Po tragedii w Norwegii

22 lipca przedstawiciel skrajnej prawicy, religijny fundamentalista Anders Breivik, pokazał czym grozi fanatyzm. W centrum Oslo, a później na wyspie Utoya, zamordował ponad 70 osób. Jego celem od samego początku byli członkowie rządzącej w Norwegii lewicowej Partii Pracy. Najpierw dokonał zamachu w rządowej dzielnicy stolicy państwa, gdzie urzędują biurokraci socjaldemokratycznego rządu. Następnie na wyspie wystrzelał bardzo młodych ludzi z młodzieżówki partii. Czytaj dalej Po tragedii w Norwegii

Katowice: propaganda na szynach

RACJA Polskiej Lewicy interweniowała u prezesa Tramwajów Śląskich w sprawie udekorowania jednego z pojazdów wizerunkiem Jana Pawła II oraz watykańskimi symbolami. Jak się przekonaliśmy, także w Katowicach chęć wielbienia watykańskiego przywódcy jest silniejsza niż zdrowy rozsądek i poszanowanie Konstytucji RP.

Jeden z tramwajów został udekorowany wizerunkiem Jana Pawła II na pamiątkę jego beatyfikacji. Tramwaje Śląskie poinformowały: „Pragnąc współuczestniczyć w radości, jaką dla wielu Polaków i ludzi na całym świecie niewątpliwie jest ta beatyfikacja, i zaakcentować ważność tego wydarzenia, na tramwaju typu 116 Nd umieszczony został wizerunek Jana Pawła II”. Tramwaj kursował w regionie przez dwa tygodnie.
Czytaj dalej Katowice: propaganda na szynach

Odezwa do Sympatyków RACJA P.L.

Szanowni Państwo, czytelnicy „F i M”, sympatycy RACJI PL, kiedy w 2002 roku tworzyła się Antyklerykalna Partia Postępu RACJA napłynęło do redakcji „Faktów i Mitów” ponad 16 tysięcy deklaracji. 16 tysięcy spośród Was, czytelników naszego tygodnika zadeklarowało swoje poparcie dla tworzącej się pierwszej antyklerykalnej siły politycznej w kraju. Dzięki temu, w pierwszych wyborach, w których nowa partia ledwie po trzech miesiącach od zarejestrowania postanowiła sprawdzić swoją siłę udało się uzyskać średni wynik w kraju oscylujący wokół 1,5 procenta.
Czytaj dalej Odezwa do Sympatyków RACJA P.L.

22 lipca Zapomniane Święto

Manifest Lipcowy, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego został ogłoszony w Chełmie Lubelskim 22.07.1944, jako pierwszy oficjalny dokument,  akt polityczny i prawny, ustalający podstawy nowego ustroju państwowego.

Skierowany był do wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Wzywał do walki o ostateczne rozgromienie Niemiec hitlerowskich. Głosił powrót Polski na ziemie piastowskie oraz regulował zasadę etnograficznego ustalenia granicy na wschodzie Polski.
W dziedzinie przemian społeczno-gospodarczych zapowiadał likwidację wielkiej własności ziemskiej w drodze reformy rolnej, bez odszkodowania, przejęcie pod nadzór państwa wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, transportowych i banków.
Proklamował przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, zapowiadał powszechność nauki i oświaty, odnosił się do kierunku polityki zagranicznej Polski opartej na  sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
Czytaj dalej 22 lipca Zapomniane Święto

Wywiad z naszym Przewodniczącym R. Dąbrowskim dla Onet.pl

Witam serdecznie Panie Ryszardzie, (..)
– Czy ma Pan jakieś swoje credo, które przyświeca Panu w działalności politycznej?

Żeby Polska była państwem świeckim, aby wszyscy obywatele byli równi wobec praw i obowiązków.

– Dlaczego zgodził się Pan zostać szefem RACJI PL?

Chciałem mieć wpływ na realizację swoich poglądów oraz Programu.

– Czym zajmuje się Pan oprócz polityki?

W polityce jestem stosunkowo niedawno, natomiast od prawie trzydziestu lat prowadzę firmę instalacyjno-budowlaną.
Czytaj dalej Wywiad z naszym Przewodniczącym R. Dąbrowskim dla Onet.pl

Katowice: spotkanie z J. Palikotem

W sobotę 9 lipca w Chorzowie odbyło się spotkanie z Januszem Palikotem.  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem – również przeciwników Palikota. Na spotkaniu z mieszkańcami Śląska obecni byli również działacze RACJI Polskiej Lewicy na czele z Sekretarzem Generalnym RACJI Dariuszem Lekki.  Janusz Palikot mówił między innymi: o świeckości państwa, prawach mniejszości, ograniczeniu liczby posłów i rozwiązaniu Senatu. Nawiązane zostały lokalne kontakty między partią Janusza Palikota i RACJĄ Polskiej Lewicy. Działacze obu partii rozdawali ulotki informujące o ich działalności i rozmawiali z mieszkańcami Śląska o ich problemach, oraz o sytuacji politycznej w Polsce. Zarówno działacze RACJI, jak i Janusz Palikot nie obawiali się reakcji społecznej związanej z prezentowanymi przez nich poglądami i dlatego nie potrzebowali firm ochraniarskich. W przeciwieństwie do prezesa PiS, który był niedawno na Śląsku, ale nie miał odwagi by wystąpić publicznie. PiS przyzwyczaił nas jednak do niezrozumiałych i nielogicznych działań swego prezesa. Trzeba przecież być człowiekiem bez zasad i honoru, skoro najpierw obraża się Ślązaków, zarzucając im „ukrytą opcje niemiecką”, a później przyjeżdża się walczyć o ich głosy.
Czytaj dalej Katowice: spotkanie z J. Palikotem

Życzenia urodzinowe

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pan Generał Wojciech JARUZELSKI

Szanowny Panie Generale,

W imieniu RACJI Polskiej Lewicy, dla której członków jest Pan wzorem cnót żołnierskich i odpowiedzialności za losy ojczyzny w dniu Pańskich Urodzin życzymy Panu przede wszystkim dużo zdrowia. Aby dodać Panu sił i wytrwałości w walce zarówno z chorobą, jak też i z nieustannymi oskarżeniami kierowanymi pod Pańskim adresem deklarujemy nasze stałe wsparcie w trudnych dla Pana chwilach, zwłaszcza w rocznicę pamiętnej grudniowej nocy. Obiecujemy Panu naszą obecność pod Pańskim domem w trzydziestą rocznicę uchronienia naszego kraju przed krwawą pożogą. Będziemy tam konsekwentnie bronili Pańskiego prawa do rzetelnego i uczciwego osądu przez historię.
Czytaj dalej Życzenia urodzinowe

Przemówienie Przewodniczącego RACJI P.L. na I Kongresie Ruchu Palikota

I Kongres partii RUCH PALIKOTA

2 lipca odbył się w Warszawie I Kongres partii RUCH PALIKOTA. W pierwszej zamkniętej części obrad odbyły się m.in. głosowania w wyborach na przewodniczącego partii, sąd koleżeński i krajową komisję rewizyjną.

W drugiej części kongresu wzięli udział goście, w tym 10-osobowa delegacja partii RACJA Polskiej Lewicy. Tę  część kongresu rozpoczął Janusz Palikot przedstawiając program partii oparty na czterech filarach. Państwo powinno  być  OBYWATELSKIE, ŚWIECKIE,  PRZYJAZNE I SPOŁECZNE. W imieniu partii RACJA zabrał głos przewodniczący Ryszard Dąbrowski przedstawiając antyklerykalny program partii. Spotkał się on z pełną aprobatą delegatów reprezentujących okręgi wyborcze z całej Polski, co potwierdziło słuszność decyzji wspólnego startu w jesiennych wyborach do sejmu.
Czytaj dalej Przemówienie Przewodniczącego RACJI P.L. na I Kongresie Ruchu Palikota