List otwarty do p. Adama Michnika

Szanowny Panie Redaktorze,

W numerze „Gazety Wyborczej” z dnia 12 października ukazał się artykuł  pióra redaktora Wojciecha Czuchnowskiego pt. >>„Fakty i Mity” Palikota<<. Z przykrością zauważam, że wpisuje się on w dominującą po wyborach retorykę zohydzania Ruchu Palikota, dezawuowania wyniku wyborczego, poprzez przedstawienie w niekorzystnym świetle nowo wybranych posłów, reprezentantów tego ugrupowania. Oczywiście takie działanie dziennikarza, chociaż chluby pewnie mu nie przynosi,  jest dopuszczalne. Pod warunkiem, że dziennikarz ów pisze prawdę, choćby nawet selektywną.

Niestety pan Wojciech Czuchnowski, nie pisze prawdy. Pytanie: czy czyni to świadomie, czy też wynika to z jego niewiedzy? Jednak w obu przypadkach świadczy to o jego braku rzetelności zawodowej. Dziennikarz gazety opiniotwórczej musi, zbierając materiał, opierać się na pewnych i sprawdzonych źródłach, tymczasem nie wiem na jakich źródłach redaktor Czuchnowski oparł swoją wiedzę (a raczej niewiedzę) dotyczącą RACJI Polskiej Lewicy. Tę bowiem partię reprezentuje w Sejmie poseł Jan Cedzyński. Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”, o której pisze red. Czuchnowski nie istnieje od 14 stycznia 2006 roku. Wystarczająco dużo czasu, by „oswoić się” z nową nazwą. Elementarne informacje znaleźć można choćby w Wikipedii.

Drugie kłamstwo red. Czuchnowskiego jest bardziej wyrafinowane. Pisze on bowiem, używając przyjętego przez media stereotypu, że „Fakty i Mity” są organem partii. Dodaje przy tym, że to ważne. Dlaczego? Ano dlatego, że zdaniem autora: >>”Fakty i Mity” są znane przede wszystkim dlatego, że na ich promocję został zaproszony Grzegorz Piotrowski – morderca księdza Jerzego Popieluszki.<< A jeśl „Fakty i Mity” są związane z Piotrowskim, to i „RACJA”. Otóż jest to wierutne kłamstwo. Jestem członkiem RACJI od chwili jej zarejestrowania, członkiem Rady Krajowej od Kongresu Założycielskiego, członkiem Zarządu Krajowego, pełniłem funkcje sekretarza generalnego partii i jej wiceprzewodniczącego i oświadczam, że:

  • – Grzegorz Piotrowski nigdy nie był, ani nie jest członkiem ani Antyklerykalnej Partii Postępu „RACJA”, ani  RACJI Polskiej Lewicy.
  • – Roman Kotliński jest pomysłodawcą i założycielem partii, ale od chwili Kongresu Założycielskiego, czyli od początku istnienia procedur demokratycznych w partii nie został zarejestrowany jako jej członek. Jest jedynie członkiem honorowym partii w uznaniu zasług, jakie dla niej położył.
  • – „Fakty i Mity” są tygodnikiem należącym do Romana Kotlińskiego.  Nigdy nie były organem prasowym partii, w pełnym rozumieniu tego słowa. Na łamach tygodnika ukazują się jedynie informacje o działalności partii, oświadczenia lub stanowiska. Kierownictwo partii nie ma jednak żadnego wpływu na linię programową tygodnika ani na treści w nim zamieszczane.

Szanowny Panie Redaktorze,

Zawsze był Pan symbolem walki o prawdę i wolność. Także o wolność do głoszenia swoich poglądów. RACJA od 9 lat występuje w imieniu wszystkich, którym nie odpowiada wpływ kościoła katolickiego na politykę i na polityków w naszym kraju. Tylko dlatego jest albo pomijana przez media, albo przez nie ośmieszana, lub też poprzez połączenie z nazwiskiem Grzegorza Piotrowskiego zohydzana społeczeństwu (przykro, że do tego grona dołączyła „Gazeta Wyborcza”). Przez cały ten okres utrzymuje się wyłącznie ze składek i darowizn. Zwalcza ją prawica, ale i lewica parlamentarna też nie była jej dotąd zbyt przychylna. Istnieje właściwie dzięki ideowości swoich członków i choćby za to zasługuje na szacunek. Dzięki uprzejmości Janusza Palikota po 9 latach w osobach posła Jana Cedzyńskiego, jej wiceprzewodniczącego oraz Romana Kotlińskiego, założyciela i honorowego członka, pojawi się w Sejmie.

W imię prawdy, wolności i równości, o które walczył Pan całe swoje życie proszę Pana Redaktora o zamieszczenie na łamach „Gazety Wyborczej” powyższego listu.

Ziemowit BUJKO
wiceprzewodniczący partii

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *