, PiS, SLD, PSL którzy od 20 lat po cichu, systematycznie okradają nas, szykując nam piekło, nędzę, zniewolenie w naszym ukochanym kraju, będąc na usługach międzynarodowej finansjery.

Źródło: na podstawie informacji jawnych, lecz nie zawsze trzeźwych ocen, Wasza Gandzia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *