Podziękowanie

Jesteśmy na progu. Na progu naszej drogi. Stukaliśmy do drzwi historii przez osiem lat. Osiem trudnych lat. Osiem lat, które kosztowały nas wiele zwątpień, wiele wyrzeczeń, wielu utraconych oddanych działaczy. Część z nas zwątpiła – odeszła. To nie znaczy, że nic nie zrobili. Zrobili dużo. Dużo jak na swój czas. Pozostali najtwardsi, najbardziej ideowi, zdecydowani na wszystko.
Czytaj dalej Podziękowanie

Spotkanie przedstawicieli RP oraz RACJA PL

W dniu 10 listopada w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli kierownictw Ruchu Palikota i RACJI PL. Podsumowano dotychczasową współpracę, która zaowocowała m.in. pierwszym w historii RACJI mandatem poselskim oraz poparciem członków i sympatyków RACJI, bez którego osiągnięcie pułapu 10 proc nie byłoby możliwe. Lider Ruchu, Janusz Palikot podziękował RACJI PL za zaangażowanie, pracę oraz poparcie (tekst poniżej). Określono jednocześnie ramy dalszej współpracy. W najbliższych dniach ma dojść do spotkań liderów wojewódzkich obu partii, a na 26 listopada zaplanowano wspólne posiedzenie Komitetu Politycznego Ruchu Palikota i Rady Krajowej RACJI Polskiej Lewicy.
Czytaj dalej Spotkanie przedstawicieli RP oraz RACJA PL

Integracja w Toruniu

W związku z tym, że Zarząd woj. KUJ-POM nie mógł sprostać krytycznym uwagom (między innymi Marka Moszyńskiego) z ubiegłorocznych imienin „TADEUSZA”, odstąpiono od wieloletnich tradycji i zrezygnowano z organizowania ich.
Powstałą lukę Koło Toruń RACJA PL postanowiło zapełnić parogodzinnym spotkaniem integracyjnym przy kawie i skromnych przekąskach 22 października b.r.
Czytaj dalej Integracja w Toruniu