22 lipca Zapomniane Święto

Manifest Lipcowy, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego został ogłoszony w Chełmie Lubelskim 22.07.1944, jako pierwszy oficjalny dokument,  akt polityczny i prawny, ustalający podstawy nowego ustroju państwowego.

Skierowany był do wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wzywał do walki o ostateczne rozgromienie Niemiec hitlerowskich. Głosił powrót Polski na ziemie piastowskie oraz regulował zasadę etnograficznego ustalenia granicy na wschodzie Polski.
W dziedzinie przemian społeczno-gospodarczych zapowiadał likwidację wielkiej własności ziemskiej w drodze reformy rolnej, bez odszkodowania, przejęcie pod nadzór państwa wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, transportowych i banków.
Proklamował przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, zapowiadał powszechność nauki i oświaty, odnosił się do kierunku polityki zagranicznej Polski opartej na  sojuszu ze Związkiem Radzieckim.

Państwo polskie zostało oddane pod wpływy Rosji Radzieckiej na podstawie paktu czterech mocarstw: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Francji.
Polska jako ówczesna czwarta siła wojskowa koalicji antyhitlerowskiej nie miała prawa  decydowania o swoim losie. Postawiona pod ścianą polska lewica i postępowe siły demokratyczne, zdecydowały się na współprac z Rosją Radziecką w ramach narzuconych nam reguł i możliwości.

Przypominam o tym dokumencie wszystkim adwersarzom opluwającym Polską Rzeczpospolitą Ludową i lewicę czyniącym jej zarzuty zdrady narodowej i oddania naszego kraju pod dominację Rosji Radzieckiej w kontekście zbliżającej się rocznicy  podpisania konkordatu, mocą, którego oddano państwo polskie pod kontrolę Watykanu i uczyniono z niej państwo wyznaniowe.
W 1944 r. na terytorium Polski stała Armia Czerwona, i jak twierdzą historycy IPN, Manifest proklamowano pod sowieckimi bagnetami, a czym straszył osiemnaście lat temu namiestnik Boga na ziemi, że pokornie oddano  nasz kraj w niewolę?
Dzisiaj oszukane społeczeństwo może porównać co dał Polsce Manifest PKWN, a co konkordat.

Przewodniczący Racji PL

„Polityka jest sztuką kompromisów”, ale nie wtedy gdy w grę wchodzi ocena 
 faktów historycznych. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
 był wydarzeniem epokowym. 
 Opierał się na patriotyzmie i politycznym realizmie tamtych trudnych 
 czasów. Wytyczył naszemu Narodowi drogę do pokoju i społecznego rozwoju 
 na długie dziesięciolecia”.
 W tym roku ŚWIECIE nad Wisłą z okazji święta 22 Lipca, udostępniło swoje 
 ulice na rozpropagowanie „Faktów i Mitów” oraz ulotek programowych.
 Przedstawiciele Racji PL, PPS, PPP, Stowarzyszenia Rencistów i Emerytów, SLD, 
 sympatycy Ruchu Palikota i wszyscy, którym drogie są lewicowe idę dyskutowali nad wspólnym programem  
 lewicy dla Woj. KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Przewodniczący Woj. KUJ-POM
Józef Ziółkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *