Sprostowanie – Głos Wielkopolski

W wydaniu internetowym „Głosu Wielkopolskiego” ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Nyczki pt. „Znamy listy wyborcze Palikota” zawierający nieprawdziwe informacje na temat RACJI Polskiej Lewicy. Autor nie zachował obiektywizmu dziennikarskiego, nie zadał sobie trudu sprawdzenia posiadanych informacji, a do tego uzupełnił je niejako własnymi emocjami, przez co w fałszywym świetle przedstawił RACJĘ PL i jej założenia programowe, co miało na celu zohydzenie wyborcom kandydatów naszej partii w wyborach parlamentarnych. Zamieszczamy poniżej do pobrania jako plik PDF wysłane sprostowanie:

Głos Wielkopolski – Sprostowanie (PDF)

Niepojęta ocena!

Najpierw się przedstawię. Jestem upartym starym zgredem, nastawionym na przestrzeganie prawa przez wszystkich i wszędzie, zgodnie z naszą konstytucją i innymi prawami RP. Co prawda nie składałem w tej sprawie uroczystego ślubowania, bo jego złożenie zwalniałoby mnie od jego przestrzegania? Jak zwalnia Marszałka Sejmu RP, posłów i senatorów, wielu sędziów i prokuratorów, radnych, i urzędników państwowych i samorządowych?

Wiele lat poświęciłem bezprawnemu wieszaniu symboli wiary rzymskokatolickiej w urzędach państwowych i samorządowych, od sejmu poczynając, a ostatnio na lokalach wyborczych kończąc, o których ostatnich sprawach opowiem.
Czytaj dalej Niepojęta ocena!

Kontakty do Przewodniczących okręgów wyborczych

Moi Drodzy

‎8. sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Ruch Palikota z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16/22 lok. 24 w Warszawie. Tym samym rozpoczynamy zbieranie podpisów pod listami wyborczymi na których znajdują się również członkowie naszej partii. Praca jest niemała, gdyż wymaga zebrania 100 tys. podpisów w całej Polsce. W tej sprawie koniecznie jest skontaktowanie się z poszczególnym przewodniczącym okręgu który posiada formularze do zbierania podpisów. Niżej podane są nazwiska oraz adresy e-mail do przewodniczących w danym okręgu wyborczym.

Piszcie do nich śmiało!
Czytaj dalej Kontakty do Przewodniczących okręgów wyborczych

Streszczenie przemówienia Przewodniczącego

Streszczenie przemówienia Przewodniczącego RACJI PL na wspólnych wiecach z Ruchem Palikota w Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim i na Rynku we Wrześni.
Witam Państwa. Witam członków i sympatyków RACJI Polskiej Lewicy i Ruchu Palikota.

RACJA Polskiej Lewicy powstała 9 lat temu, jako ruch sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji Polski pod rządami lewicy parlamentarnej, która mając poparcie ponad 40 procentowe sprzeniewierzyła się swoim wyborczym obietnicom i wprowadziła PŁATNE lekcje religii do szkół, umocniła Komisję Majątkową zamiast ją zlikwidować, wzmocniła pozycję kapelanów nie tylko w wojsku i w policji, ale praktycznie we wszystkich ważnych instytucjach państwowych. Wyobraźcie sobie Państwo, że kapelani (suto zresztą opłacani z Waszych podatków) są w ZUS-ie, kolejnictwie, czy też leśnictwie. Klerykalizacja naszego kraju kosztuje budżet państwa 7mld PLN rocznie, nie licząc dotacji samorządowych.
Czytaj dalej Streszczenie przemówienia Przewodniczącego