Wielkopolskie – Rada Wojewódzka

W dniu 27 listopada br. Odbył się w Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki Wielkopolskiej Racji PL. Przewodniczący zjazdu Witold Kayser sprawnie przeprowadził wybory nowego przewodniczącego, którym został Krzysztof Woźniakiewicz z Kalisza. Ze stanowiska zrezygnował długoletni członek organizacji wielkopolskiej, członek Rady Krajowej Mieczysław Chmiela. Podziękowania za pracę partyjną i wkład w rozwój struktur wojewódzkich złożył przewodniczący Racji PL Ryszard Dąbrowski oraz delegaci na zjazd na czele z nowym przewodniczącym. Po wyborach zebrała się Rada Wojewódzka przewodniczący oraz członkowie Rady Wojewódzkiej wypowiadali się na temat najważniejszych problemów nurtujących w ostatnim czasie partię i jej członków.

Podsumowano wyniki kampanii wyborczej do Sejmu. Zdaniem członków R.W. osiągnęliśmy niewątpliwy sukces wyborczy, jakim jest wprowadzenie do parlamentu posła Jana Cedzyńskiego. Jednocześnie omówiono wyniki osiągnięte przez poszczególnych kandydatów biorących udział w wyborach do Sejmu z list Ruchu Palikota. Trzydzieści procent głosów otrzymali bowiem kandydaci wystawieni przez RACJĘ PL z Województwa Wielkopolskiego. Członkowie Rady Wojewódzkiej wypowiedzieli się na temat przyszłości partii. Na dziś przyszłość RACJI widzimy w ścisłej współpracy z Ruchem Palikota.

W najbliższym czasie ma dojść do wspólnego spotkania Pełnomocników Ruchu Palikota Okręgu 39,38,37,36 wraz z Posłami Ruchu wymienionych okręgów i Zarządu Województwa Wielkopolskiego RACJI PL na którym opracujemy zasady przyszłej współpracy oraz wyznaczymy wspólne cele polityczne. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w miłej i serdecznej atmosferze.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Witold Kayser, Krzysztof Woźniakiewicz, Ryszard Dąbrowski, Hanna Okonek (Sekretarz Woj.)
Witold Kayser, Krzysztof Woźniakiewicz, Ryszard Dąbrowski, Hanna Okonek (Sekretarz Woj.)
Przy stole siedzą członkowie Rady Wojewódzkiej z przewodniczącym
Przy stole siedzą członkowie Rady Wojewódzkiej z przewodniczącym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *