Streszczenie przemówienia Przewodniczącego

Streszczenie przemówienia Przewodniczącego RACJI PL na wspólnych wiecach z Ruchem Palikota w Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim i na Rynku we Wrześni.
Witam Państwa. Witam członków i sympatyków RACJI Polskiej Lewicy i Ruchu Palikota.

RACJA Polskiej Lewicy powstała 9 lat temu, jako ruch sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji Polski pod rządami lewicy parlamentarnej, która mając poparcie ponad 40 procentowe sprzeniewierzyła się swoim wyborczym obietnicom i wprowadziła PŁATNE lekcje religii do szkół, umocniła Komisję Majątkową zamiast ją zlikwidować, wzmocniła pozycję kapelanów nie tylko w wojsku i w policji, ale praktycznie we wszystkich ważnych instytucjach państwowych. Wyobraźcie sobie Państwo, że kapelani (suto zresztą opłacani z Waszych podatków) są w ZUS-ie, kolejnictwie, czy też leśnictwie. Klerykalizacja naszego kraju kosztuje budżet państwa 7mld PLN rocznie, nie licząc dotacji samorządowych.

RACJA Polskiej Lewicy jest jedyną partią w Polsce, która otwarcie o tym mówi i demonstruje przeciwko takim praktykom. To my wyśmiewani i opluwani przez media głównego nurtu, wspierani tylko przez tygodnik „Fakty i Mity” wyszliśmy na ulice wielu miast w Polsce w proteście, przeciwko podpisaniu Konkordatu, który uzależnił nasze państwo od Kościoła Katolickiego. Protestowaliśmy przeciwko Komisji Majątkowej grabiącej nasze dobro narodowe, ziemię, budynki użyteczności publicznej. Piętnowaliśmy i nadal piętnujemy nadużycia i bezkarność kleru katolickiego oraz spolegliwych urzędników państwowych. Walczymy o prawa kobiet.
A czy kiedykolwiek Państwo o nas słyszeliście? Nie! Bo istnieje swego rodzaju embargo informacyjne na naszą partię. Nawet panu Januszowi zakazano w wystąpieniach telewizyjnych wymieniać nazwę naszej partii, jako swojego wyborczego sojusznika!

Program RACJI od programu Ruchu Palikota różnią tylko szczegóły, zatem postanowiliśmy poprzeć dążenia pana Janusza Palikota i wraz z nim chcemy zbudować państwo świeckie, przyjazne obywatelowi, silną i nowoczesną Polskę. Można to zrobić tylko wtedy, kiedy uda się skruszyć ten partyjny beton czterech partii parlamentarnych na Wiejskiej, które od 20 lat niszczą, psują nasz kraj i kawałek po kawałku oddają go najmniejszemu państwu świata. Watykan, które zajmuje powierzchnię zaledwie 44 ha, a w Polsce z każdą tworzącą się nową parafią otrzymuje 15 ha. Jak pokazała choćby afera Stella Maris ta ziemia tylko z pozoru jest polska, ponieważ bez zgody Watykanu nie można jej sprzedać, ani zastawić. Państwo nasze przekazuje na rzecz Watykanu miliardowe kwoty, które mogą być spożytkowanie na podniesienie emerytur , rent , poziomu służby zdrowia, oświaty. W zamian od Kościoła Katolickiego otrzymujemy święte obrazki, krew papieża i wiadro święconej wody. A także pochwałę przemocy w rodzinie, molestowanie dzieci i ubezwłasnowolnienie kobiet!

RACJA mówi dość!!!

Razem z Waszą pomocą możemy zmienić oblicze tej ziemi. Nie wierzcie Państwo sondażom i nie bójcie się oddać na nas głosu. Obce Ci kłamstwo, przemoc , ciemnota… głosuj na RACJĘ i Palikota.

Przewodniczący RACJI PL
Ryszard Dąbrowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *