Niepojęta ocena!

Najpierw się przedstawię. Jestem upartym starym zgredem, nastawionym na przestrzeganie prawa przez wszystkich i wszędzie, zgodnie z naszą konstytucją i innymi prawami RP. Co prawda nie składałem w tej sprawie uroczystego ślubowania, bo jego złożenie zwalniałoby mnie od jego przestrzegania? Jak zwalnia Marszałka Sejmu RP, posłów i senatorów, wielu sędziów i prokuratorów, radnych, i urzędników państwowych i samorządowych?

Wiele lat poświęciłem bezprawnemu wieszaniu symboli wiary rzymskokatolickiej w urzędach państwowych i samorządowych, od sejmu poczynając, a ostatnio na lokalach wyborczych kończąc, o których ostatnich sprawach opowiem.

Podczas ostatnich wyborów samorządowych, zażądałem od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej usunięcia krzyża ze ściany lokalu wyborczego. Ten oczywiście odmówił, co w naszej rzeczywistości jest oczywistą oczywistością zgodną z prawem, bo taka jest wola sutannowych suwerenów. Sprowadziłem do lokalu policję. Była sprawa o numerze 4 Ds.-2165/10, którą prowadzący policjant umorzył, a prowadzący prokurator zatwierdził i stwierdził, że moje prawa, jako bezwyznaniowca nie zostały naruszone, bo brak jest znamion czynu zabronionego. To nic, że zabrania tego art. 194 kk, to nic, że jest ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. Powieszony krzyż wszelkie znamiona zakazane niweluje, unieważnia i nie wolno go tknąć, bo te patyki z metalowym bożkiem wiszącym na nim są ponad wszystko. Wniesiony w tej sprawie protest wyborczy do OKW nr 19 w Krakowie był również bezskuteczny. Złożone przeze mnie obszerne zażalenie na postanowienie prokuratury do sądu, zakończyło się nie wiem jak,? Bo z wyznaczonego posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, na dzień 19 maja 2011 r. w tej sprawie, jako poszkodowany, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem postanowienia. Upomniałem się o nie pismem z dnia 5.08.2011 r. Na posiedzeniu nie byłem, bo stawiennictwo było nieobowiązkowe.

Druga sprawa o fałszowanie przepisów ordynacji wyborczej przez przewodniczącego PKW i przewodniczącą OKW nr 19 w Krakowie, skierowałem do Prokuratora Generalnego w dniu 22.02.2011 r., wraz z załącznikiem stanowiącym niezbity dowód na moje zawiadomienie. Jest nim wyjaśnienie PKW, podpisanym przez przewodniczącą OKW nr 19 w Krakowie w sprawie symboli religijnych w lokalach wyborczych. Załącznik nr DKR-61030-5/1- z dnia 29 czerwca 2010 r., w którym wskazane organa państwowe dla uwiarygodnienie obecności krzyży w lokalach wyborczych usuwają z cytowanej ordynacji wyborczej słowo „tylko”, co oznacza, że poza wymienionymi w ordynacji wyborczej elementami wystroju lokalu wyborczego, mogą się znajdować „tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze”.Moje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wymienione osoby funkcyjne poprzez wszystkie instancje prokuratur trafiły do prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z podkreśleniami na zielono przez Prokuraturę Generalną, czynów, na które wskazywałem, jako niezgodne z prawem. Oczywiście wszyscy wiecie, jaka była reakcja Prokuratury. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr 3 ds.983/11 z dn. 10 maja 2011 r. Moje zażalenie na postanowienie prokuratury z dnia 22 maja 2011 r., Wysoki Sąd dla Krakowa Śródmieścia rozpatrzył w dniu 18 lipca, 2011 r., sygn. Akt XIV Kp 540/11/S, ze skutkiem wiadomym. Otrzymałem Postanowienie z dnia 18 lipca 2011 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia. Oczywiście wszystkie moje zarzuty były bezzasadne, a wyjaśnienie z usunięciem z treści cytowanej ustawy słowa „tylko” nie dotyczą art. 194 kk. Nie kwestionuję postanowienia sądu, ale kwestionuję na nim brak podpisu sędziego, który je wydał. W zamian podpisała je protokólantka, jako zgodne z oryginałem. Wydaje mi się dziwne, że tak pięknego uzasadnienia sędzia nie miał odwagi osobiście podpisać? A ja chcę je posłać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywatela, bo jest na nim klauzula, że postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Czy mam je posłać z podpisem protokólantki? Upomniałem się o jego uzupełnienie pismem z dnia 5.08.2011 r., jaki będzie tego efekt? Zobaczymy! Ale wydaje mi się, że upominanie się o nasze konstytucyjne prawa obywatelskie jest w naszym kraju bezskuteczna, a ich ocena przez organa państwowe i sądownicze niepojęte!

Ponadto nie mogę pojąć na jakiej podstawie została ukarana Aleksandra Jakubowska za usunięcie z tekstu projektu ustawy dwóch słów „lub czasopisma”, a tu za usunięcie przez wysokich funkcjonariuszy państwowych z ważnej ustawy słowa „tylko” i podpisanie tego wyjaśnienia pod olbrzymią pieczęcią, z Godłem RP nie ponosi się odpowiedzialności? Już wiem? Jakubowska chyba nie składała uroczystego ślubowania, że będzie przestrzegać prawa? A może się mylę?

Kraków, 05 sierpień 2011 r.
Stanisław Błąkała

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *